Få værktøjer og praktisk teori til at lede forandringsprocesser.

Modulet bidrager til, at du som leder opnår teoretisk som praktisk viden om rammer og vilkår for ledelse af offentlige forandringsprocesser i relation til den aktuelle udvikling i velfærdspolitikker, moderniseringsstrategier og i den offentlige sektor.

Du opnår forståelse for hensigtsmæssig proceslederadfærd og får fornyet indsigt i egne kompetencer og mulige udviklingszoner som facilitator.

Du opnår styrket handlekompetencer til i et helhedsorienteret perspektiv at involvere politiske, strategiske, driftsmæssige og borgerorienterede interesser og forståelser i forandringsprocesser med afsæt i den kompleksitet, som moderniseringen af den offentlige sektor er udtryk for.

Indhold

Modulets indhold er bygget op omkring følgende hovedtemaer:

1. Ledelse af forandringsprocesser på strategisk og operationelt niveau
Her fokuseres den organisatoriske sammenhæng, herunder forandringsprocessens overordnede formål. Her introduceres til teorier om forandringsprocesser i såvel en generel organisatorisk som konkret praksis sammenhæng, og der reflekteres over det overordnede formål som retningsgivende for såvel kerne- som støtteprocesser. Der ses også på moderniseringen af den offentlige sektor som generel ramme for mange aktuelle forandringsprocesser.

2. Gruppeforståelse og gruppedynamik
Her fokuseres gruppeprocesser og gruppepsykologiske mekanismer, samt håndtering af modstand og konflikt. Uanset forandringernes baggrund og formål påvirkes såvel det enkelte individ som de grupper eller teams, hvori den daglige opgavevaretagelse finder sted. Dette tema fokuserer derfor på forandringsreaktioner, på hvordan den enkeltes behov i omstillings- og udviklingsprocesser tilgodeses og på metoder til at skabe ejerskab og motivation hos den enkelte medarbejder og i gruppen.

3. Proceslederadfærd herunder magtpositioner og etik
Her fokuseres og reflekteres over de særlige karakteristika for procesledelse i organisatoriske forandringer. Procesledelse kræver på samme tid nærvær og distance og det reflekteres, hvilke kvaliteter en god procesleder har, og på hvordan forskellige magtpositioner og hensynet til etik, har betydning for effekten af processen. Forskellige evalueringsmetoder identificeres, herunder reflekteres det, hvordan man kan udnytte den viden der er kommet frem i processen, i resten af organisationen.

Tilrettelæggelse

Forløbet består af 4 undervisningsgange, vejledning, opgaveskrivning og mundtlig eksamen. Den skriftlige opgave har omfang af max. 7 sider per person.

Pensum

Pensum udgøres af grundbøger (helt eller delvist) samt artikler, og udgør ca. 500 sider. Grundbøger udleveres og de elektroniske artikler lægges på mitCOK.

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af lektionsplanen, som fremsendes ved endelig tilmelding til modulet.

Særlige forhold

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.

Eksamensform

Skr./mdtl

9.300 kr.
Varighed: 4 dage
ECTS: 5
Se alle dage og tidspunkter
Herlev - efteråret 2022

Undervisning: 26.10. + 2.11. + 3.11. + 16.11.2022
Studiegruppedage: 9.11 + 30.11.2022
Vejledning 23.11.2022
Opgaveaflevering: 12.12.2022
Eksamen 19.12. + 20.12.2022

Tilmeldingsfrist: 26.9.2022
Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.

Undervisningen foregår hos Komponent, Lyskær 3ef, 1. sal, 2730 Herlev - fra kl. 9.00-15.00.

Underviser på modulet er Charlotte Eli.
Charlotte Eli er uddannet sygeplejerske, Master i Sundhedspædagogik og certificeret som systemisk coach. Trækker på mere end 25 års erfaring som lektor i Professionshøjskoleregi. Fokus er på at jeres personlige handlekraft udvikles, gennem fokus på hvilke overbevisninger der er styrende.
Se mere på www.CharlotteEli.dk

Fagligt er Charlotte Eli optaget af:
- Organisationsudvikling, forandringsprocesser, meningsskabelse, kulturudvikling og bæredygtige udviklingsprocesser
- Sprogets skabende kraft, narrativ praksis og teori
- Kommunikation og coaching
- Psykisk arbejdsmiljø, organisatorisk resiliens, psykologisk tryghed og mental sundhed
- Facilitering af dialog- og læreprocesser

Det siger tidligere studerende om Charlotte:
- Rigtig god, og skøn underviser
- Charlotte er simpelthen super god og inspirerende. Hun er god til at forklare det og har en super god energi
- Det har været en virkelig god undervisning, med interessant læsestof, film og gruppearbejde
- Fantastisk underviser på alle måder
- Bred og dybdegående faglighed, der blev anvendt ganske naturligt mellem en vekselvirken mellem teori og praksis
- Kompetent, behagelig og nærværende underviser - dygtig formidler
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, eksamen samt forplejning på undervisningsdagene. Faktura sendes ud 3-4 uger før modulstart.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen