Har du helt styr på, hvordan du træffer en lovlig skønsmæssig afgørelse, eller synes du det er svært at finde ud af, hvad du lovligt må lægge vægt på, og hvad der vil være magtmisbrug at lægge vægt på?

Hvorfor er det relevant?

Kommunerne træffer hver dag afgørelser efter meget forskellige regler. I nogle tilfælde er reglerne helt præcise, og betingelserne for fx at få en tilladelse eller en ydelse fremgår tydeligt af lovteksten. Men ofte er reglerne upræcise eller helt tomme i deres beskrivelse af de betingelser, der skal være opfyldt, eller de kriterier, der skal tillægges betydning, når der træffes afgørelser efter loven.

Så er det op til kommunen og dig som sagsbehandler at udøve et skøn – ikke baseret på ”synsninger” – men baseret på lovlige kriterier. Fx fremgår det af en regel i serviceloven, at kommunen skal yde hjælp til unge mellem 18 og 22 år, hvis det er af væsentlig betydning for den unges behov for støtte. ”18 og 22 år” er præcise led i reglen, men hvornår er der tale om ”væsentlig betydning”? Og i andre love kan man fx læse, at ”kommunalbestyrelsen kan dispensere”, men hvad skal der egentlig til for, at der må gives dispensation?

Hvis du arbejder med regler, der kræver at du foretager et skøn, ved du, at det i praksis kan give anledning til usikkerhed: Hvornår er der tale om en regel, der kræver, at jeg skal foretage et skøn? Hvordan skal jeg lave et konkret skøn? Hvad må jeg lægge vægt på? Er der noget, jeg skal lægge vægt på? Er der noget, jeg ikke må lægge vægt på? Er det lovligt at gøre arbejdet lettere ved at have en fast praksis? Kort sagt:: Hvordan træffer jeg en klar og rigtig afgørelse?

Kursets indhold

For at gøre kurset målrettet og vedkommende giver vi dig indflydelse på, hvilke skønsmæssige regler vi kommer ind på. Du kan desuden stille spørgsmål til underviserne på forhånd, som vil blive inddraget som eksempler i undervisningen. Frist for indsendelse af spørgsmål, bliver meldt ud senere.

Vi tager udgangspunkt i udvalgte, relevante regler og kommer bl.a. ind på:

  • Forskellige typer retsgrundlag og deres præcision
  • Lovlige og ulovlige kriterier
  • Den skønsmæssige afvejning af lovlige kriterier
  • Skøn under regel
  • Udformningen af den konkrete skønsmæssige afgørelse

Deltagerne inddrages aktivt i undervisningen gennem cases og spotopgaver, så problemstillingerne bliver virkelighedsnære. Vi drøfter desuden gerne de problemstillinger, som deltagerne støder på i hverdagen.

Dit udbytte af kurset

Når du har været med på kurset, ved du, hvor du skal starte dine overvejelser, næste gang, du skal træffe en skønsmæssig afgørelse.

Det opnår du ved at få et solidt fundament til at arbejde med konkrete skønsmæssige regler, som vil gøre dit arbejde med reglerne i praksis lettere. 

Du vil desuden blive bedre til at identificere, hvornår der er tale om skønsmæssige regler, og du vil blive mere sikker i din anvendelse af skønsmæssige regler.

Undervisere

På kurset underviser chefkonsulent, cand.jur., Karin Hoffmann-Hansen og chefkonsulent, cand.jur., Claus Bergelius Hvii. Begge er erfarne undervisere, som gennem KL’s juridiske rådgivning af kommunerne har stort kendskab til de forvaltningsretlige problemstillinger, som rejser sig i en kommunal hverdag.

Er du i målgruppen?

Kurset er målrettet dig , som har brug for viden om at træffe skønsmæssige afgørelser.

Kurset er både for dig, som er nyansat  og som har brug for grundlæggende redskaber til at gribe arbejdet med skønsmæssige afgørelser rigtigt an, og for dig, som er mere erfaren, og som har behov for ny inspiration eller en genopfriskning af området. Du behøver ikke være jurist for at deltage i kurset.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash