Når der træffes afgørelser, har parterne rettigheder, som kommunalt ansatte skal være opmærksom på og det sætter vi fokus på her.

Forvaltningslovens regler gælder som udgangspunkt for sager, hvor der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed.
Det betyder bl.a., at parten i en afgørelsessag tildeles en række partsbeføjelser, f.eks. ret til partsaktindsigt og partshøring, og at der stilles en række krav til selve afgørelsen, f.eks. krav om begrundelse og klagevejledning.

Kom online med Komponent og få overblikket over de vigtige dele af en afgørelsesproces.
Vi har Helle Betina Jensen til at føre dig igennem processen, og du kommer til at bruge en times tid med hende!

Sådan deltager du: Når du har tilmeldt dig webinaret via tilmeldingsknappen, får du et par dage før afholdelsen tilsendt et link, som fører dig til selve webinaret.


Forinden har du desuden modtaget en mail med et link, hvor du kan teste, om din computer er klar til at deltage.
Vi anvender programmet Zoom til at afvikle vores webinar.

Vi glæder os til at se dig til Online viden: At træffe en afgørelse.

Undervisere/ Oplægsholdere

Jurist Helle Betina Jensen

Varighed: 1 time
Se hvad prisen inkluderer
Dette webinar er gratis.
Er du i målgruppen?

Komponent Online viden aktiviteter er for dig, der er interesseret i forvaltning og myndighed, eller som bare gerne vil forstå hvorfor lovgivningen er afgørende for en høj tillid til det offentlige Danmark.
Du har brug for ny viden og inspiration til, hvordan du bliver endnu bedre i dit daglige arbejde. og du vil gerne møde andre i samme situation som dig selv.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
MIB
Koordinator
Michaela Bundgaard