– bliv skarp på regler, rettigheder og pligter, der gælder for politikerne

Få styr på regler, rettigheder og pligter – og bliv bedre til at understøtte den politiske beslutningsproces.

Ændringer til indholdet er under udarbejdelse
På kurset får du en grundig introduktion til den typiske kommunale organisering, den politiske ledelsesstruktur og regelgrundlaget for den politiske styringskæde, så du kan bidrage til en kompetent og effektiv understøttelse af den politiske beslutningsproces.

Med udgangspunkt i den kommunale styrelseslov får du på kurset en grundig indføring i reglerne omkring kommunalbestyrelsens virke og beslutningskompetence og reglerne for økonomiudvalg og stående udvalg i forhold til f.eks. udarbejdelse af dagsorden, forberedelse og præsentation af sager, tavshedspligt på møder og protokollering af beslutninger

Vi krydrer det hele med spændende eksempler fra praksis, som du kan diskutere med de øvrige deltagere for at få nye perspektiver på, hvordan du bør handle i bestemte situationer.

Vi drøfter også gerne de udfordringer, du oplever i din hverdag, og forsøger at sætte dem ind i en juridisk kontekst.

Dit udbytte

Når du har gennemført kurset, står du på sikker grund i forhold til at rådgive politikere og ledelse om de styrelsesretlige regler.

En deltager fra et af de tidligere kurser siger følgende:

"Som ny i den kommunale verden gav kurset mig en hurtig introduktion til den politisk ledede organisation og den lovgivningsmæssige og praktiske ramme, vi arbejder under. Jeg har fået en bedre forståelse for arbejdsdelingen mellem det politiske og administrative system og viden om, hvornår man kan handle, og hvornår man skal handle. Kurset startede med de helt grundlæggende regler, men bevægede sig også tæt på den hverdag, jeg arbejder i, f.eks. forholdet mellem på den ene side at betjene en politiker, som gerne vil genvælges, og på den anden side som specialist at skulle stå for at udarbejde nogle forsvarlige løsninger."

Undervisere/ Oplægsholdere

Undervisere på kurset er chefkonsulent Lise Riddersholm Husted og chefkonsulent Natalia Louise Lehnsdal, KL, Jura og EU, som begge har beskæftiget sig med det styrelsesretlige regelsæt i mange år, og som dagligt rådgiver kommunale medarbejdere om disse spørgsmål. Begge er endvidere erfarne undervisere om emnet.

3.700 kr.
Sted og startdato
København: 6. september 2023
Varighed: 1 dag
Se alle dage og tidspunkter
KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S
06.09.2023 kl. 09:00 - kl. 16:30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning og elektronisk materialer Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne.

Er du i målgruppen?

Kurset er målrettet medarbejdere, som arbejder med betjening af politikere, men som ikke er jurister. Det kan være faglige sagsbehandlere, sekretariatspersonale, herunder borgmestersekretærer, direktionssekretærer m.v.

Program

Morgenkaffe
Velkomst og præsentation
der vil være pauser og frokost indlagt i programmet.
På dagen kommer vi bl.a omkring følgende emner:
Kommunalbestyrelsen, borgmesteren
Hvem er den øverste myndighed i kommunen - er det borgmesteren eller kommunalbestyrelsen?
Kan borgmesteren træffe beslutning på kommunalbestyrelsens vegne?
Økonomiudvalg og stående udvalg, udvalgsformand, forvaltningen
Hvordan er opgavefordelingen mellem udvalgene?
Er udvalgsformanden leder af forvaltningen?
Kan udvalgsformanden ændre i forvaltningens indstilling?
Møder i kommunalbestyrelsen og udvalg
Hvornår og hvordan skal dagsordenen sendes ud til kommunalbestyrelse og udvalg?
Hvem leder møderne i kommunalbestyrelse og udvalg?
Hvordan skal beslutningsprotokollen føres?
Kan man stemme med forbehold?
Stedfortræder og inhabilitet
Hvornår skal der indkaldes en stedfortræder?
Hvornår kan et kommunalbestyrelsesmedlem være inhabil?
Kan man selv vælge, om man er inhabil?
Kommunalbestyrelsesmedlemmers rettigheder og pligter, tilsyn
Kan kommunalbestyrelsesmedlemmer få sagsindsigt i personalesager?
Kan udvalgsmedlemmer standse sager i udvalget?
Kan alle kommunalbestyrelsesmedlemmer stille forslag til kommunalbestyrelsen?
Dagen slut

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash
MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen