Hvornår er der ret til en tillidsrepræsentant? Hvornår kan en medarbejder vælges? Hvor meget tid skal afsættes til TR-opgaven? Og hvilke regler gælder for afskedigelse? Få svar på dette kursus.

Tillidsrepræsentanten er en vigtig samarbejdspart for ledelsen på arbejdspladsen, og derfor er det vigtigt at vide, hvilke rettigheder og forpligtelser, der gælder for tillidsrepræsentanthvervet. Det gælder f.eks.:

  • Pligten til at være rollemodel for sine kollegaer
  • Ret til at blive orienteret om forestående ansættelser og afskedigelser
  • Krav på frihed til at varetage hvervet

På dagen får du bl.a. svar på følgende spørgsmål:

Der skal være tvingende årsager til at afskedige en tillidsrepræsentant, men hvornår er denne betingelse opfyldt?

Er der forskel på kravene til begrundelsen, hvis afskedigelsen skyldes fravær eller besparelser?

Har en tillidsrepræsentant krav på at være længere tid syg end sine kollegaer, før afsked er berettiget?

På kurset gennemgår vi hele regelkomplekset, der gælder for tillidsrepræsentantinstitutionen.

Du får også gennemgået den righoldige retspraksis, der findes om afsked af tillidsrepræsentanter, så du bliver i stand til selv at vurdere, hvornår der foreligger tvingende årsager til afsked, og hvordan afskedsprocessen skal køres.

Vi krydrer kursus dagen med cases fra den kommunale og regionale hverdag til at underbygge teorien.

Dit udbytte
Når du har gennemført kurset, har du et indgående kendskab til de særlige regler for tillidsrepræsentanter. Du vil være i stand til at gennemføre både enkle og komplicerede afskedigelser af tillidsrepræsentanter og du vil kunne forholde dig til, om jeres praksis i din kommune eller region i forhold til fx aflønning og tidsforbrug er optimal.

  • Hvornår er en tillidsrepræsentant valgbar?
  • Hvilke muligheder har arbejdsgiver for at protestere mod et tillidsrepræsentantvalg?
  • Skal tillidsrepræsentanten have orientering om forestående advarsler, sygesamtaler mm.?
  • Hvor meget kan arbejdsgiver forlange af tillidsrepræsentanten i relation til at opretholde ro og orden?
  • Hvad kan tillidsrepræsentanten få fri til, og hvornår er det med eller uden løn?
  • Hvornår bortfalder beskyttelsen, når medarbejderen ikke længere er tillidsrepræsentant?

Undervisere/ Oplægsholdere

Anne Færge Bork, chefkonsulent KL, Jura og EU. Anne rådgiver til daglig om reglerne for tillidsrepræsentanter og er sidedommer i sager om afsked af tillidsrepræsentanter. Anne er erfaren underviser.

Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning og materialer Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne.
Er du i målgruppen?

Kurset er målrettet løn- og personalekonsulenter samt ledere i kommuner og regioner.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash