Få styr på regler og praksis for de særlige ansættelsesformer, der typisk udfordrer kommunerne: Ansættelser efter beskæftigelses- og serviceloven, lov om seniorjob og lov om handicappede i erhverv.

Der findes mange forskellige former for ansættelse. Mens nogle er forholdsvis simple, kan andre udfordre kommunerne, enten fordi de sjældent anvendes, eller fordi reglerne er meget komplekse og trækker på flere forskellige regelsæt. Det gælder f.eks.:

  • Medarbejdere med ret til seniorjob, hvor der gælder meget skarpe regler for f.eks. perioden mellem ansøgning og ansættelse, og hvor kommunen er forpligtet til at tilbyde et nyt job, hvis den ansatte afskediges på grund af sygdomsfravær eller stillingen nedlægges.
  • Medarbejdere i fleksjob, hvor det kan være vanskeligt at vurdere, hvornår en person i gammelt fleksjob overgår til et nyt, eller hvad der skal til for at etablere et fastholdelsesfleksjob, samt hvordan tillidsrepræsentanter skal inddrages ved fleksjobansættelser.
  • Selvudpegede hjemmehjælpere ansat efter servicelovens §94, som ikke er omfattet af overenskomst og hvor arbejdsmiljølovens hviletidsreglerne giver særlige udfordringer, ligesom serviceloven begrænser mulighederne for at afskedige hjælperen.

På dette kursus gennemgår vi reglerne bag de særlige ansættelsesformer, der typisk udfordrer kommunerne. Vi ser både på de regler, der gælder for medarbejdere med særlige behov eller vilkår, og de regler, der gælder for medarbejdere, som skal hjælpe borgere med særlige behov efter serviceloven.

På kurset sætter vi fokus på:

  • Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens §§ 95-96
  • Ansættelser efter beskæftigelsesloven, herunder fleks- og løntilskudsjob
  • Ansættelser i henhold til lov om handicappede i erhverv
  • Ansættelser efter lov om seniorjob.

Vi gennemgår desuden de regler om ansættelser, som fremgår af serviceloven, f.eks. selvudpeget hjemmehjælp, handicapledsagere, støttekontakt og aflastningspersoner, socialpædagogisk bistand og plejefamilier.

På kurset sætter vi også fokus på den praksis, der gør sig gældende i kommunerne lige nu. Vi medbringer en række eksempler på, hvordan man håndterer forskellige former for ansættelser, og vi gennemgår relevante afgørelser, som har betydning for, hvordan du skal håndtere særlige ansættelser i din kommune.

Dit udbytte

Når du er færdig med kurset, har du et opdateret overblik over de særlige ansættelsesformer, der oftest giver anledning til udfordringer i kommunen. Du har fået indblik i lovgivningen, så du ved hvilke regler, du skal følge i en række forskellige situationer, og hvad du skal være særlig opmærksom på. Derfor vil du kunne analysere, om jeres kommune gør det rigtigt, eller om der er procedurer, I har behov for at ændre.

Efter kurset vil du også forstå vigtigheden af en god dialog mellem HR-afdelingen og de afdelinger, som laver ansættelsesaftaler med medarbejdere og ansatte efter serviceloven, og du vil kunne rådgive medarbejdere om den korrekte håndtering af særlige ansættelser.

Undervisere/ Oplægsholdere

Gert Højby er chefkonsulent i KL Jura og EU. Han rådgiver om og underviser i juridisk sagsbehandling inden for personalejura og arbejdsret i kommunerne og har tidligere været intern personalekonsulent i KL.

Søren Salebjerg er specialkonsulent i KL’s Arbejdsgiverpolitiske Center. Her arbejder han med forhandling, fortolkning af overenskomster og lokal løndannelse og er ansvarlig for særlige ansættelser, herunder fleksjob, løntilskud og seniorjob.

3.850 kr.
Sted og startdato
Middelfart: 30. oktober 2024
Varighed: 1 dage
Se tid og sted for det valgte forløb
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
30. oktober 2024 kl. 9:00- 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materiale og forplejning Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne.

Er du i målgruppen?

Kurset er målrettet løn- og personalekonsulenter, som udarbejder ansættelseskontrakter og rådgiver om afskedigelser. Kurset kan også være relevant, hvis du sidder i en fagforvaltning og har brug for viden om, hvordan du håndterer ansættelser af f.eks. handicapledsagere, aflastningspersoner eller plejefamilier på korrekt vis.

Program

Ankomst og morgenmad
Introduktion af os og deltagerne og introduktion til de særlige ansættelsesformer og program.
Ansættelser efter serviceloven – del 1
§§ 95 og 96 - borgerstyret personlig assistance (BPA)
Pause
Ansættelser efter beskæftigelseslovgivningen
Kap. 12 - Løntilskud
Kap. 13 - Fleksjob
Opgave
Ansættelser i henhold til lov om handicappede i erhverv.
Kap. 3 Personlig assistance til handicappede i erhverv
Frokost
Ansættelser efter serviceloven – del II
§ 94 selvudpegede hjemmehjælpere
§§ 45 og 97 handicapledsagere
Ansættelser efter lov om seniorjob
Opgave
Ansættelser efter serviceloven – del III
§§ 41, 52, 54, 84, 98, 99 støttekontakt- og aflastningspersoner
§ 85 Socialpædagogisk bistand
§ 66 Plejefamilier
Afslutning
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash