Med hvilket varsel skal en ændring i et ansættelsesforhold fortages? Få styr på det retlige grundlag, varslingstyperne og processen, når der gennemføres vilkårsændringer i kommuner og regioner.

En forudsætning for at kunne foretage en kvalificeret juridisk vurdering af, om en ændring i et ansættelsesforhold også kan defineres som en væsentlig vilkårsændring er, at man anvender et fælles begrebsapparat.

På dette kursus stiller vi derfor spørgsmålet: ”Hvornår er en ledelsesmæssig disposition en vilkårsændring, og hvornår er den væsentlig?” Du får en detaljeret indføring i de kriterier, der indgår i vurderingen af, om ændringer i ansættelsesforholdet er væsentlige og med hvilket varsel, ændringer kan gennemføres.

Vi gennemgår det retlige grundlag for vilkårsændringer og ser på det samlede sæt af regler og den retspraksis, som behandler sager om vilkårsændringer. Vi gennemgår også de procedureregler, som gælder ved vilkårsændringer, herunder reglerne i forvaltningsretten og overenskomsterne.

På kurset sætter vi fokus på flere specifikke typer af ændringer. Det drejer sig bl.a. om ændringer i arbejdstid, arbejdssted og løn.

Og endelig stiller vi skarpt på begrebet ”kutyme”, der af og til bliver brugt som argument for, at der er opstået en uskreven medarbejderrettighed, der ikke uden videre kan fjernes.

Dit udbytte
Når du har gennemført kurset, har du værktøjerne til at foretage en kvalificeret juridisk vurdering af, om en ændring i et ansættelsesforhold er væsentlig eller ej. Du har også fået indgående viden om, hvordan vilkårsændringer gennemføres.

Undervisere/ Oplægsholdere

På kurset underviser chefkonsulenterne Anne Færge Bork og Christel Andersen KL, Jura og EU. Begge rådgiver dagligt kommunerne om håndteringen af vilkårsændringer og er endvidere erfarne undervisere.

Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning og elektronisk materialer Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne.

Er du i målgruppen?

Kurset er målrettet løn- og personalekonsulenter i kommuner og regioner, som rådgiver omkring overenskomstforhold og afskedigelser.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash