Få styr på reglerne, så kommunens politikere får de rigtige vederlag.

Har du ansvaret for udbetaling af vederlag til borgmestre, udvalgsformænd og kommunalbestyrelsesmedlemmer, eller rådgiver du kommunens øverste ledelse om vederlagsreglerne? Så er dette kursus noget for dig.

På kurset ”vederlagsregler for kommunalpolitikere” vil to erfarne jurister fra KL, som i mange år har arbejdet med vederlagsreglerne, gennemgå det komplekse regelsæt om vederlag.

De nye regler om bl.a. dokumentationskrav ved fravær pga. sygdom og ophør af vederlag efter 1 måned vil blive gennemgået på kurset.

Praksisnære eksempler vil blive inddraget igennem hele undervisningsdagen.

  • Kommunalpolitikeres faste vederlag, udvalgsvederlag og vederlag til stedfortrædere
  • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
  • Vederlag til udvalgsformænd og næstformænd
  • Borgmestervederlag og borgmesterpension
  • Øvrige regler, herunder reglerne om godtgørelser til rejser og befordring

Dit udbytte
Når du er færdig med kurset, står du stærkere i din rådgivning til politikere og ledelse om vederlag, og du kan svare på en lang række spørgsmål om vederlag til kommunalpolitikere, bl.a.:

  • Kan en kommunalpolitiker få udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis kommunalbestyrelsen tager på studietur?
  • Kan kommunalpolitikere nøjes med den lave sats for befordringsgodtgørelse?
  • Hvordan beregnes borgmesterpension?
  • Skal kommunen udbetale eftervederlag til en borgmester, som fortsætter som menigt kommunalbestyrelsesmedlem?

Indhold

Reglerne om udbetaling af vederlag til kommunalpolitikere er altid aktuelle, og derfor er det også særligt vigtigt, at medarbejdere i kommunerne med dette arbejdsområde har opdateret viden om reglerne.

Undervisere/ Oplægsholdere

Undervisere på kurset er chefkonsulent Lise Riddersholm Husted og chefkonsulent Natalia Louise Lehnsdal, KL, Jura og EU, som begge har beskæftiget sig med vederlagsreglerne i mange år og er erfarne undervisere.

Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning og elektroniske materialer. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne.
Er du i målgruppen?

Kurset er målrettet medarbejdere i kommunerne, som arbejder med vederlagsreglerne, hvad enten det er udbetaling af vederlag, godtgørelser m.v., eller rådgiver den øverste ledelse og kommunalpolitikere om vederlagsreglerne. Kurset er både for nye medarbejdere på vederlagsområdet og for mere erfarne medarbejdere, som har behov for en opfriskning af reglerne.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash