Få styr på reglerne, så kommunens politikere får de rigtige vederlag.

Hvorfor er det relevant?

Reglerne om udbetaling af vederlag til kommunalpolitikere er altid aktuelle, og derfor er det også særligt vigtigt, at medarbejdere i kommunerne med dette arbejdsområde har opdateret viden om reglerne. 
 

Kursets indhold

Har du ansvaret for udbetaling af vederlag til borgmestre, udvalgsformænd og kommunalbestyrelsesmedlemmer, eller rådgiver du kommunens øverste ledelse om vederlagsreglerne, så er dette kursus noget for dig.

På kurset ”vederlagsregler for kommunalpolitikere” vil to erfarne jurister fra KL, som i mange år har arbejdet med vederlagsreglerne, gennemgå det komplekse regelsæt om vederlag.

Vi gennemgår også reglerne om bl.a. dokumentationskrav ved fravær pga. sygdom og ophør af vederlag efter 1 måned.

De nye regler om erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, hvor det er op til den enkelte kommunalbestyrelse, om man vil have ordningen med erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i kommunen og evt. krav om revisorerklæring, vil blive gennemgået.

Praksisnære eksempler vil blive inddraget igennem hele undervisningsdagen.

Vi kommer bl.a. ind på følgende temaer:

 • Kommunalpolitikeres faste vederlag, udvalgsvederlag og vederlag til stedfortrædere
 • Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, herunder de nye regler
 • Vederlag til udvalgsformænd og næstformænd
 • Borgmestervederlag og borgmesterpension
 • Ophør af vederlag
 • Øvrige regler, herunder reglerne om godtgørelser til rejser og befordring
   

Dit udbytte af kurset

Når du er færdig med kurset, står du stærkere i din rådgivning til politikere og ledelse om vederlag, og du kan svare på en lang række spørgsmål om vederlag til kommunalpolitikere, bl.a.

 • Kan en kommunalpolitiker få udbetalt erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, hvis kommunalbestyrelsen tager på studietur?
 • Kan kommunalpolitikere nøjes med den lave sats for befordringsgodtgørelse?
 • Hvordan beregnes borgmesterpension?
 • Skal kommunen udbetale eftervederlag til en borgmester, som fortsætter som menigt kommunalbestyrelsesmedlem?

Undervisere

Undervisere på kurset er chefkonsulent Lise Riddersholm Husted og chefkonsulent Natalia Louise Lehnsdal, KL, Jura og EU, som begge har beskæftiget sig med vederlagsreglerne i mange år og er erfarne undervisere.

3.850 kr.
Sted og startdato
København: 19. september 2024
Varighed: 1 dag
Se tid og sted for det valgte forløb
KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S
Vederlagsreglerne
19. september 2024 kl. 9:00- 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning og elektroniske materialer. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne.

Er du i målgruppen?

Kurset er målrettet medarbejdere i kommunerne, som arbejder med vederlagsreglerne, hvad enten det er udbetaling af vederlag, godtgørelser m.v., eller rådgiver den øverste ledelse og kommunalpolitikere om vederlagsreglerne. Kurset er både for nye medarbejdere på vederlagsområdet og for mere erfarne medarbejdere, som har behov for en opfriskning af reglerne.

Program

Ankomst og morgenkaffe
Velkomst og præsentation
Kommunalpolitikeres faste vederlag, udvalgsvederlag og vederlag til stedfortrædere
Pause
Udvalgsformand, næstformand, borgmestervederlag og borgmesterpension
Frokost
Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste
Pause
Godgørelser
Pause
Øvrige vederlagsregler
Afslutning og tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MN
Chefkonsulent
Martin Nielsen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash