Er du i kontakt med økonomi i din dagligdag, eller er du blot nysgerrig på, hvordan økonomien i en kommune hænger sammen? Så er Kommunaløkonomi for ikke-økonomer et kursus for dig!

Økonomien fylder mere og mere i kommunerne, også for medarbejdere, der ikke nødvendigvis har en økonomifaglig baggrund. Dette er udgangspunktet for kurset, som introducerer dig for de mest basale begreber og værktøjer inden for kommunaløkonomi. På kurset er der bl.a. fokus på følgende emner:

  • Rammerne for den kommunale økonomi: Eksterne aktører, økonomiaftalen og budgetsamarbejdet
  • Udgiftsprioritering og budgetlægning i kommunen
  • Fra budget til regnskab: Den løbende styring af ressourceanvendelsen
  • Økonomistyring på institutionsniveau

På kurset er det centralt, at undervisningen tager udgangspunkt i de enkelte deltageres viden og forskellige praksis. Dette oplevede Kenneth Steen Strøm, ungdomsskoleleder i Ishøj Kommune, som deltog på forårsholdet 2015. Han udtaler følgende om kurset:

"Kurset har givet mig en forståelse for, hvordan ungdomsskolen, som jeg er leder af, indgår i den samlede drift på kultur- og fritidsområdet. Nu forstår jeg meget bedre meningen med de løbende økonomiske afrapporteringer og månedlige regnskaber til forvaltningen. Det er meget mere end kontrol, faktisk er det med til at sikre, at vi sammen kan nå servicemålene for området. Har vi styr på økonomien, kan vi meget nemmere målrette vores aktiviteter efter de unges ønsker."

Udbytte

Efter deltagelse på kurset Kommunaløkonomi for ikke-økonomer er du i stand til:

  • At se sammenhængen mellem samfundets, kommunens og institutionernes økonomi
  • Læse og forstå et budget og et regnskab
  • Forstå egen rolle bedre i det økonomiske årshjul

Undervisere/ Oplægsholdere

Per Mørk, konsulent

6.600 kr.
Sted og startdato
Middelfart: 6. november 2023
Varighed: 2 dage
Se tid og sted for det valgte forløb
Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart
6.- 7. november 2023 kl. 9.30 - 15.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, elektronisk materialer samt overnatning i enkeltværelse.
Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Målgruppen for kurset er dig der ikke er uddannet inden for økonomi, men som har berøringsflade med økonomi i din dagligdag

Program

Ankomst, brød og kaffe
Velkommen og introduktion til kurset, herunder præsentation af underviserne
Præsentation af deltagerne og forventninger og ønsker til kurset
Rammerne for den kommunale økonomi og kommunernes finansiering
- EU
- Regeringen og KL (økonomiaftalerne og budgetsamarbejdet)
- Regionerne
- Borgerne og brugerne af de kommunale tilbud
- Faglige organisationer og kommunernes ansatte
- Andre kommuner

Og lidt om hvor pengene kommer fra
Frokost
Kommunernes opgaver, udgifter og budgetproces
Centrale opgaveområder
- Udgifter og service
- Roller i budgetlægningen: udgiftsadvokater og budgetbisser
- Budgettering og budgetproces
- Caseopgave i budgetprocessen - gruppearbejde som illustrerer de mange forskellige interesser i fordelingen af kommunens ressourcer og hermed i budgettet
Mere zoom på budgetlægningen og budgettet
- Mål- og rammestyring
- Sådan ser et rigtigt budget ud
- Kort om bevillingsniveauer og forskellige budgetlægningsmetoder
Ankomst, brød og kaffe
Refleksioner på dag 1
Fra budget til regnskab
- Den løbende registrering af kommunens udgifter og indtægter og lidt om den autoriserede kontoplan
- Budgetopfølgning forbrug og prognose
- Hvad er et halvårsregnskab og hvad er et dispositionsregnskab?
- Overskud eller underskud og reglerne om overførsel mellem årene
- Tillægsbevilling når pengene ikke slår til
- Kommunens kasse- og regnskabsregulativ
Økonomistyring på et fagområde
- Vi kigger inden for på et fagområde og ser nærmere på den økonomiske styringsmodel
Frokost
Økonomistyring på institutionsniveau
- Decentrale frihedsgrader og institutionslederens råderum
- Budgetansvar og handlemuligheder
- Driftsbevilling og mulighederne for at prioritere mellem forskellige konti
- Mulighed for indtægter
- Opsparing og underskud kan institutionen det?
Afslutning, åbne emner og diskussion og gode råd
tak for denne gang

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

(1500x950_webfokus_NAIB)
Konsulent
Nanna Ibsen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash