Kommunomuddannelserne skal leve op til kravene i Bekendtgørelse om kvalitetsudvikling og kvalitetskontrol i erhvervsuddannelserne.

Kvalitetssikringen sker blandt andet gennem de studerendes, undervisernes og censorernes evaluering.

Resultaterne af evalueringen bliver brugt af både undervisere, det enkelte center og på landsplan. Studerende og censorer på afgangsprojekter evaluerer elektronisk. 

Ud fra de elektroniske svar bliver der lavet en opfølgningsplan for det efterfølgende studieår.

Opfølgningsplanen indeholder:

  • konkrete mål for forbedringer
  • plan for, hvordan målene skal nås
  • hvem der skal agere
  • hvornår målet skal være opfyldt.

Der laves en pædagogisk evaluering, hvor der blandt andet udgangspunkt i de studerendes evaluering af undervisningen.

På landsplan bruges evalueringerne som vigtige input i en løbende udvikling af modulernes indhold, materialer og eksamensform.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk.

Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Se alle medarbejdere
THT
Chefkonsulent
Thøger Terp