Hvordan opstår og fremtræder sociale problemer? Hvilke sociologiske og psykologiske forklaringer er der på sociale problemer? Hvordan prioriterer og løser velfærdsstaten og socialpolitikken historisk og aktuelt sociale problemer? Forstå, hvilken rolle sagsbehandlere har i forhold til løsningen af borgernes problemer og aktuelle socialpolitiske prioriteringer.

Indhold

Modulets hovedtemaer

Socialpolitikkens historiske perspektiver

 • Socialpolitikkens historiske udvikling
 • Normernes betydning
 • Menneskesyn
 • Politisk ideologi
 • Konjunkturer
 • Borgernes forventninger til det offentlige system og ydelser

Introduktion til sociale teorier, metoder og tendenser

 • Modernitet
 • Globalisering
 • Ulighed
 • Magt
 • Marginalisering
 • Socialisering
 • Identitet
 • Udviklingspsykologi
 • Metoder og værktøjer til afdækning af sociale problemer

Centrale begreber

 • Chanceulighed
 • Social arv
 • Fattigdomskriterier
 • Mangel-, afviger-, konstruktivistisk perspektiv
 • Marginalisering

Samfunds- og sygdomsskabte sociale problemer

 • Ledighed
 • Sygdom
 • Misbrug
 • Sindslidelse
 • Opvækstvilkår
 • Hjemløshed

Sagsbehandlerens rolle

 • Professionalisme
 • Dobbeltrollen
 • Magtesløshed
 • Udfordringer og metoder i tværfagligt samarbejde/relationel koordinering
 • Forskellige faggruppers perspektiver og dagsordener

Læringsmål og udbytte

De studerende skal have viden om og forstå

 • udvalgte sociale teorier
 • central anvendt teori og metode
 • sociale problemers forskellige fremtrædelsesformer
 • sociologiske og psykologiske forklaringer på sociale problemers opståen
 • socialpolitikkens og velfærdsstatens udvikling og sammenhæng med internationale, nationale og lokale politiske forhold
 • socialpolitiske grundholdninger
 • sagsbehandlerens rolle i krydsfeltet mellem myndighedsudøvelse og hjælper.

De studerende skal

 • kunne anvende teoretiske begreber til at analysere sociale problemstillinger
 • kunne identificere forskellige perspektiver på sociale problemer og socialt arbejde
 • kunne genkende grundbegreberne i socialt arbejde
 • kunne udpege og vurdere forskellige sociale problemstillinger, deres betydning og deres samspil i konkrete borgercases
 • kunne formidle teoretiske og perspektivere sociale problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere.

De studerende skal

 • kunne handle inden for bl.a. de aktuelle politiske, rammer for socialt arbejde
 • kunne bringe viden om sociale problemers opståen og fremtræden ind i konkrete sagsbehandlingsområder
 • kunne agere professionelt i krydsfeltet mellem borger og myndighed
 • kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang
 • selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling.

Tilrettelæggelse

8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage, der som hovedregel ligger en gang om ugen i tidsrummet 08.30 - 14.45

Særlige forhold

Social teori er på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen.

Eksamensform

Mundtlig eksamen med udgangspunkt i en stillet opgave og med et døgns forberedelsestid.

14.000 kr.
Varighed: 8 undervisningsdage + 2 læringsgruppedage
ECTS: 10
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms, og dækker undervisning, undervisningsmaterialer og eksamen.
Er du i målgruppen?

Medarbejdere inden for social-, ydelse- og beskæftigelsesområdet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

HK
Studievejleder i Midtjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg
ABS
Specialkonsulent
Anna Solvej Bach Sørensen
MRL
Konsulent
Mette Ranum Laustsen