Vil du gerne dygtiggøre dig inden for dit fagområde eller styrke din viden om god forvaltningspraksis, så er KS Uddannelsen noget for dig. 

Her på siden kan du efter aftale med din nærmeste leder tilmelde dig KS Uddannelsen. Der findes to typer af moduler – grundmodulet og de fagspecifikke overbygningsmoduler. Begge typer af moduler er udviklet med stærkt fokus på at styrke din faglige praksis tæt på din hverdag. 
 
Grundmodulet, der er på akademiniveau, er udelukkende for KS medarbejdere og handler om offentlig forvaltning, god forvaltningspraksis og velfærdssamfundets udvikling. 

De fagspecifikke overbygningsmoduler er både på akademi- og diplomniveau og er åbne hold, der består af en række spændende moduler inden for områder, der er relevante for dit arbejde og arbejdsplads.

Du kan få et overblik over de fagspecifikke overbygningsmoduler i kataloget her >>

Skulle et link mod forventning ikke fungere, kontakt da studievejleder Claudia Grassi Ahlburg på tlf. 8779 6384 eller på mail cga@komponent.dk. Claudia vil kunne besvare dine spørgsmål og hjælpe dig godt videre. 

 

Hvem kan være med?

KS Uddannelsen er for alle medarbejdere i KS. Hvad enten du ønsker at tage et enkelt fagspecifikt overbygningsmodul eller drømmer om en fuld Kommunomuddannelse, så giver KS Uddannelsen dig muligheden for at prøve kræfter med studielivet. Der er ingen krav til rækkefølgen, som modulerne gennemføres i.

Hvis du er lidt nervøs for at skulle i gang med studielivet igen, så kan du tilmelde dig det særlige kickoff arrangement her. På kickoff arrangementet kan du blive klogere på både KS Uddannelsen, men også få et brush-up på studie- og eksamensteknik. 

Læs mere Læs mindre
 

Fælles kickoff og moduler

Er du spændt på, hvordan det bliver at sidde på skolebænken igen? Og kunne du godt bruge et par gode råd om studie- og eksamensteknik? Så tilmeld dig det fælles kickoff-arrangement for KS Uddannelsen og kom godt fra start i dit nye liv som studerende.

Når du har tilmeldt dig et modul på KS Uddannelsen, er du samtidig inviteret til at få en god start på din uddannelse med et fælles kickoff-arrangement.

På dagen kan du blive klogere på både KS Uddannelsen og livet som studerende. Du får også gode råd til studie- og eksamensteknik – og så får du mulighed for at møde og danne netværk med andre studerende på uddannelsen.

Med grundmodulet på KS Uddannelsen får du indsigt i den offentlige forvaltning, god forvaltningspraksis og velfærdssamfundets udvikling samt den rolle, som kommuner, regioner, staten og EU spiller i samfundet. 

Med grundmodulet bliver du i stand til at vurdere konkrete forvaltningsretlige problemstillinger, ligesom du bliver klædt godt på til at udføre korrekt sagsbehandling og være repræsentant for en effektiv, tydelig og sammenhængende serviceoplevelse for brugerne.

I løbet af modulet ser vi bl.a. på:

 • Kommunalfuldmagten
 • Styrelsesloven
 • Forvaltningsloven
 • Offentlighedsloven 
 • Retssikkerhedsloven
 • Databeskyttelsesforordningen (GDPR)og digitalisering

Undervisningen på grundmodulet er nøje tilpasset din virkelighed som medarbejder i Koncernservice, derfor vil du også kun møde kolleger på grundmodulet.

Efteråret 2023 | Tilmeld dig her >>

Foråret 2024 | Tilmeld dig her >>

Overbygningen på KS Uddannelsen består af en række spændende moduler på akademiniveau og diplomniveau indenfor områder, der er relevante for dit arbejde og afdeling.

Her får du et overblik over de mange moduler, der er samlet under fire forskellige kompetence-kategorier: 

Få overblikket over de mange spændende moduler i vores katalog >>

Tilmelding

Tilmelding sker ved at trykke på et af de ovenstående links og finde det modul, du ønsker at tilmelde dig. Klik dig ind på modulet –  i højre side under startdato og sted kan du vælge (via rullegardin) den periode, du ønsker at tilmelde dig på inkl. sted. F.eks. august-december 21: Herlev.  
 
For at KS kan opnå den aftalte rabat, skal du huske ved tilmelding at angive VV59 i feltet ordrebestiller. Når rabatten er fratrukket, vil prisen være 12.000 kr. for et modul på akademiniveau.

Realkompetencevurdering

Som led i KS Uddannelsen kan det blive aktuelt at give dig en realkompetencevurdering for at sikre, at du lever optil adgangskravene til f.eks. at læse et modul på diplomniveau. En realkompetencevurdering er en godkendelse af erfaringer fra mange forskellige sammenhænge, som har givet kompetencer svarende til, hvad man kunne have opnået i et formelt uddannelsesforløb. Realkompetencevurderingen skal foretages på et erhvervsakademi eller en professionshøjskole og kan ikke foretages af Komponent. Vi hjælper dig naturligvis i processen.

De fagspecifikke overbygningsmoduler på akademi- og diplomniveau er åbne hold hos Komponent og UCL. Derfor kan du møde andre faggrupper fra andre arbejdspladser på modulerne, hvis I ikke er deltagere nok fra Koncernservice til et helt hold.

Kommunomuddannelse – moduler på akademiniveau:

For at blive optaget på Kommunomuddannelsen, skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant erhvervsuddannelse (fx kontoruddannelse)
 • En relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 • En relevant erhvervsuddannelse for voksne (EUV) - erstatter GVU

Hvis du kan dokumentere mindst to års relevant erhvervserfaring, kan du også blive optaget, hvis du har:

 • En gymnasial uddannelse
 • En anden relevant uddannelse minimum på niveau med voksengrunduddannelse, erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse

Merit:

Hvis du har bestået moduler fra andre akademiuddannelser, har du mulighed for at søge om merit. Du kan maksimalt overføre moduler svarende til 10 ECTS-point.

Du ansøger om merit samtidig med, at du tilmelder dig Kommunomuddannelsen. Vedhæft eksamensbeviset for det eller de moduler, du ønsker meritoverført.

Overbygningsmoduler på diplomniveau (Den offentlige Lederuddannelse, DOL):

For at blive optaget på diplomniveau (DOL) kræver Uddannelses- og Forskningsministeriet, at du har gennemført en uddannelse på minimum erhvervsakademiuddannelsesniveau (kort videregående uddannelse) eller har bevis for tilsvarende realkompetencer udstedt af en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Herudover skal du kunne dokumentere minimum to års relevant erhvervserfaring. 

Når du tilmelder dig et modul på DOL skal du dokumentere, at du opfylder kravene for at blive optaget på uddannelsen. Det gør du i forbindelse med tilmeldingen ved at vedhæfte kopi af uddannelsesbevis samt CV - der blot skal dokumentere to års relevant erhvervserfaring. 

Hvis du ikke opfylder adgangskravet til lederuddannelsen – det kan fx være, at du har en håndværksmæssig baggrund eller kontoruddannelse af ældre dato -, så kræver det en såkaldt realkompetencevurdering (RKV) for at kunne optages. Vi samarbejder i Komponent med en lang række professionshøjskoler og erhvervsakademier, som har hjemmel til at foretage disse realkompetencevurderinger. 

Uddannelse, der styrker din praksis

KS Uddannelsen er udviklet med et stærkt fokus på, hvordan dine nye færdigheder og kompetencer og din nye viden kan omsættes til nye og bedre måder at gøre tingene på i din hverdag som medarbejder i Koncernservice. 

Uddannelsen har et skarpt fokus på den såkaldte transfer: at kunne bruge det, du har lært, uden for undervisningen.

Derfor vil du i løbet af uddannelsen blive introduceret for begrebet aktionslæring, der handler om at eksperimentere med rent faktisk at gøre tingene på nye måder, når du er tilbage i jobbet mellem undervisningsgangene. Vi er nemlig sikre på, at du lærer mest effektivt ved hele tiden at træne teorien i praksis på din egen arbejdsplads. 

Samtidig er der i løbet af uddannelsen skabt mulighed for, at du kan reflektere over og drøfte din nye viden og dens forbindelse til hverdagens opgaver med kollegaerne og din nærmeste leder, så I hele tiden holder hinanden op på jeres fælles mål om at skabe bedre og billigere administration til gavn for brugerne af Koncernservice. Til det formål har vi udviklet en transferguide, som du med fordel kan bruge sammen med din leder, inden du går i gang med undervisningen.  

Læs mere Læs mindre
 

Har du spørgsmål?

Som studerende på KS Uddannelsen, har du altid mulighed for at kontakte en af Komponents studievejledere, som kan give dig råd og vejledning i forbindelse med dit studie.

Komponents studievejledere har stor erfaring med individuel vejledning og rådgivning om studieteknik, planlægning, eksamen osv.

Find vores studievejledere hos Komponent i Herlev eller kontakt dem på mail eller på telefon.

1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstadsområdet og på Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg