Vil du have både lovgrundlaget, den rigtige kalkulationsmodel og dokumentationen på plads, når du beregner takster og priser? Så tilmeld dig denne regnskabsdag fra Komponent og Deloitte.

Når du udarbejder takster og priser for en vuggestueplads, en plejehjemsplads eller på et helt andet område i kommunen, skal du naturligvis have hjemmel i lovgivningen. Samtidig skal du sikre sammenhæng med kommunens øvrige takster og priser og være i stand til at dokumentere dine beregninger, hvis en borger klager over taksterne.

På denne kursusdag sætter vi spot på, hvordan du beregner takster og priser, der holder i retten. Vi ser på den gældende lovgivning og på gode principper for takstkalkulation. Derudover ser vi på, hvordan du kan dokumentere dit arbejde, så du bliver i stand til at redegøre for hvert eneste tal i regnearket.

Udbytte

Når du har deltaget på kursusdagen, er du klædt på til at kalkulere takster og priser i overensstemmelse med lovgivningen og samtidig levere den nødvendige dokumentation for din beregning. På kursus dagen får du bl.a.:

  • Overblik over den lovgivning, der knytter sig til beregning af takster og priser
  • Gode guidelines til, hvordan du laver en solid kalkulation
  • Input til, hvordan du opgør f.eks. omkostninger og ”produktion”
  • Overblik over de kvalitets- og dokumentationskrav, der knytter sig til kalkulationen
  • Konkrete og praktiske redskaber til at lave mere korrekte takster og priser – og undgå klager

Kursusdagen er en af Komponents regnskabstemadage.

Om Komponents regnskabstemadage

I de fleste kommuner er der sket en specialisering af økonomifunktionens opgaver i forhold til budget, regnskab og analyse, og det tværgående samarbejde mellem de forskellige fagforvaltninger og økonomifunktionen har fået en afgørende rolle i økonomistyringen.

Udviklingen medfører, at regnskabsmedarbejderne bliver mere og mere specialiserede og i høj grad skal være eksperter inden for deres respektive arbejdsområde. På den baggrund har vi i samarbejde med Deloitte udviklet Komponents regnskabstemadage, som er en række selvstændige kursusdage inden for kommunalt regnskab.

Undervisere/ Oplægsholdere

Kursusdagen gennemføres af ledende eksperter fra Deloitte, som besidder den mest aktuelle viden og praktiske erfaring inden for regnskabsområdet i kommunerne.

På dagen vil der være oplæg, dialog, og mindre cases fra den kommunale praksis på området.

Vi afholder selvfølgelig løbende pauser, samt sikrer at du som deltager også bliver aktiv i form af gruppedrøftelser/mindre cases, og at du har mulighed for at stille spørgsmål.

Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning og elektronisk materialer. Kursusdagen afholdes online og tilmeldingen gælder kun for den ene person, som er tilmeldt online kurset.

Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb

Er du i målgruppen?

 

Kursusdagen henvender sig til regnskabsmedarbejdere i kommunerne, som har behov for kompetencer til at beregne takster og priser.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

RGS
Specialkonsulent
Rikke Grynderup Steffensen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash