Vil du have både lovgrundlaget, den rigtige kalkulationsmodel og dokumentationen på plads, når du beregner takster og priser? Så tilmeld dig denne regnskabsdag fra Komponent og Deloitte.

Når du udarbejder takster og priser for en vuggestueplads, en plejehjemsplads eller på et helt andet område i kommunen, skal du naturligvis have hjemmel i lovgivningen. Samtidig skal du sikre sammenhæng med kommunens øvrige takster og priser og være i stand til at dokumentere dine beregninger, hvis en borger klager over taksterne.

På denne kursusdag sætter vi spot på, hvordan du beregner takster og priser, der holder i retten. Vi ser på den gældende lovgivning og på gode principper for takstkalkulation. Derudover ser vi på, hvordan du kan dokumentere dit arbejde, så du bliver i stand til at redegøre for hvert eneste tal i regnearket.

Udbytte

Når du har deltaget på kursusdagen, er du klædt på til at kalkulere takster og priser i overensstemmelse med lovgivningen og samtidig levere den nødvendige dokumentation for din beregning. På kursus dagen får du bl.a.:

  • Overblik over den lovgivning, der knytter sig til beregning af takster og priser
  • Gode guidelines til, hvordan du laver en solid kalkulation
  • Input til, hvordan du opgør f.eks. omkostninger og ”produktion”
  • Overblik over de kvalitets- og dokumentationskrav, der knytter sig til kalkulationen
  • Konkrete og praktiske redskaber til at lave mere korrekte takster og priser – og undgå klager

Kursusdagen er en af Komponents regnskabstemadage.

Om Komponents regnskabstemadage

I de fleste kommuner er der sket en specialisering af økonomifunktionens opgaver i forhold til budget, regnskab og analyse, og det tværgående samarbejde mellem de forskellige fagforvaltninger og økonomifunktionen har fået en afgørende rolle i økonomistyringen.

Udviklingen medfører, at regnskabsmedarbejderne bliver mere og mere specialiserede og i høj grad skal være eksperter inden for deres respektive arbejdsområde. På den baggrund har vi i samarbejde med Deloitte udviklet Komponents regnskabstemadage, som er en række selvstændige kursusdage inden for kommunalt regnskab.

Undervisere/ Oplægsholdere

Kursusdagen gennemføres af ledende eksperter fra Deloitte, som besidder den mest aktuelle viden og praktiske erfaring inden for regnskabsområdet i kommunerne.

På dagen vil der være oplæg, dialog, og mindre cases fra den kommunale praksis på området.

Vi afholder selvfølgelig løbende pauser, samt sikrer at du som deltager også bliver aktiv i form af gruppedrøftelser/mindre cases, og at du har mulighed for at stille spørgsmål.

3.000 kr.
Sted og startdato
Online: 15. november 2022
Varighed: 1 dag
Se alle dage og tidspunkter
Online via Zoom
15.11.2022 kl. 08:30 - kl. 15:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms, hvilket dækker undervisning og materialer. Er I 3 deltagere fra samme kommune tilbydes en pakkepris på 8.000 kroner ekskl. moms. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

 

Kursusdagen henvender sig til regnskabsmedarbejdere i kommunerne, som har behov for kompetencer til at beregne takster og priser.

Program

Ankomst og rammerne for dagen
Velkomst samt præsentation af formål og program
Regler og krav til forskellige kommunale takster og priser
Frokost
Gennemgang af skabeloner og eksempler på kommunale beregninger af takster og priser
herunder drøftes case om takstberegning af dagtilbud samt andre eksempler
Opsamling og evaluering
Tak for i dag
Vi afholder selvfølgelig løbende pauser, samt sikrer at du som deltager også bliver aktiv i form af gruppedrøftelser/mindre cases, og at du har mulighed for at stille spørgsmål.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

RGS
Konsulent
Rikke Grynderup Steffensen
LJB
Koordinator
Lena Judith Buckflash