I kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber anbefaler KL, Danva, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening, at bestyrelsen i kommunalt selskaberne årligt afrapporterer om selskabets arbejde med god ledelse.

Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber indeholder 34 anbefalinger til god ledelse og et forslag om, at bestyrelsen hvert år redegør for, hvordan man arbejder med anbefalingerne. Og det kan godt betale sig at tydeliggøre overfor sin omverden, hvordan man tager selskabsledelsen alvorligt: 

  • En redegørelse for selskabsledelse skaber transparens, synlighed og legitimitet i jeres omverden
  • Den sikrer også, at I forholder jer til alle 34 anbefalinger - også dem, der er svære at gå til
  • Og så skaber den en fælles forståelse og en fælles platform for bestyrelsens og selskabsledens arbejde. 

Komponent kan hjælpe jer med at udarbejde den årlige redegørelse for selskabsledelse, så I kommer hele vejen rundt om kodeksets anbefalinger og sammen for forholdt jer til udviklingspunkter og prioriteringer for det kommende års arbejde. 
 

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

 

Processen designer vi sammen

I dialog med jer designer vi en proces, der matcher jeres lokale behov og arbejdsgange. Det kan f.eks. ske med udgangspunkt i dette procesdesign: 

Læs mere Læs mindre

1. Forberedelse

Sammen med formandsskabet og direktionen identificerer vi særlige fokusområder og laver et forslag til en proces og en tidsplan. 

2. Undersøgelse og første udkast

Vi gennemgår relevante selskabsdokumenter (f.eks. ejerstrategi, vedtægter, forretningsorden, direktørinstruktion og samarbejdsaftaler) mhp. at vurdere, om selskabet følger anbefalingerne helt eller delvist samt hvordan - og laver første udkast til redegørelsen. 

3. Drøftelse i bestyrelsen

I bestyrelsen præsenterer vi Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber samt de 34 opdaterede anbefalinger. Vi drøfter udvalgte anbefalinger for at kvalificere redegørelsen yderligere.

4. Endelig redegørelse

Vi reviderer redegørelsen, som godkendes af selskabsledelsen og offentliggøres på jeres hjemmeside.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Kalle Syberg Kjær
Centerchef
Kalle Syberg Kjær
Thomas Lyhne
Ekstern samarbejdspartner
Thomas Lyhne