På Ledertræf 2021 sætter vi spot på forretningsudvikling i kæden fra borgmester til borger og er nysgerrige på den politiske ledelse og dens samspil med organisationen. Du kan bl.a. møde Kenneth Kristensen, ph.d.-studerende og fhv. kommunaldirektør, og Ina Corydon, digitaliseringschef i Socialforvaltningen i Københavns Kommune.
Udgivet den 06-10-2021

Hvad enten der er tale om løsninger omkring den enkelte borger eller mere overordnede og grænseoverskridende problemer som eksempelvis klimaudfordringen, oplever de kommunale ledere en øget kompleksitet. I vores dialog med direktioner, chef- og ledergrupper oplever vi i Komponent, at den nødvendige og fortsatte fokus på god driftsledelse udfordres af et stigende og stadigt mere aktuelt behov for øget ledelsesmæssig fokus på udvikling, innovation og transformation.

På samme måde er den øgede kompleksitet og gabet mellem behov for service og knap adgang til ressourcer emner, som udfordrer kommunerne. Ofte skal emnerne løses i fællesskab og partnerskaber med andre offentlige og private aktører. Men også ledelsens rolle i at udnytte digitale muligheder og transformation i forretningsudviklingen, skubber til balancen mellem drift og udvikling.

Når den aktuelle service ikke længere kan leveres på eksempelvis et sundheds- eller socialområde, hvordan får vi så gentænkt opgaveløsning og samarbejder, samtidig med at de digitale muligheder udnyttes? Kommunerne har forskellige erfaringer med udvikling af service og myndighedsopgaverne, og på Ledertræf 2021 er vi nysgerrige på de forskellige erfaringer – og muligheder som de giver.

Fra byråd til borger

Topledelsens rolle i forretningsudviklingen – og særligt samspillet med og involveringen af den politiske ledelse –, påkalder sig særlig opmærksomhed. En digital udvikling og transformation er også et politisk projekt, hvor der skal sættes politisk retning for og skabes sammenhæng i den udvikling af kommunen, som understøttes. Hvordan den politiske ledelse ser sin rolle i den digitale transformation og forretningsudviklingen, sætter vi på dagsordenen med baggrund i helt aktuel forskning på området og en debat med afsæt i KL’s anbefalinger på området. Det handler bl.a. om at understøtte den politiske ledelse i at kunne udstikke sin egen vej og forankre det politiske ejerskab i konkrete handlinger og opfølgning.

Fag og sammenhænge i udviklingen

Kommunerne udvikler løsninger omkring tværgående indsatser i forhold til borgerne. Borgerne forventer en helhedsorienteret indsats, der i stigende grad digitalt understøttes. De faglige perspektiver på og kvaliteter i opgaveløsningen skal samtænkes med de digitale muligheder. Lokal oversættelse af mulighederne skaber et godt afsæt for udvikling og mødet med borgerne. Men mulighederne skal gribes og oversættelsen foregå, og det stiller nye krav til ledelserne og deres evne til at kombinere fag med forretningsforståelse.

Systemimplementering af større programmer som eks. DUBU giver anledning til at gentænke opgaveløsningen og herunder sætte spot på de lokale arbejdsgange og samarbejder. Systemer implementeres forskelligt i kommunerne, hvorfor opgaveudvikling og gevinstrealisering også folder sig forskelligt ud. I forbindelse med systemimplementering, sætter vi eksempelvis spot på erfaringer med at gentænke opgaveløsningen og sætte de faglige perspektiver på opgaveløsningen frem i forreste linje.

Du kan høre meget mere om ledelse af den digitale transformation på Ledertræf 21, hvor Jesper Hosbond Jensen har inviteret Kenneth Kristensen, ph.d. og fhv. kommunaldirektør og Ina Corydon, digitaliseringschef i Socialforvaltningen i Københavns Kommune. 

LEDERTRÆF 21

Ledertræf er målrettet kommunaldirektører, direktører, centerchefer, fagchefer, sekretariatschefer og borgernære ledere på alle kommunale fagområder. Konferencen er også for kommunale HR-chefer og -konsulenter, der arbejder med ledelse og ledelsesudvikling.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

JEHO
Chefkonsulent
Jesper Hosbond Jensen