Den digitale revolution er i fuld gang, og kommunerne er midt i en omfattende digitalisering, der forandrer arbejdsgangene og den kommunale opgaveløsning. Men for at kunne udnytte potentialet i den digitale verden er det vigtigt, at medarbejderne har de nødvendige digitale kompetencer.
Udgivet den 16-05-2023

I samarbejde med KL og Center for Digital Dannelse har Komponent udviklet et spændende og innovativt værktøj til at kortlægge medarbejdernes digitale kompetencer - Det Digitale Kompetencehjul.

På baggrund af en række spørgsmål kortlægger kompetencehjulet medarbejdernes digitale kompetencer på fire overordnede dimensioner og 12 underdimensioner, som dækker en bred vifte at digitale færdigheder og viden. På baggrund af dimensionerne kan du, på tværs af medarbejdergrupper, få et unikt indblik og en omfattende kortlægning af dine medarbejderes digitale evner og kompetencer.

Kompetencehjulet

Kompetencehjul

Eksempel på et resultat af en kortlægning med Kompetencehjulet

I den første dimension sættes fokus på medarbejdernes anvendelseskompetencer, som er afgørende for at kunne mestre digitale værktøjer. Dimensionen omfatter tre aspekter; Brugerkompetencer, Dataanvendelse og Data- og Informationssikkerhed, som samlet kortlægger medarbejdernes evner til at anvende teknologierne og forstå, hvordan data genereres og anvendes sikkert og ansvarligt.

Den anden dimension fokuserer på teknologisk viden og forståelse. Herunder undersøges medarbejdernes kendskab til de digitale værktøjer og teknologier, som de anvender i deres dagligdag. Dimensionen omfatter tre underdele, der mere konkret kortlægger samspillet mellem teknologierne, fagligheden og de mennesker, der enten anvender eller berøres af teknologierne. Desuden kortlægges medarbejdernes evne til at se de muligheder, teknologi kan skabe i den kommunale opgaveløsning.

Kommunikation og formidling foregår i stigende grad digitalt, og derfor er det vigtigt, at alle kommunens medarbejdere til en vis grad har kompetencer til at kunne formidle og kommunikere digitalisering og teknologiske løsninger til kommunens borgere og virksomheder. Den tredje dimension undersøger derfor medarbejdernes kompetencer indenfor formidling af digitale løsninger samt evne til at kommunikere en til en eller til mange gennem digitale løsninger som eksempelvis Digital Post.

Tidlig og løbende inddragelse af medarbejdere i udvikling, planlægning og implementering er vigtigt for at løsningerne lykkedes, og derfor har alle medarbejdere en andel i at bidrage til den forandring ny teknologi medfører. Den fjerde dimension kortlægger i den forbindelse medarbejdernes involvering i implementering, udvikling og innovation af digitale løsninger.

Kompetencehjulets fire dimensioner

Kompetencehjulets fire dimensioner

Model over Kompetencehjulets fire dimensioner

I samarbejde med Komponent kan kompetencehjulet tilpasses specifikt til den enkelte kommune og er på denne måde en anvendelsesorienteret og innovativ måde til at kortlægge medarbejdernes digitale kompetencer. Ved brug af værktøjet i din kommune kan I udvikle målrettede planer for at styrke den digitale arbejdsstyrke i kommunen, og dermed være bedre rustet til at håndtere de muligheder og udfordringer digitale løsninger skaber i fremtiden.

Læs mere Læs mindre
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Læs mere om Det Digitale Kompetencehjul

Kontakt os

Har du lyst til at blive klogere på Det Digitale Kompetencehjul og dets muligheder, så er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Mia Nyborg Jørgensen, Komponent

MINJ
Specialkonsulent
Mia Nyborg Jørgensen