Rådgivnings- og konsulentvirksomheden Type2dialog fusionerer med Komponent og vil fremover være en integreret del af Kommunernes Udviklingscenter. Fusionen øger Komponents viden og ekspertise på de store velfærdsområder og gør det muligt at hjælpe kommuner og velfærdsaktører med ledelse, styring og udvikling af faglig praksis på alle niveauer.
Udgivet den 29-08-2023

Type2dialog har i mere end 20 år bistået kommuner og velfærdsaktører med faglig kvalitetsudvikling på tværs af sundheds- og ældreområdet og det specialiserede voksenområde. Komponent, som er ejet af alle de danske kommuner, leverer også rådgivning, analyser og kompetenceudvikling til medarbejdere og ledere på de store velfærdsområder. Hvor Komponent har stærke relationer og kompetencer centralt på forvaltningsniveau, er Type2dialog især stærke på den borgernære drift.

Med fusionen får Komponent dermed flere kompetencer til at bistå med rådgivning om både ledelse, styring og faglig praksis i hele værdikæden fra politiske strategier og deres udmøntning på forvaltningsniveau og helt ud i den faglige drift og mødet med borgerne.

For direktør Jonatan Schloss er det positivt, at Komponent nu har flere kompetencer og ressourcer til at understøtte kommunernes behov på alle niveauer:

- Komplekse problemer og ambitiøse forventninger udfordrer kommunerne på de store velfærdsområder. Der er behov for mangefacetterede indsatser og øget koordinering mellem forvaltninger og mellem det centrale og decentrale niveau, Vi oplever, at kommunerne i endnu højere grad end tidligere efterspørger bistand til at tilrettelægge den borgernære faglige praksis, så der skabes kvalitet og effektivitet i indsatsen.  Med flere dygtige faglige profiler fra Type2dialog som en del af Komponent-holdet vil vi f.eks. fremover kunne understøtte kommunerne i at finde gode svar på, hvordan man skaber succes med selvstyrende teams i hjemmeplejen, hvordan man sikrer værdig pleje, og hvordan man kan nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin i ældreplejen, siger Jonatan Schloss.

Helene Hoffmann, stifter af Type2dialog, glæder sig over, at Type2dialogs værdisæt, erfaring og ekspertise fortsat står til rådighed for både myndighed og leverandører på velfærdsområdet:

- Type2dialog er drevet af at gøre en mærkbar forskel med effekt for både borgere, velfærdsaktører og samfund. Det er Komponent også. Vi passer sammen værdimæssigt, og på løsningsfronten supplerer vi hinanden. Derfor er jeg glad for, at det, vi gennem mange år har opbygget og udviklet sammen med kommuner, forskningsmiljøer og andre dygtige aktører, nu kan fortsætte i en ny og tryg havn hos Komponent. Og fagkonsulenterne glæder sig over, at de kan fortsætte med at understøtte den faglige praksisudvikling på de store velfærdsområder, siger Helene Hoffmann.

Peter Bogh og Mette Tranevig, der er chefer for velfærdsområdet i Komponent, ser frem til at samle stærke udviklingskræfter under ét navn:

- Type2dialogs medarbejdere er kompetente specialister med stor erfaring fra praksis. De har stor faglig viden og er dygtige til at skabe mening og sammenhæng i indsatserne, når de samarbejder med kommunerne. Vi glæder os over at byde nye kollegaer velkommen på holdet, og vi ser frem til sammen at udvikle nye tilbud og løsninger til kommuner og borgerrettede tilbud på social- og sundhedsområdet, siger Mette Tranevig.

Der er i forvejen 20 konsulenter ansat på velfærdsområdet i Komponent.

Alle samarbejdsaftaler fortsætter

Fusionen har ingen umiddelbare konsekvenser for de kunder og samarbejdspartnere, der arbejder sammen med Type2dialog i dag. Både faglige konsulenter og opgaver følger med over i Komponent og bliver løftet som aftalt - blot under nyt navn.

Indtil videre beholder Type2dialogs medarbejdere deres mailadresse, og type2dialog.dk er fortsat i drift. På lidt længere sigt vil Type2dialogs tilbud og ydelser blive integreret på komponent.dk, hvor velfærdsområderne opdateres for at afspejle, nye kompetencer og nye tilbud.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MET
Centerchef
Mette Tranevig
PEB
Centerchef
Peter Bogh
JOSC
Direktør
Jonatan Schloss