Kompetenceudvikling for lederaspiranter og nye ledere i dagtilbud, skole og ungdomsskole.
Udgivet den 11-01-2017

Odense Kommune

OECD-reviewet fra 2016 om ressourcer i folkeskolen peger bl.a. på nødvendigheden af at skabe karriereveje i lærerprofessionen. I Odense Kommune står man over for et generationsskifte på lederfronten i både skoler og dagtilbud. Samtidig ønsker man – i tråd med anbefalinger fra aktuel forskning – at ledelserne i højere grad udøver pædagogisk ledelse og involverer sig i lærere og pædagogers arbejde med kerneopgaven. Derfor har Odense Kommunes børn- og ungeforvaltning udarbejdet en ny ledelsesprofil, og sammen med Komponent (tidl. COK) gennemfører de i starten af 2017 en fuld lederuddannelse på diplomniveau for ledertalenter og nye ledere i skole og dagtilbud. Dermed skaber de også karriereveje for skolernes medarbejdere.

På uddannelsen arbejder deltagerne med pædagogisk ledelse med fokus på mål, data og resultater, personaleledelse i en læringskultur og pædagogisk ledelse som netværks- og forandringsledelse.

"Der er tre ting, som er særlige ved denne uddannelse. For det første har det været et vigtigt fokuspunkt at sætte den faglige ledelse i centrum gennem hele uddannelsen. For det andet har man sammentænkt kompetenceudvikling for ledere og ledertalenter i både skole og dagtilbud, så uddannelsen henvender sig til hele 0-18-årsområdet. Og for det tredje er den praksisnær. De teorier og metoder, de studerende præsenteres for, er direkte anvendelige i deres egen ledelsespraksis", siger Mai-Britt Herløv Petersen, projektleder på forløbet.

Modulerne er baseret på DOL-moduler, og deltagerne afslutter med et speciale.

Før uddannelsen gennemfører Odense Kommune et afklaringsforløb, som består af opsporing, afklaring og vurdering af talenter, og sideløbende gennemføres et mentorforløb. Uddannelsesforløbet tager afsæt i Odense Kommunes vision og strategier og er tilrettelagt, så der er en tydelig sammenhæng til de nye ledere og ledertalenters arbejdsopgaver i hverdagen. Det sker blandt andet ved hjælp af løbende dialoger med egen leder, der skal sikre, at deltagerne har arbejdsopgaver i hverdagen, der understøtter udvikling af nye kompetencer.

Læs mere Læs mindre
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

HTI
Chefkonsulent
Hirse Tikjøb
JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen