Vi sætter arbejdet som kommunalbestyrelsesmedlem i en juridisk ramme, og som deltager indføres du i udvalgte emner, som er afgørende i kommunalbestyrelsens arbejde.

Der arbejdes med emner som intro til kommunen som organisation, udvalgsstyret og reglerne i styrelsesloven om rettigheder og pligter for kommunalbestyrelsesmedlemmer. Vi kommer bl.a. omkring emner som mulighederne for delegation, sagsindsigt, retten til at stille medlemsforslag, inhabilitet, tavshedspligt og pligten til at stemme imod ulovlige forslag.

Som kommunalbestyrelsesmedlem er det vigtigt, at du kan sætte dit arbejde som kommunalbestyrelsesmedlem ind i en retlig ramme og har en grundlæggende forståelse for kommunen som organisation.

Det gør dig bl.a. i stand til at overveje, hvordan du ønsker at arbejde som politiker. Det kan være i forhold til overvejelser om I har lagt det rette snit i netop din kommunalbestyrelse  for, hvilke sager, I vil beskæftige jer med i kommunalbestyrelsen, og hvilke sager, der bedre behandles i udvalgene eller i forvaltningen.

Uanset om du er garvet i kommunalpolitik eller er nyvalgt, er det også vigtigt, at du kender de rettigheder, du har til at skaffe dig viden om forhold i kommunen, til at rejse sager i kommunalbestyrelsen, som du synes er vigtige, og til at give din mening til kende på møderne. Det er emner, som vi sætter i fokus.

Som medlem af kommunalbestyrelsen er du med til at træffe rigtig mange vigtige beslutninger, og det også vigtigt, at du er bevidst om det ansvar, du har del i og de pligter, du selv har som medlem af kommunalbestyrelsen. Det kan fx være i relation til spørgsmål om tavshedspligt.

Endelig er det centralt at kende til rammerne for samspillet mellem politikerne og forvaltningen i kommunen og til den rollefordeling, der er mellem politikere og forvaltning.

Kurset er tilrettelagt, så vi tager udgangspunkt i virkelighedsnære eksempler på, hvorfor det er centralt at have styr på juraen bag arbejdet i kommunalbestyrelsen, og vi arbejder aktivt med små opgaver/quizzer, der inddrager deltagerne.

Undervisere

Chefkonsulent i KL Natalia Louise Lehnsdal

Chefkonsulent i KL Lise Riddersholm Husted

Sådan tilrettelægges forløbet

Forløbet afvikles i egen kommune efter aftale med underviserne.

Vil du vide mere?

Kontakt hvis du vil vide mere:

Chefkonsulent Natalia Louise Lehnsdal, nll@kl.dk, tlf. 33703822

Chefkonsulent Lise Riddersholm Husted, lrhu@kl.dk, tlf. 33703259

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Rune Herlin Kamstrup
Chefkonsulent
Rune Herlin Kamstrup