Kattegat 2022 er et intro-forløb for nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Forløbene er både for de kommunalpolitikere, der for første gang blev valgt til en kommunalbestyrelse ved valget i november 2021, og for de kommunalbestyrelsesmedlemmer der tidligere har været medlem, men efter en pause er tilbage i kommunalbestyrelsen.

Se Rammeprogram her

Kattegatkurserne er et supplement til kommunernes egne lokale introduktionsforløb.

Der afholdes fem – seks Kattegatkurser spredt over hele landet i hver af nedenstående perioder:
20. – 22. januar 2022
3. – 5. februar 2022
24. – 26. februar 2022
3. – 5. marts 2022
10. – 12. marts 2022
24. – 26. marts 2022

Tilmelding

Interesserede som endnu ikke har tilmeldt sig er velkommen til at kontakte koordinator Lene Sloth Jørgensen på lsj@komponent.dk for at få oplyst hvilke steder og perioder der har ledige pladser.

Indhold

Ambitionen med Kattegatkurset er at understøtte, at de nyvalgte kommer godt fra start og får en grundlæggende introduktion til deres nye rolle som kommunalpolitiker.

Forløbet skal dels give fakta og dels være en "træningsbane", hvor man sammen med andre nyvalgte kan få mulighed for at drøfte opgaver og dilemmaer, man vil møde i sit virke. Det sker bl.a. via cases fra den fiktive kommune: Kattegat Kommune, og via drøftelser mellem deltagerne på baggrund af oplæg fra erfarne politikere og andre gæster.

Kurset giver også mulighed for at skabe netværk med andre nyvalgte fra både egen og andre kommuner.

Kattegat 2022 bliver afholdt som et sammenhængende kursus over tre dage (fra torsdag eftermiddag til lørdag frokost) med overnatning og aftenprogram.

Forløbene er placeret i perioden januar til marts 2022. Nogle kommuner foretrækker, at de nyvalgte deltager så hurtigt som muligt. Andre kommuner foretrækker, at det sker i februar/marts måned. Der deltager ca. 25 personer på et kursus. 

NYT!

Som noget nyt vil der ca. et år efter Kattegat 2022 blive afholdt en opfølgningsdag, hvor de nyvalgte får mulighed for at genbesøge nogle af temaerne fra Kattegat, når de har mødt virkeligheden. Opfølgningsdagen er en mulighed for at stoppe op og sammen med andre nyvalgte reflektere over det første år i kommunalpolitik med alt hvad det har medbragt af glæder, frustrationer og dilemmaer.

Programmet er udviklet med inddragelse af en række politikere, direktører og andre interessenter og på basis af evalueringerne fra kurset i 2018 og ny viden om udviklingen i kommunestyret.
 

Pris

Prisen for Kattegatkurset er 12.750 kr. ekskl. moms.

Prisen for opfølgningsdagen er 2.750 kr. ekskl. moms.

Varighed: 3 dage
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

 

Kattegat 2022 er for nyvalgte kommunalpolitikere og kommunalbestyrelsesmedlemmer, der tidligere har været medlem, men efter en pause er tilbage i kommunalbestyrelsen.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Lene Sloth Jørgensen
Koordinator
Lene Sloth Jørgensen
TRS
Konsulent
Theis Rubinke Sørensen