Kattegat Kommune måske nok en fiktiv kommune, men derfor er den ikke gået fri af den udvikling, der har præget det kommunale selvstyre siden 70’erne.
Udgivet den 15-02-2021

Kattegat Kommune, som er opkaldt efter farvandet midt i Danmark og ud for Grenaa, hvor Den Kommunale Højskole har ligget siden 1964, blev til i forlængelse af kommunalreformen i 1970, hvor man reducerede antallet af kommuner fra 1098 til 277 professionelle og økonomisk bæredygtige kommuner.

Ved kommunalvalget i 1974 blev Kattegat-kurset første gang udbudt til nyvalgte kommunalpolitikere, og Kattegat Kommune fik i den forbindelse både et bykort, en kommunalbestyrelse og fiktive dagsordener udarbejdet af ægte kommunaldirektører. I løbet af fem kursusdage blev nyvalgte politikere fra hele landet trænet i de overordnede juridiske rammer for kommunestyret og de spilleregler, man som kommunalpolitiker agerer efter – bl.a. med udgangspunkt i mødespil, hvor man holdt udvalgs- og kommunalbestyrelsesmøder i Kattegat Kommune.

Med 1.200 deltagere var kurset en stor succes, og Kattegat Kommune har siden dannet rammen for træning af nyvalgte kommunalpolitikere i mere end 40 år eller efter snart 13 kommunalvalg.

I 90’erne efterspurgte kommunalpolitikerne mere end blot de juridiske aspekter af politikerrollen, og derfor justerede man det pædagogiske koncept, så der fremover var fokus på både jura og selve rollen som kommunalpolitiker i relation til øvrige politikere, til administrationen og til borgerne. Mødespillene blev afskaffet, og kurset fokuserede i højere grad på dialog og erfaringsudveksling mellem deltagerne. I dag vægter politikerrollen endnu højere, men det juridiske grundlag har stadig en plads i kursusprogrammet.

Ved den anden store kommunalreform i 2007 flyttede Kattegat Kommune fra Den Kommunale Højskole og tættere på de nye storkommuner. I dag afholdes Kattegat-forløbene i hele landet.

Siden 2003 er Kattegat-forløbene blevet afholdt af COK, og med fusionen af COK og KLK afholdes Kattegat-forløbene nu af Komponent – Kommunernes Udviklingscenter. I 2022 deltager 900 folkevalgte på Kattegat-forløbene. 

Indhold

Kurset er den eneste af sin slags. Fra torsdag eftermiddag til lørdag middag lærer nyvalgte kommunalpolitikere om det kommunale folkestyre og forbereder sig på det politiske arbejde i kommunalbestyrelsen, bl.a. med fokus på:

  • Kommunalpolitik og kommunalpolitikernes rolle i det lokale demokrati
  • Kommunaløkonomi og de juridiske rammer for det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg
  • Forventninger til lokale folkevalgte og de forventninger, politikeren kan stille til omverden
  • Kompleksiteten mellem kommune, kommunalpolitikere, forvaltning, borgere og brugere.

To kommunaldirektører er tovholdere og strukturerer undervisningen, mens deltagerne oplever oplæg fra borgmestre, erfarne politikere og KL. Foruden oplæg består programmet bl.a. af dilemmaspil og casearbejde om kommunaløkonomi.

Læs mere Læs mindre
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

TRS
Konsulent
Theis Rubinke Sørensen
1500x920_LOUA
Chefkonsulent
Louise Angelo
Rune Herlin Kamstrup
Chefkonsulent
Rune Herlin Kamstrup