I kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber anbefaler KL, Danva, Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening, at bestyrelsen i kommunalt selskaberne en årlig afrapporterer om selskabets arbejde med god ledelse.

Vis omverdenen hvad I står for – i en ”Redegørelse for selskabsledelse”

 • Kodeks for god selskabsledelse indeholder 34 anbefalinger, som det anbefales, at bestyrelsen forholder sig til.
 • Der er relevante diskussioner og overvejelser bag hver eneste anbefaling.
 • Princippet bag er ”følg eller forklar” – der er rum for en selskabsspecifik tilgang.
 • Når I laver en redegørelse skaber I transparens og viser jeres omverden at I har ”orden i penalhuset”.
 • Kodekset er opdateret i 2022, hvilket betyder der for alle er nye anbefalinger at forholde sig til.
   

Mulig proces for redegørelse for selskabsledelse
 

Forberedelse

 • Fælles afklaring af ønsket proces med formandsskab og direktion, herunder evt. særlige fokusområder
 • Gennemgang af relevante selskabsdokumenter (eks. ejerstrategi, vedtægter, forretningsorden, direktørinstruks, samarbejdsaftaler selskab-ejer, m.m.)
 • Første udkast til redegørelse
   

Drøftelse i bestyrelse

 • Introduktion til Kodeks for god selskabsledelse
 • Gennemgang første udkast til redegørelse
 • Faciliteret drøftelse af udvalgte anbefalinger 
   

Offentliggørelse

 • Tilpasning af udkast til redegørelse
 • Offentliggørelse på hjemmeside
   

Hvad kan redegørelsen bruges til?

 • Skaber transparens, synlighed og legitimitet overfor jeres omverden.
 • Sikrer at I forholder jer til alle anbefalinger  - også dem som kan være ”svære”.
 • Skaber en fælles forståelse og en fælles platform for bestyrelse og direktion i relation til selskabsledelse.
Sted og startdato
Afholdes hos kunden: 23. december 2023
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

KAK
Centerchef
Kalle Syberg Kjær