Komponent har bistået Faaborg-Midtfyn Kommune med et udviklingsfor­løb om kvalificering af fælles dataanvendelse på dagtilbudsområdet på tværs af for­valtning, dagtilbudsledere og teamledere.
Udgivet den 12-11-2018

Faaborg-Midtfyn Kommune har en målsætning om, at dagtilbud­dene skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen og bør­neperspektivet er det grundlæggende. Det betyder, at de fagprofessionelle i samarbejde med forældrene skal give børnene omsorg og understøtte en god og tryg opvækst. Derudover skal børnene opleve demokrati gennem medbestemmelse og medansvar, så de opnår evner til at indgå i forpligtende fællesskaber i samfundet.

Det er ikke nogen let opgave, og det kræver et ledelsesmæssigt fokus på at sikre, at de nødvendige medarbejderressourcer er til stede i daginstitutionen. Samtidig kræver det, at der sker en opfølgning i forhold til fastsatte mål.

”De politiske ambitioner kan dog ikke sæt­tes på en Djøfiseret styringsformel med fuldt dækkende indikatorer. Kompleksiteten i opgaven nødvendiggør en professionsbaseret tilgang i anvendelsen af data”, siger Michael Gravesen, koncernchef for Opvækst og Læring i Faaborg-Midtfyn Kommune og uddyber:

”Der er et stort behov for, at vi får drøftet brugen af relevante data ind i dagtilbud, fordi kvalificeret brug af data kan frigøre ressourcer og vise, om vi er på rette vej i forhold til børns udvikling”

”Derfor har vi også et rigtig godt grundlag for et systematisk ledelsesmæssigt arbejde med data som grundlag for planlægningen, når vi gør data, som appellerer til opgaveløsningen, relevante i den pædagogiske kon­tekst”.

I læringsforløbet prioriterer, kvalificerer og udvælger de data, som skal indgå som faglige og didaktiske redskaber i hverdagen - og samtidig tjener som politisk meningsfyldte opfølgningsparametre. På den baggrund har Faaborg-Midtfyn Kommune på tværs af for­valtning, dagtilbudsledere og teamledere iværksat et udviklingsfor­løb i samarbejde med Komponent (tidl. KLK, red.) om kvalificering af fælles dataanvendelse på dagtilbudsområdet.

”Jeg har en klar forventning om, at vores fokus på data som ledelsesunderstøttelse vil løfte niveauet for de fremtidige kvalitetssamtaler”, siger Michael Gravesen.

Relevante og motiverende data

Fremtidens datakultur på dagtilbudsområdet forudsætter kvalifi­cering af dataproduktionen baseret på faglig indsigt.

”Det er afgø­rende, at den pædagogfaglige profession deltager i opstarten af en datakultur samt aktivt anvender data i hverdagens komplekse opgave. Det kræver både en ledelsesmæssig insisteren – samt indsigt i og respekt for fagligheden blandt det pædagogiske personale”, for­tæller Michael Gravesen.

”Vi er startet på en rejse, som handler om meningsfuld brug af data – det er både data i form af arbejdsplan­lægning og en drøftelse af, hvordan data kan understøtte lærings­progression hos børnene. Det bliver en rejse, som vi tager sammen, forvaltning og daginstitutioner, da kompetencen og motivationen for databehandling skal ligge begge steder”, afslutter han.

Teksten er et udklip fra KL’s casekatalog ”datakultur og arbejdstilrettelæggelse på daginstitutionsområdet.”

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Rune Schack Ahlmann profilbillede
Chefkonsulent
Rune Schack Ahlmann