Komponent har samarbejdet med Holstebro Kommune om at lave en gennemgang af udvalgte skolers planlægningsgrundlag og planlægningspraksis med afsæt i folkeskolereformens mål om læring og trivsel.
Udgivet den 04-12-2018

Implementering af folkeskolereformen kombineret med en ændret rolle for den enkelte skoleleder og arbejdstidsaftalen har de sidste par år udfordret rigtig mange skoleledere. Der, hvor skolerne i høj grad er lykkedes, er dér, hvor optimeret ressourcestyring og mål for reformen er tæt koblet sammen.

For Holstebro kommune har det været et væsentligt element at få synliggjort ressourcerne på den enkelte skole - både de økonomiske og de faglige. Skolelederne havde nemlig en oplevelse af en stram økonomi, hvor det var vanskeligt at få ressourcerne til at hænge sammen med opgaverne i folkeskolereformen.

Derfor lavede Komponent (tidl. KLK, red.) en analyse af det økonomiske grundlag på den enkelte skole samt workshops omkring elementer og opfølgning på reformen. Det gav skolelederne viden om, hvilke tiltag der skal arbejdes med på henholdsvis egen skole og på skolevæsens niveau.

”Det er mit indtryk, at processen har givet et stort udbytte – både i forhold til konkrete handlemuligheder indenfor reformen, skolernes økonomiske råderum og i forhold til en fælles forståelse mellem forvaltningen og skoleledelserne omkring relevante forandringer og tiltag i driften samt udviklingen af folkeskolen”, siger Michael Gravesen, Skolechef, Holstebro Kommune.

Analysen omfattede særligt følgende elementer

  • Et økonomisk spor med fokus på styring og ressourcebevidsthed
    - Gennemgang af udvalgte skolers planlægningsgrundlag og handlemuligheder
  • Et fagligt spor med mål og resultatopfølgning på reformen
  • En række workshops og seminarer med henblik på forankring af analysens resultater bredt i organisationen

Under hele forløbet har der været en tæt involvering af den enkelte skoleleder og dennes ledelsesteam, både gennem deltagelse i styregruppen og det store antal workshops.

”Oprindeligt startede analysen med fem skoler, men hurtigt indså jeg, at dette også skulle bredes ud til de resterende skoler”, fortæller Michael Gravesen.

Planlægningsgrundlag og implementering går hånd i hånd

Analysen betyder, at Holstebro Kommune har fået belyst, hvad de skal tage fat på for at få skolernes planlægningsgrundlag og den fortsatte implementering af folkeskolereformens mål til at gå bedre hånd i hånd indenfor den gældende budgetramme.

”Komponent har med deres viden om forskning og god praksis fra andre kommuner tilført vores skolevæsen et skærpet blik på vores praksis, som vi ikke selv kunne have skabt. Vi har nu fået afsættet til en fælles forståelsesramme og fælles retning på såvel den økonomiske som faglige bane i skolevæsnet i Holstebro Kommune”, udtaler skolechef Michael Gravesen.

Derudover har kommunen i forlængelse af anbefalinger fra Komponent iværksat en række konkrete indsatser og metoder, som der arbejdes med i fremtiden. Det er fx at udvikle:

  • En fælles kultur omkring opfølgning på resultater samt sikre ledelsesmæssige strukturer, der giver mulighed for faglig og pædagogisk ledelse
  • En ensartet praksis i forhold til ressourceplanlægning af skoleåret på de enkelte skoler og i forvaltningen
  • Rammer for en fælles og koordineret tilgang til implementering af folkeskolereformen på tværs af skolerne i Holstebro Kommune.
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Rune Schack Ahlmann profilbillede
Chefkonsulent
Rune Schack Ahlmann