LEGO Fonden og KL/Komponent samarbejder om at styrke sammenhængen for de 4-9-årige børn gennem legende læring fra dagtilbud til indskoling. Seks kommuner deltager i projektet, der løber over tre år.

Projektet ”Legende læring – sammenhæng for 4-9-årige børn” vil med legende læring styrke overgange for børnene og udvikle tilgange til læring. Projektet skal desuden styrke samarbejdet mellem pædagoger, lærere, forældre, ledelserne i de enkelte institutioner, og kommunerne, samt fordre samarbejde på tværs af kommunerne.

Seks kommuner deltager i projektet og skal skabe øget fokus på legende læring i både dagtilbud og indskoling. Projektet fungerer som pilotprojekt, der senere kan spredes til andre kommuner.

Pædagoger og lærere i de seks kommuner vil gennem projektet deltage i forløb, hvor de udvikler en fælles legende pædagogisk og didaktisk tilgang til at sikre barnets oplevelse af sammenhæng fra dagtilbud til indskoling.

Aktiviteterne foregår også i tæt samarbejde med forældre. Projektet skal understøtte et stærkt samarbejde mellem forældre og fagprofessionelle, om hvordan forældre kan inddrages i børns legende læring.

Der er også knyttet en række forskere og organisationer til projektet. De består af Danske Skoleelever, Børnerådet, Dansk Center for Undervisningsmiljø, BUPL, Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, BUPL’s lederforening og Børne- og Kulturchefforeningen. Foreningerne tilknyttes for at sikre, at alle aktører omkring børnene inddrages bedst muligt.

Læs mere Læs mindre

Inspiration

Få inspiration til legende læring i dagtilbud og i folkeskolen. 

De seks kommuner

Projektet ”Legende læring – sammenhæng for 4-9-årige børn” består af seks kommuner; Esbjerg, Varde, Fredericia, Holbæk, Frederikssund og Furesø Kommuner. Det betyder, at pædagoger og lærere i de seks kommuner deltager i forløb, hvor de udvikler en fælles legende pædagogisk og didaktisk tilgang til at sikre barnets oplevelse af sammenhæng fra dagtilbud til indskoling.

Projektet vil med legende læring styrke børnenes oplevelse af sammenhæng fra dagtilbud til skole. Legende læring kan nemlig bruges både i daginstitutioner, skolen og af forældrene derhjemme. Projektet vil dermed også styrke samarbejdet mellem pædagoger, lærere og forældre.

Formand for Uddannelsesudvalget Morten Skovgaard fra Frederikssund Kommune siger:

”Projektet giver os en enestående mulighed for at kvalificere samarbejdet mellem børnehuse og skoler på en måde, hvor begge institutioners fagligheder bringes i spil. For os handler det om at skabe en sammenhængende indsats, hvor vi både kvalificerer fagprofessionelle og støtter forældrene, så børnene oplever, at der er sammenhæng i deres hverdag og i overgangen fra børnehus til skole.”

Formand for Opvækstudvalget Maria Katarina Nielsen fra Frederikssund Kommune siger:

”Der er et stort potentiale i at bruge den begejstring og motivation, der er i leg. Og når børn leger, er det ofte med hinanden, så for os er der også et vigtigt socialt aspekt i projektet. Det er vigtigt for os, at den legende læring understøtter børnenes udvikling og kreativitet. Ved at tage udgangspunkt i deres nysgerrighed, kan legen medvirke til at fremme deres motivation og lyst til at lære.”

Dagtilbudschef Anette Brodde og Skolechef Flemming Mahler Pedersen fra Varde Kommune siger:

”Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang med projektet, fordi vi tror på, at det kan være med til at styrke overgangssamarbejdet mellem dagtilbud og skole på en ny måde, hvor pædagoger og lærere arbejder sammen om at udvikle og tilbyde nye pædagogiske og didaktiske tilgange i forhold legende læring”.

Leder af Årre Børnecenter Trine Møller fra Varde Kommune siger:

”Vi er meget begejstrede i forhold til projektets fokus på forældreinddragelse. Der ligger mange ressourcer gemt i, at alle er bekendte med grundprincipperne i Legende Læring og netop forældreinddragelsen vil kunne danne grobund for en helhedsorienteret indsats”.

Læs mere Læs mindre

Til forældre

Vi ved fra forskning, at børn naturligt lærer gennem leg. Med projektet vil vi derfor gerne styrke børns muligheder for at lege sig til læring. Håbet er, at den legende læring kan skabe sammenhæng i overgangen mellem dagtilbud og skole ved at forbinde børnenes erfaringer med leg og sociale fællesskaber fra børnehaven med den praksis de møder i skolen.

Projektet skal bl.a. skabe mere sammenhæng for børnene mellem børnehave, SFO, hjem og undervisning i indskolingen. Det vil vi gøre ved at udvikle og afprøve forskellige legende tilgange og metoder. Vi ved, at når barnet møder velkendte tilgange til læring, er det med til at skabe tryghed og dermed større gå-på-mod for barnet i overgangen mellem dagtilbud og skolen.

I denne folder kan du læse om forældrenes rolle i projektet og få inspiration til legeaftaler: 

Læs mere Læs mindre

Litteratur

I projektet arbejder vi med en litteraturliste, som kan støtte de lokale projekter. På denne side kan du finde inspiration til litteratur og se, hvad det som deltager anbefales at have læst til læringsdagene.

Litteraturlisten er bygget op i to dele: 1) Grundlitteratur og 2) øvrig litteratur. Litteraturlisten er foreløbig, dvs. der vil komme supplerende titler til undervejs i projektet, som kan støtte de lokale projekter.

Grundlitteratur forventes læst, mens øvrig litteratur vælges efter interesse.

Frem til Læringsdagen anbefales det at deltagerne har læst litteratur om aktionslæring samt gerne kapitel 1-3 i Samarbejde om det skolestartende barn af Inge Schoug Larsen.

Forslag til grundlitteratur

Aktionslæring:

Madsen, Benedicte: Aktionslæringens landskab (s. 20-22). CLOU - Center for Ledelse og Organisationsudvikling, VIA University College # 1, 2013 https://pure.au.dk/portal/files/53723361/Aktionsl_ringens_landskab_enkeltsidet.pdf

Tonsberg, Signe: Aktionslæring rykker ved hverdagen. FORSKNING 15 I JUNI 2013, bupl.dk http://www.egedalborn.dk/media/2257267/artikel_om_aktionsl_ring.pdf

Øvrig grundlitteratur

EVA; Danmarks Evalueringsinstitut: 7 gode råd fra legeforskeren: Sådan kan I styrke børnenes legerelationer, 2019  7 gode råd fra legeforskeren: Sådan kan I styrke børnenes legerelationer | EVA

Larsen, Inge Schoug: Samarbejde om det skolestartende barn (kapitel 1-3). Akademisk Forlag. 2014. Kan bestilles hos bl.a. hos Akademisk Forlag https://www.akademisk.dk/soeg/inge%20schoug%20larsen

Skriver, Anders: Hej far – skal vi lege? Tidsskriftet Literacy. Nr. 17, marts 2015 https://www.videnomlaesning.dk/media/1368/17_anders-skriver-jensen.pdf

Dion Sommer: Din legepædagogik sætter sig i børns gener. Børn & Unge. 10. juni 2020. https://bupl.dk/artikel/dion-sommer-din-legepaedagogik-saetter-sig-i-boerns-gener/

Om legende matematisk opmærksomhed i børnehave og 0.klasse

Alice Darville: Er der matematik i en perleplade? https://www.linkedin.com/pulse/er-der-matematik-i-en-perleplade-alice-darville?originalSubdomain=dk

Margit Holm: Alle er med: Matematikaktiviteter i børnehaveklassen. Pind og Bjerre, 2019. Kan bestilles her https://pindogbjerre.dk/shop/alle-er-med/alle-er-med-matematikaktiviteter-i-boernehaveklassen/

Supplerende læsning

Sommer, Dion: LEG. En ny forståelse. Samfundslitteratur, 2020. Kan bl.a. bestilles her: https://www.saxo.com/dk/leg_dion-sommer_haeftet_9788759331392

Winther-Lindquist, Ditte: Kort & godt om leg. Dansk Psykologisk Forlag. 2020. Kan bl.a. købes her https://www.saxo.com/dk/kort-godt-om-leg_ditte-alexandra-winther-lindqvist_haeftet_9788771587852

Hermansen, Mads, Brostrøm, Stig & Skovbjerg, Helle Marie: Leg i skolen – en antologi. Unge Pædagoger, 2018. Kan bl.a. bestilles her: https://www.saxo.com/dk/leg-i-skolen_helle-marie-skovbjerghasse-herold-moeller_haeftet_9788792914507

LEGO Foundation, Whitepaper: Læring gennem leg i skolen, marts 2019. https://www.legofoundation.com/media/1799/wp_ltps_danish_web.pdf

LEGO Foundation, Whitepaper: Legefacilitering: viden om at kunsten at engagere små børn. Februar 2019. https://www.legofoundation.com/media/1798/play-facilitation-rapport_danish_web.pdf

Grieg, Camilla: Skabende aktivitet i børnehaven - matematik. Dansk Psykologisk Forlag, 2012. Kan bl.a. købes her https://dpf.dk/produkt/bog/skabende-aktivitet-boernehaven-matematik

Inspiration til forældre

LEGO Foundation: Play tips and Activities. https://www.legofoundation.com/en/learn-how/play-ideas/family-play-breaks/  (inde i materialet findes lege tips til familien på dansk)

Skriver, Anders: Hej far – skal vi lege? Tidsskriftet Literacy. Nr. 17, marts 2015 https://www.videnomlaesning.dk/media/1368/17_anders-skriver-jensen.pdf

Læs mere Læs mindre

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk.

Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

MAEA
Chefkonsulent
Marie Elisabeth Andersen