Vil vi gerne skabe bedre læring og trivsel for børn? Så skal vi lave dagtilbud og skoler, der hænger bedre sammen og arbejder på børnenes præmisser.

Børnene kan ikke selv skabe helhed og sammenhæng i overgangen fra dagtilbud til skole. Det er en opgave for de fagprofessionelle i dagtilbud, skolefritidsordning og skole i samarbejde med forældrene. Det kræver, at de fagprofessionelle kender hinandens praksis og har fælles pædagogisk grundsyn og syn på børn. 

Komponent har i samarbejde med LEGO Fonden, LifeLab og seks kommuner udviklet konkrete metoder for, hvordan daginstitutioner og skoler kan skabe større sammenhæng for børn og i sidste ende forbedre deres læring og trivsel. 

Den bærende tilgang hedder legende læring og er udviklet af forskere fra LEGO Fonden. Legende læring er læring gennem leg.  

I tre år har seks kommuner afprøvet legende læring som tilgang til at skabe større sammenhænge, læring og trivsel hos børn i dagtilbud og skoler – og særligt i overgangen mellem dem. Projektet har vist, at legende læring som tilgang kan styrke flere dele at den pædagogiske praksis: 

Legende læring giver børnene nye muligheder for at engagere sig i aktiviteter med andre børn, hvor de kan involvere sig socialt og lære noget nyt samtidig med at det er sjovt og eksperimenterende. Særligt børn, der ellers ofte står helt eller delvist uden for børnefællesskabet, bliver styrket og får nye deltagelsesmuligheder.

Legende læring kan være den røde tråd og en genkendelige tilgang, hvis den både bruges i dagtilbud, SFO og skoler. Det kan være med til at lette en overgang, som ellers typisk er rigtig svær for mange børn. Vi ved, at genkendelighed er vigtig faktor, når børn skifter fra én kontekst til en anden. Ved at forene leg og læring i legende læring kan vi skabe større sammenhæng for børnene i overgangen fra dagtilbud til skole. 

Legende læring kan understøtte forældresamarbejdet. Fra en undersøgelse foretaget i projektet ved vi, at forældre rigtig gerne vil have information om, hvad der barn laver i institutionen og skolen og hvad der skal ske i overgangen imellem den. Forældre vil også gerne guides i, hvordan de kan støtte deres barn i overgangen, og de vil gerne have inspiration til, hvilke aktiviteter de kan lave sammen med deres børn.

Læs mere Læs mindre

Vil du gerne selv i gang med legende læring?

Denne video viser, hvordan legende læring kan foregå i overgangen mellem dagtilbud og skolen.

 

Du kan også hente arbejdshæftet til videoen her

Læs mere Læs mindre

Denne video viser, hvordan legende læring og forældreinddragelse kan foregå i overgangen mellem dagtilbud og skolen.

Du kan hente arbejdshæftet, som hører til legende læring og forældreinddragelse her.

Læs mere Læs mindre

Inspiration

Få inspiration til legende læring i dagtilbud og i folkeskolen. 

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk.

Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

MAEA
Chefkonsulent
Marie Elisabeth Andersen