Skab de bedste forudsætninger for arbejdet i forældre- og skolebestyrelser med et lokalt forløb.

Har I planlagt en god start for de nye skole- og forældrebestyrelser? Komponent har udviklet et forløb, der klæder bestyrelser i skoler og dagtilbud på til bestyrelsesarbejdet. Forløbet, som afholdes lokalt i kommunen for en eller flere bestyrelser, sætter fokus på bestyrelsens opgaver, ansvar og pligter og skaber et fælles grundlag, som bestyrelsen kan arbejde videre på.

På forløbet vil medlemmerne af bestyrelserne bl.a. få:

 • Kendskab til de lokale vilkår for og forventninger til arbejdet i bestyrelsen
 • Viden om de lovgivningsmæssige rammer for bestyrelsesarbejdet, herunder f.eks. principper, budgetanvendelse, tavshedspligt, tilsyn, udtalelser og høringssvar
 • Viden om betydningen af forældreinddragelse og inspiration til forældreinddragelse i praksis
 • Kendskab til mulighederne for at få indflydelse på børnenes hverdag
 • Viden og inspiration til udarbejdelse af principper, forretningsorden og årshjul
 • Ideer til at formidle bestyrelsens opgaver og arbejde.
 • Kurset kan afholdes for forældrebestyrelser, skolebestyrelser eller som et samlet forløb for alle skole- og forældrebestyrelser i kommunen eller distriktet.

Fleksibel tilrettelæggelse, der matcher jeres behov

Vi har udviklet et koncept, som kan tilpasses kommunens egne behov. Kurset kan tilrettelægges som et halvdagskursus for skole- eller forældrebestyrelser, eller I kan samle både skole- og forældrebestyrelsesmedlemmer til en fælles inspirationsdag, hvor nogle temaer diskuteres samlet, mens andre diskuteres hver for sig. 

Vi planlægger dagen sammen – f.eks. med udgangspunkt i nedenstående temaer:

Kommunal kontekst og rammesætning
Det skal være tydeligt for deltagerne, at dagtilbud og skoler er et kommunalt ansvar.

Derfor anbefaler vi, at dagen begynder med, at forvaltning og udvalgsformand med ansvar for bestyrelserne:

 • byder velkommen
 • fortæller om den kommunale børnepolitik og kommunens fælles mål for børns læring, trivsel og udvikling
 • orienterer om de kommunalt fastlagte rammer for det formelle samarbejde mellem kommunalbestyrelse og skole-/forældrebestyrelserne
 • fortæller om forventninger til bestyrelsens samarbejde med lokalsamfundet.

Komponent fortsætter dagen med et oplæg og debat om det gode forældresamarbejdets betydning for børns læring og trivsel, hvorefter vi gennem oplæg og debat arbejder videre med rammer og vilkår for arbejdet i skolebestyrelser og/eller forældrebestyrelser:

Dagtilbudslovens rammer og vilkår for forældrebestyrelser

 • Fastsættelse af principper for det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet, anvendelse af budget, tavshedspligt, beslutningsprocedurer og madordning
 • Retten til at indstille til, udtale sig om og deltage i ansættelse af leder og personale
 • Dagtilbudsloven i relation til børns trivsel, udvikling og læring samt den kommunale styrelsesvedtægt
 • Evt. særlige vilkår og rammer for områdebestyrelser og samspillet med forældreråd.

Folkeskolelovens rammer og vilkår for skolebestyrelser

 • Tilsyn, fastsættelse af principper og godkendelse af skolens budget, undervisnings- og læringsmidler
 • Tavshedspligt, ordensregler og værdiregelsæt samt afgivelse af udtalelser, høringssvar og beretning
 • Samarbejdet mellem skolebestyrelsen og skoleledelse samt skolelederens rolle som sekretær for skolebestyrelsen
 • Folkeskoleloven i relation til elevers læring og trivsel og den kommunale styrelsesvedtægt.

Øvelser, debat og gruppearbejde

Kurset består i udgangspunktet af et mix mellem oplæg, øvelser og gruppearbejde med udgangspunkt i bestyrelsesmedlemmernes opgaver, ansvar og pligter. Deltagerne arbejder løbende med konkrete øvelser og udarbejder f.eks. bud på principper for bestyrelsens arbejde og forretningsorden, ligesom hver bestyrelse i grupper arbejder med inspiration og samarbejdsgrundlag i det kommende års bestyrelsesarbejde. Dagen afsluttes med et oplæg om bestyrelsens vigtige kommunikation med forældre og lokalsamfund.

Det er muligt at tilrettelægge dagen, så vi sætter fokus på særlige vilkår i kommunen, f.eks. hvis kommunen arbejder med områdebestyrelser, eller hvis andre eksterne samarbejdspartnere inddrages i bestyrelsesarbejdet.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LTM
Chefkonsulent
Lisbeth Tarp Mouritzen