Som skoleleder står du i spidsen for en kompleks organisation. Du skal motivere, lede og styre i spændet mellem kerneopgaven, forvaltningen og det politiske niveau, og du skal have styr på både økonomien og de formelle love, aftaler og bestemmelser, der regulerer skoleområdet. Bliver du også en smule forpustet? Få grundlaget på plads med modulet om skoleledelse fra Den Offentlige Lederuddannelse.
Udgivet den 26-04-2022

Da Laura Kirk-Skriver, der oprindeligt er uddannet pædagog, fik sit første lederjob, var hun allerede godt i gang med Den Offentlige Lederuddannelse med støtte fra Den Kommunale Kompetencefond. Som nyansat SFO- og indskolingsleder på Randers Specialskole stod det imidlertid klar, at hun havde brug for mere viden om især den personalejura, der gør sig gældende på skoleområdet.

–  I min afdeling er vi omkring 95 medarbejdere, og som SFO- og indskolingsleder sidder jeg med alt, hvad der handler om sygemeldinger og sygesamtaler. Der er rigtig mange ting, du skal være opmærksom på som personaleleder, og her kunne jeg godt mærke, at jeg havde brug for at blive skarpere på den jura, der knytter sig til området, siger Laura Kirk-Skriver. Derfor tilmeldte hun sig valgmodulet Skoleledelse på Den Offentlige Lederuddannelse.

– Helt konkret manglede jeg noget viden om, hvornår du som leder f.eks. må efterspørge en lægeerklæring eller spørge ind til, hvornår en medarbejder forventer at komme tilbage på arbejdet. Her er det jo enormt vigtigt, at vi får fulgt de gældende retningslinjer, så vi ikke får truffet nogle beslutninger, der er i strid med juraen, og dermed kommer for tidligt eller for sent ind i forløbet, siger Laura Kirk-Skriver, der oplever, at modulet har givet hende en masse nyttig viden:

– Modulet har været med til at give mig en større forståelse for skoleledelse, hvor du hele tiden skal navigere i et krydspres mellem medarbejderne, kerneopgaven og det, der bliver besluttet oppefra. Den teori og sparring, jeg har med mig fra modulet, har både givet mig noget ro i forhold til, at det komplekse er et grundvilkår som skoleleder, og noget helt konkret viden, jeg kan bruge i mit job hver eneste dag.

Om Skoleledelse (5 ECTS)

På modulet styrker du dine kompetencer til at lede skolens økonomi, udvikling og samarbejde med eksterne aktører. Vi tager afsæt i de juridiske og forvaltningsmæssige rammer for skolens virke, og du får teoretisk og praktisk viden, som gør dig i stand til at udøve kompetent ledelse inden for de klassiske forvaltningsretlige regler og principper og i snitfladerne mellem folkeskolens formål og servicelovens krav om en sammenhængende børne- og ungepolitik.

Læs mere om modulet >>

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

HTI
Chefkonsulent
Hirse Tikjøb
JR
Studievejleder - DOL
Jane Rasmussen