Et generelt vidensløft i organisationen, svar på helt konkrete spørgsmål fra praksis og en større tryghed omkring, at jura kan være svært – selv for nogle af landets fremmeste eksperter. Det var noget af det, medarbejderne ved Dagtilbud og Undervisning i Ringkøbing-Skjern Kommune fik med sig hjem efter skræddersyet forløb om forvaltningsloven og offentlighedsloven med fokus på skole- og dagtilbudsområdet.
Udgivet den 29-06-2021

Ledere, udviklingskonsulenter og administrative sagsbehandlere var alle inviteret med, da Dagtilbud og Undervisning i Ringkøbing-Skjern Kommune satte spot på juraen med to dages kursus om forvaltningsloven, offentlighedsloven og anden af den jura, der spiller ind på skole- og dagtilbudsområdet. Baggrunden for det skræddersyede forløb, som var udviklet i samarbejde med Komponent, var især en oplevelse af, at jura, regler og bekendtgørelser fylder mere og mere i hverdagen.

– Jeg oplever helt klar, at juraen fylder mere og mere i kommunerne, og at de kommunale jurister har fået rigtig, rigtig travlt.  Jeg tror bl.a., det hænger sammen med, at borgerne er blevet langt mere bevidste om deres rettigheder, og at der er sket en professionalisering af vores klagesager, så det nu ofte er advokater, vi skriver med, i stedet for borgeren selv. Derudover har GDPR helt sikkert også spillet ind med et ekstra stærkt fokus på, hvad man må og ikke må, siger Flemming Nielsen, der er fagchef hos Dagtilbud og Undervisning i Ringkøbing-Skjern Kommune. Han fortsætter:

– Udviklingen betyder, at der i løbet af de sidste tre-fire år er opstået et langt større behov for, at vi i Dagtilbud og Undervisning er rigtig stærke på juraen på vores område. Det er også derfor, vi griber til efteruddannelse, hvor medarbejderne fik nogle konkrete og udviklende værktøjer, nogle gode dialoger med afsæt i hverdagen og ikke mindst en bevidst om, at jura er et svært område, og at det er en del af gamet, at man ikke altid kan svare på alt. Og det, tror jeg, har været med til at give noget ro.

Et kursus, der kan bruges i praksis

Også Bo Meldgaard, der er afdelingsleder for det specialiserede område hos Ringkøbing-Skjern Kommune, kan genkende behovet for at klæde medarbejderne på med nye kompetencer inden for det juridiske område.

–  I administrationen i Dagtilbud og Undervisning er vi jo ressourcepersoner for resten af organisationen. Det betyder, at vi fra tid til anden skal ind og arbejde med nogle ret komplekse juridiske problemstillinger og guide vores kollegaer i forhold til, hvilken retning de skal gå. Her har kurset helt sikkert givet os et boost i forhold til vores viden om lovgivningen både på det administrative niveau og på konsulentniveau, siger Bo Meldgaard, der allerede har været med til at omsætte den nye viden fra kurset ind i arbejdet med udviklingen af kommunens visitationsprocesdurer:

– Konkret i forhold til vores udviklingsarbejde så gav kurset os svar på nogle meget aktuelle spørgsmål, som vi sad med. Og netop det var en af de gode ting ved kurset, at det tog afsæt i vores egen praksis, og at vi kunne nå at arbejde med og evaluere vores udbytte imellem de to kursusgange. På den måde kunne vi sammen med underviseren også sørge for, at vi fik lige den viden, vi havde brug for, siger Bo Meldgaard.

En hjælp til samarbejdet og arbejdsglæden

Ifølge Flemming Nielsen har kurset også været med til at klæde medarbejderne i Dagtilbud og Undervisning bedre på til at vurdere, hvilke sager de selv skal gå videre med, og hvilke de skal overlade til kommunens juridiske afdeling. 

–  Den større viden om juraen på vores område betyder, at vores medarbejdere har fået bedre forudsætninger for at samarbejde med kommunens jurister. De er blevet klædt bedre på til at stille kvalificerede spørgsmål og til at vurdere de svar, der kommer retur fra vores jurister, siger Flemming Nielsen, der også peger på, at kurset kan være med til at skabe noget ro omkring det at sidde med et vanskeligt område, hvor der ikke altid findes et tydeligt facit.

– Generelt oplever jeg, at medarbejderne var rigtig glade for kurset, og at det især var godt for dem, der sidder meget med de her ting, at få slået fast, at de faktisk gør det rigtigt godt, og at selv nogle af landets dygtigste eksperter på det her område, ikke kan komme med svar på alt. Det tror jeg kan være med til at give noget ekstra arbejdsglæde, fordi det nu er ok at have en oplevelse af, det her er svært, og at man kan blive nødt til at spørge syv gange for rigtig at forstå det, siger Flemming Nielsen. 

Også Bo Meldgaard har oplevet positiv feedback på forløbet, som han også selv var glad for at deltage i:

– Noget af det, jeg oplevede som en styrke ved kurset, var det her med, at vi både fik en generel introduktion til lovgivningen på skole-dagtilbudsområdet, samtidig med at vi fik mulighed for at påvirke indholdet, så det passede til netop vores hverdag. Man kunne tydeligt mærke, at underviseren havde rod i praksis, hvilket var med til at give en breddeforståelse og en god viden om, hvor vi skal søge ny viden i f.eks. andre kommuner. Så stor ros til kurset og til det gode forarbejde, der er lavet i forhold til at få det tilpasset os, siger Bo Meldgaard.

Læs mere Læs mindre
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LTM
Chefkonsulent
Lisbeth Tarp Mouritzen