Varde: E-læring og praksiskursus skal sikre fælles viden og fagligt sprog
Udgivet den 27-01-2021

Varde Kommunes socialpsykiatri har takket ja til Social- og Boligstyrelsens tilbud om gratis kurser og skal i løbet af foråret gennemføre et undervisningsforløb om borgerens udvikling og progression. 

Behov for at arbejde progressivt 

For Birthe Jensen, som er leder af socialpsykiatrien i Varde Kommune, er kursustilbuddet en oplagt lejlighed til at tale faglighed og metode i en tid, hvor socialpsykiatriens opgaver er under forandring: 

– Vi har i de seneste år oplevet en opgaveglidning, hvor flere og flere borgere udskrives til eget hjem. Derfor har vi flere syge borgere, som har brug for hjælp til at klare sig og finde sin plads i livet. Det stiller øgede krav til medarbejdernes faglighed og tilgængelighed, og vi har brug for at sikre, at vi hele tiden har et veluddannet personale, som kan imødekomme de borgergrupper, vi skal favne, fortæller hun. 

En ændret praksis for visitation er ifølge Birthe Jensen også en af årsagerne til, at der er behov for fælles opkvalificering:  

– Tidligere blev borgerne visiteret efter §85, men i dag visiteres stort set alle borgere til tidsbegrænset støtte efter §82 stk. a og b, og det ændrer vores måde at arbejde på. Vi har enkelte medarbejdere, som har erfaring med at arbejde sådan, men for de fleste er det nyt. Kursusforløbet åbner derfor op for, at kan få en fælles forståelse for, hvordan vi arbejder systematisk og progressivt med vores borgere, siger Birthe Jensen og fortsætter: 

– Det gælder også de borgere, som ender på en §85-bevilling. Udover en vedligeholdende støtte, skal medarbejderne have systematisk fokus på, at disse borgerne også med tiden vil kunne udvikle selvstændighed, så borgeren bliver mere selvhjulpen.  

Skaber fælles fagligt sprog 

Udgangspunktet i Varde Kommune er ifølge Birthe Jensen godt: Medarbejderne er professionelle og dygtige, fagligheden er høj, og tilsammen har medarbejderne meget erfaring – men der er sjældent tid videndeling. Det håber hun, at kursusforløbet nu kan være med til at styrke:  

– Medarbejderne har forskellige metoder og værktøjer, de tager i brug, når de samarbejder med borgerne. Men vi har alt for sjældent tid til at dele de gode historier og udvikle fagligheden sammen. Derfor var det en oplagt mulighed for os at benytte os af Social- og Boligstyrelsens tilbud om en opkvalificering. På den måde lærer vi både noget nyt og får lejlighed til at tale faglighed og metode, fortæller Birthe Jensen.  

For Birthe Jensen og Varde Kommunes økonomi er det selvfølgelig rart, at kursustilbuddet er gratis. Men det er lige så afgørende, at fagpersoner har taget stilling til indhold og planlægning, så det er nemt at gå til.  

– Det er ressourcekrævende at designe og gennemføre et læringsforløb selv. Vi kan selvfølgelig søge om kompetencemidler, men så bliver indholdet hurtigt meget teoretisk. Vi har brug for praktisk viden, som vi kan gå i gang med at anvende i morgen, og der er Socialstyrelens kursustilbud oplagt, fortæller hun.  

På kursusforløbet deltager socialpsykiatriens faglige medarbejdere med borgerkontakt, men Birthe Jensen har også inviteret myndighedsområdet med.  

– Vi drøfter ofte SMARTe mål og arbejdet med målsætning, når vi samarbejder med myndighedsområdet. Vi håber, at et fælles sprog kan medvirke til, at vi får en fælles forståelse for, hvornår vi kan afslutte en borger, og hvad vi afslutter dem til, fortæller hun.  

E-læring giver fælles afsæt 

Forud for kursusforløbet skal alle deltagerne forberede sig. Det gør de på et gratis e-læringsforløb om recoveryorienteret rehabilitering, som Social- og Boligstyrelsen udbyder som en del af det samlede kursustilbud til socialpsykiatrien.  

Medarbejderne gennemfører e-læringen enkeltvis, og i personalegrupperne drøfter de det faglige indhold og den nye viden ind i den lokale sammenhæng. Det kickstarter den fælles dialog, men ifølge Birthe Jensen er der også en anden årsag til, at medarbejderne skal have viden om recoveryorienteret rehabilitering: 

– Vi arbejder med recoveryorienteret rehabilitering som styrende princip i alle grene af organisationen – også i socialpsykiatrien. Medarbejderne skal være nysgerrige på borgernes ønsker, og hvordan vi kan hjælpe dem. Vi kan ikke gøre dem raske, men vi kan gøre dem mere selvhjulpne i at mestre hverdagslivet og dermed få et meningsfuldt liv. Hvis vi skal hjælpe med det, er det borgeren, der bedst ved hvordan, fortæller Birthe Jensen.  

Udvikling og progression er et fælles projekt 

Hun håber også, at e-læringsforløbet og det fælles kursus i borgerens progression og udvikling vil give medarbejderne metoder til at strukturere målarbejdet og hjælpe dem til at sætte realiserbare mål og delmål med udgangspunkt i borgernes håb og drømme.  

– Borgerne skal mærke, at medarbejderne har en oprigtig interesse i at hjælpe. At der bliver spurgt ind til deres ønsker og drømme, og at de sammen kan lægge en plan for, hvordan man kommer fra A til B. Men borgeren skal også opleve, at han eller hun også selv har et ansvar og skal deltage aktivt for at modtage den fornødne hjælp. Det skal være et fælles projekt, afslutter Birthe Jensen.  

Læs mere Læs mindre
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Fakta om e-læringsforløbet 

Praksiskurset om borgerens udvikling og progression og e-læringsforløbet om recoveryorienteret rehabilitering er en del af Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien. Kursustilbuddet er finansieret af midler fra satspuljen 2019-2021 og er derfor gratis. Læs mere om kursustilbuddet her

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

LEHA
Chefkonsulent
Lene Hausted