Janna Sylvestersen er lektor i VIA og leverandør på en af delopgaverne i Socialstyrelsen kursustilbud til socialpsykiatrien.