Jesper Henriksen er management consultant i Implement og leverandør på en af delopgaverne i Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien.