Pauline Hagensen er chefkonsulent på Københavns Professionshøjskole og leverandør på en af delopgaverne i Social- og Boligstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien.