Pauline Hagensen er chefkonsulent på Københavns Professionshøjskole og leverandør på en af delopgaverne i Socialstyrelsens kursustilbud til socialpsykiatrien.