I innovationsværkstedet er der højt til loftet, plads til at udfordre strukturer og tænke anderledes, plads til at eksperimentere og helt alvorligt drøfte ”hvad nu hvis?”. Men det er lettere sagt end gjort. Derfor har Komponent designet en måde at gøre det på, som fostrer kreativiteten, og sætter den i rammer. Vi procesdesigner, faciliterer og  kvalitetssikrer.

Et frirum fra driften

Et innovationsværksted er en god måde at arbejde på, når man er ramt af et af tidens vilde problemer, når de nærtliggende indsatser er afprøvet og/eller, når der er brug for at løfte blikket og få øje for en anden tilgang end den, man plejer. Komponent har god erfaring med at anvende denne metode i forbindelse med udfordringen med personalemangel på ældreområdet. 

Når noget skal innoveres, er alle perspektiver vigtige. Tommelfingerreglen er nemlig, at jo mere mangfoldig gruppen er, desto klogere er den. For innovationsværkstedet betyder det, at jo mere vi sætter medarbejdere og ledere sammen, der ikke er vant til at arbejde sammen, desto mere sandsynligt er det, at vi får øje på andre muligheder, end det, I plejer.

 

Worldgame som metode

Komponent benytter worldgame som metode. Det er en simulation, hvor deltagerne arbejder individuelt og i grupper. Hver deltager får en position (rolle), som de skal tage udgangspunkt i under innovationsøvelserne. Positionerne er tilpasset den udfordring, som  skal løses i virkeligheden. På den måde bliver worldgame en god simulation.  

Innovationsøvelserne består i, at deltagerne arbejder med deres positioner individuelt og i gruppen. På den måde får hver deltager mulighed for at komme udover dagligdagens begrænsninger, og samtidigt finde nye løsninger på den virkelige udfordring. Denne proces kan hjælpes på vej med personaer, som er beskrevne eksempler på dem som løsningerne skal have en effekt for, fx medarbejdere eller borgere. 

ll

Som supplement til positionerne og personaerne nedsættes blandt deltagerne et brugerpanel, som repræsenterer medarbejdere og/eller borgere. 

Læs mere Læs mindre
 
 

Eksempel på et innovationsværksted

Programmet for et innovationsværksted er designet i en rytme, hvor energien holdes højt, alle kan komme til orde. Samlet skabes en grobund for kreative tanker og en strategisk fælles tilgang.

Det kan afholdes som en hel dag, to halve, to hele, eller vi kan lave en ”light” model til en del af et seminar. Herunder er et eksempel på et program for et fuldt innovationsværksted på to dage.

 

Læs mere Læs mindre

Dag 1

9.00: Intro og rammesætning

9.45: Energiser

10.00: Innovationsøvelse I

11.45: Frokost og netværk

12.45: Innovationsøvelse II

14.15: Inspirationsoplæg

14.30: Pause

14.45: Gruppedrøftelse

15.30: Fælles opsamling

16.00: Slut på dag 1

Dag 2

9.00: Opsamling på dag 1 og rammesætning dag 2

9.30: Netværksøvelse

10.00: Forandring i praksis

11.45 Frokost og netværk

12.45: Inspirationsoplæg

13.15: Brugerpanel

14.15: Pause

14.30: Forandringsplan

15.15: Fremlægge plan

15.30: Fælles refleksion

16.00: Tak for nu!

 
 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

HK
Studievejleder i Midt- og Nordjylland - Kommunomuddannelserne
Helle Kristensen
JEJ
Studievejleder i Sydjylland og på Fyn - Kommunomuddannelserne
June Elgin Jensen
1500x920_CGA
Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
Claudia Grassi Ahlburg