Skab en sund kultur på pleje- og omsorgsområdet med skræddersyede forløb for ledere og medarbejdere.

I efteråret 2021 satte KL i samarbejde med psykolog Dorthe Birkmose fokus på forebyggelse af faglig forråelse på ældreområdet gennem en webinarrække, som var faciliteret af Komponent. 

I forlængelse af webinarerne udbyder Komponent nu en række skræddersyede forløb målrettet ledere og medarbejdere. Her kan I arbejde videre med at udvikle og sikre en sund kultur på pleje- og omsorgsområdet i netop jeres kommune, så den gode ældrepleje gøres endnu bedre.

Formålet med de skræddersyede forløb er at styrke den kommunale arbejdsplads på pleje- og omsorgsområdet, så I kan udvikle og fastholde en kultur med faglig etik og normer i højsædet. Forløbene er tiltænkt de decentrale arbejdspladser som f.eks. plejehjem eller hjemmeplejen og består af et fælles kickoff fulgt op af både et lederspor og et medarbejderspor.

Fælles spor og spor for ledere og medarbejdere

De beskrevne spor er tænkt som inspiration for et samlet forløb, hvor indholdet bestemmes af jeres behov på den enkelte arbejdsplads og i kommunen. De vil derfor blive tilpasset efter en dialog, hvor vi afklarer, hvordan I bedst bliver understøttet i jeres arbejde.

   

  Kickoff for hele arbejdspladsen 

  • Præsentation af forløbet tilpasset jeres behov
  • Introduktion til Dorthe Birkmoses begreb om forråelse og til, hvordan omsorgstræthed, moralsk stress og afmagt kan føre til forråelse. Der sættes også fokus på vigtigheden af psykologisk tryghed (introduktionen kan foregå via videoklip eller live med Dorthe Birkmose).
  • Introduktion til elementer i det stærke arbejdsfællesskab og en indføring i, hvordan omsorgstræthed, moralsk stress og afmagt spiller ind i arbejdsfællesskaberne, og hvordan der kan arbejdes med skabe psykologisk tryghed. 

  Varighed: Som udgangspunkt 2 timer.

  Lederforløb

  • Fælles afklaring og forståelse for kulturen på arbejdspladsen - hvor er der balancer og ubalancer i arbejdsfællesskaberne, og hvor skal der sættes ind.  
  • Fokus på, hvordan ledergruppen spiller sammen og kan bruge hinanden i arbejdet med at fastholde og udvikle en sund kultur på arbejdspladsen.  
  • Kortlægning af konkrete tiltag – hvad skal ledergruppen gøre mere af, mindre af eller på nye måder, og hvilke organisatoriske tiltag skal iværksættes. 
  • Involvering af ansvarlig chef for at sikre organisatorisk og strategisk forankring.

  Varighed: Som udgangspunkt et heldagsseminar eller to halvdagsseminarer.

  Medarbejderforløb

  Formålet med dette forløb er at styrke faglighed og psykologisk tryghed i medarbejdergruppen ved hjælp af kollegial supervision. Der vil blive arbejdet med at styrke det faglige sprog omkring de svære sager, hvilket fremmer en kultur med kollegial støtte og mod til at dele det, der er svært.

  Forløbet er tænkt som et train-the-trainer forløb, hvor en række nøglepersoner får en særlig rolle til at yde kollegial supervision. En nøgleperson er en medarbejder uden personaleansvar, f.eks. en faglig koordinator.

  Forløbet indeholder:

  Supervision
  Supervision af mindre medarbejdergrupper samtidig med at nøglepersoner introduceres til opgaven med kollegial supervision. Komponent leder supervisionerne.  
  Varighed: Som udgangspunkt 2 supervisioner á 2 timer. 

  Metoder
  Gennemgang af metoder og drejebog for nøglepersoner vedrørende kollegial supervision, som de efterfølgende skal ud at praktisere. 
  Varighed: Som udgangspunkt 2 timer

  Netværk
  Netværk for nøglepersoner, som de første gange faciliteres af Komponent. Formål er at drøfte rollen som kollegial supervisor, herunder metoder og sparring. 
  Varighed: Som udgangspunkt 2 gange á 2 timer. 

  For at sikre organisatorisk forankring, foreslår vi, at nøglepersoner mødes med trioer og drøfter relevante temaer fra supervisionerne (ikke personsager).

  Læs mere Læs mindre
   

  Hvad får I ud af forløbet?

  • Arbejdspladsen får en fælles forståelse af Dorthe Birkmoses begreb om forråelse og de konsekvenser, det har i arbejdsfællesskaberne, herunder kvaliteten i opgaveløsningen. 
  • Ledere på forskellige niveauer styrkes i deres ledelsespraksis med henblik på at stå stærkere sammen og hver for sig i arbejdet med at udvikle og fastholde en sund kultur.
  • Medarbejderne får en unik mulighed for at dele og reflektere over dilemmaer i arbejdet og derigennem styrke deres kollegiale og faglige arbejdsfællesskab.
  Læs mere Læs mindre

  Relateret indhold

  1500x920_ALHO
  Chefkonsulent
  Alice Holmberg
  1500x920_CGA
  Studievejleder i Hovedstaden, Vordingborg, Ringsted og Bornholm - Kommunomuddannelserne
  Claudia Grassi Ahlburg
   

  Kontakt os

  Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

  Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk.

  Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

  Se alle medarbejdere
  KB
  Chefkonsulent
  Katrine Snellman Brenner
  HTI
  Chefkonsulent
  Hirse Tikjøb