Lovliggørelse og håndtering af ulovligt byggeri er udfordrende, selv for den garvede sagsbehandler. Kører du ikke sagen juridisk korrekt, risikerer du, at sagen vælter i retten og der anlægges sag mod kommunen. På dette kursus får du overblik over lovgivning samt konkrete værktøjer og tjeklister til at køre processen korrekt.

Som byggesagsbehandler eller planmedarbejder vil du løbende støde på håndhævelsessager. Altså  byggeri, der er ulovligt udført og skal lovliggøres. 

Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse efter de regler, der var gældende på opførelsestidspunktet. Hvis ikke det er muligt, skal det ulovlige forhold bringes i orden efter de regler, der er gældende på lovliggørelsestidspunktet. 

Det lyder nemt, men det er det ikke! Der er mange faldgruber i processen og det kan være vanskeligt at bevare overblikket. Deltag på dette kursus og få:

  • Overblik over lovliggørelsessager på bygge- og planområdet
  • Konkrete værktøjer til at udføre skøn samt gennemføre processen fra konstatering til henstilling, varsel, lovliggørelse eller evt. politisag
  • En tjeklister, som hjælper dig til at styre processen sikkert i mål og dermed minimere risikoen for en klagesag
  • Indblik i håndteringen af erstatningssager 

”Jeg har arbejdet med håndhævelse af bygge- og planloven i over 15 år. Og jeg synes stadig disse sager er vanskelige. Derfor deltog jeg på dette kursus og det har givet mig en helt anden sikkerhed i min sagsbehandling og ro i maven” 
– Tidligere kursist.

Det lærer du
Efter kurset vil du have et bedre overblik over lovgivning og processen samt indsigt og hjælpeværktøjer til at køre sagerne snorlige fremover. Du vil også blive klædt på til at håndtere evt. civile retssager, anlagt mod kommunen.

Efter kurset vil du således:

  • Have overblik over lovliggørelsessager
  • Have indgående kendskab til den særlige skønsafvejning i lovliggørelsessager
  • Have styr på processen for lovliggørelse af ulovlige forhold. Fra konstateringen/tilsynet og første henstilling, over varsel og lovliggørelsespåbud til den efterfølgende politisags forløb og behandling. Alt sammen med fokus på kommunens og din rolle
  • Have indblik i og kendskab til civile retssager anlagt mod kommunen
  • Vide, hvordan en civil retssag forløber, med særlig fokus på kommunens og din rolle i sagen
  • Vide, hvad der lægges vægt på i retssager mod kommunen. Dels i retssager om gyldigheden af kommunernes afgørelser og dels i retssager, hvor der kræves erstatning og hvor erstatningskravet udspringer af kommunens afgørelser

Undervisere

4.325 kr.
Sted og startdato
Middelfart: 24. oktober 2024
Varighed: 1 dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
24. oktober 2024 kl. 8.30 - kl. 16.30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristen, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristen.
Er du i målgruppen?

Kurset er for den erfarne sagsbehandler, der har en grundlæggende viden om byggelov, planlov og de forvaltningsretlige regler på niveau med byggesagsbehandlerkurserne modul 1 og 2 eller tilsvarende.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Program

Ankomst og morgenkaffe
Velkomst
Lovliggørelsessager
Kommunens tilsyns- og håndhævelsespligt
Lovliggørelsesformen (Indholdet af lovliggørelsespligten)
- Valget mellem retlig og fysisk lovliggørelse
- Processen for afgørelse af lovliggørelsessager
- Den særlige skønsafvejning i lovliggørelsessager
Hvad viser retspraksis om myndighedsafgørelser i lovliggørelsessager?
- Særligt om retssager om gyldighed af myndighedsafgørelser - belyst via eksempler fra retspraksis.
Frokost
Lovliggørelsesmidler
- Hvilke håndhævelsesmidler skal anvendes?
Lovliggørelsespligten
- Hvem skal håndhævelsen rettes mod?
Den administrative lovliggørelsesproces - processen inden påbuddet
- med fokus på forvaltningsretlige beskyttelsesregler
Den administrative lovliggørelsesproces – påbuddet
- De forskellige typer påbud, deres indhold og retsvirkninger
Den strafferetlige lovliggørelsesproces/politisagen
- Med fokus på kommunens rolle
Kaffepause
Særligt om håndhævelse af private servitutter
Om håndtering af private servitutter i byggesagsbehandlingen samt om håndhævelse heraf efter planlovens § 43.
Generelt om civile retssager og kommunens rolle, når kommunen er part
- En civil retssags forløb
- Samarbejdet med kommunens advokat, herunder hjælp til at fremskaffe oplysninger og til at få de faktiske forhold afdækket og lidt om at møde som vidne i retten
Opsamling på dagen
Tak for i dag
Ret til ændringer forbeholdes!
Underviserne
Juridisk koordinator Lisbet Lorenzen, Københavns Kommune
Advokat Jens Flensborg, Codex Advokater

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
landskab
Chefkonsulent
Sigga Birkvad