Landzoneadministration handler om at friholde det åbne land på den ene side og bidrage til vækst og udvikling på den anden side. Det kan være vanskeligt at navigere i som nyansat, for hvornår vægter det ene formål højere end det andet? Det lærer du på dette kursus! Selv om tilmeldingsfriste en udløbet kan man stadig tilmelde sig.

I 2017 blev planlovens formålsparagraf ændret og udvalgte landzoneregler lempet. Målet var at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne, uden at de klare grænser mellem land og by blev udvisket. Ændringerne giver bl.a. kommunerne mulighed for:

  • Øget bosætning
  • Opførelse af erhverv
  • Bedre rammer for produktionsvirksomheder
  • Øget mulighed for at anvende fritidshuse til helårsbeboelse
  • Mere fleksibel og smidig administration.

Som nyansat og ansvarlig for landzoneadministration arbejder du indenfor rammerne af planlovens § 34 – 38. På den ene side er der en forventning om, at du og din kommune er nytænkende og fleksible. På den anden side, skal du og din kommune balancere hensynet til vækst og udvikling kontra jordbrugserhvervene og landskabelige, naturbeskyttelsesmæssige og rekreative hensyn. Hvordan gør du som medarbejder i kommunen det bedst? Det kommer vi bl.a. omkring på dette kursus! 

"God gennemgang af regler. Mange henvisninger til afgørelser fra klagenævn. Underviserne var gode til at komme med eksempler, der viser teori i praksis" . -

Det lærer du   

Undervisningen gennemføres i en vekselvirkning mellem oplæg og dialog samt inddragelse af cases, så læringen giver mening for dig i dit daglige arbejde. På kurset vil vi bl.a. behandle: 

  • Planlovens bestemmelser for landzoneadministration
  • Udvalgte af planklagenævnets afgørelser
  • Kommunernes egen planpraksis og administrationsgrundlag
  • Metodik til sagsbehandling med afsæt i udvalgte cases
  • Dialog om gråzoner

Når du forlader kurset, vil du have større overblik over lovgivningen på området samt indblik i praksis – både kommunal praksis og klagenævnets afgørelser. Det vil gøre dig hurtigere og mere sikker i din sagsbehandling. 

Undervisere
- Partner og Advokat Jens Flensborg, Codex Advokater
- Vivi Mathilde Hjortsø, Ingeniør i Skive Kommune Vivi Hjortsø | LinkedIn

Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Nye medarbejdere med ansvar for landzoneadministration.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
landskab
Chefkonsulent
Sigga Birkvad