Som du ved, skal en kommune, der har almene boligorganisationer, føre tilsyn med boligorganisationerne, herunder deres årlige regnskaber. En opgave, som mange kommuner underprioriterer, fordi regnskaberne er omfangsrige. Desværre! For tilsynet og samarbejdet med boligorganisationen danner baggrund for viden om styring, drift og effektivitet. Dette kursus giver dig værktøjer til større indsigt og bedre samarbejde med boligorganisationerne i din kommune. Hør også, hvordan andre udfører opgaven.

Hvert år sker der en kritisk gennemgang af regnskabet både for hjemsted- og beliggenhedskommuner. Regnskabet er godkendt ved den valgte revisor. Kommunens opgave er således ikke at godkende regnskabet, men at forholde sig kritisk ved bl.a. at:

 • Gennemgå den indberettede styringsrapport med henblik på nøgletal
 • Bruge nøgletal til dialog med boligorganisationen samt analyse på tværs af flere boligorganisationer
 • Gennemgå og forstå revisors protokol og bemærkninger
 • Bruge revisors bemærkning til at understøtte boligorganisationens fremadrettede drift.

Lige dét lærer du på dette kursus, hvor vi sammen indkredser opgaven og finder mulige løsninger på de problemer, der kan opstå.

"Det var brugbart, forståeligt og på et 'handson'-niveau, hvor man kunne få afklaring på brug og stille spørgsmål"
- tidligere kursist

Det lærer du
Du lærer at varetage kommunens opgave med at føre tilsyn i form den kritiske gennemgang af regnskabet – samtidig med, at du bruger nøgletal og revisors bemærkninger til at understøtte drift og samarbejde med boligorganisationen. 

Efter kurset vil du kunne:

 • Aflæse nøgletal fra styringsrapporten, fx tal om effektivitet
 • Sammenligne nøgletal på tværs af boligorganisationer ved hjælp af Landsbyggefondens regnskabsdatabase
 • Indgå i dialog med boligorganisationen om nøgle- og effektivitetstal
 • Kunne forklare nøgletal og bemærkninger fra revisor for relevante afdelinger
 • Anvende revisors bemærkninger til at understøtte en sikker drift og udvikling i boligorganisationerne

Det er vores erfaring, at det er hjælpsomt at læse det udarbejdede materiale til kurset inden undervisningen. Så får du nemlig hurtigere overblik og greb om opgaven! 
 

Undervisere

 • Inge-Lis Kalum, selvstændig konsulent med speciale i støttet byggeri og regnskabspraksis  
 • Revisor Lasse Heggeland, PwC
3.925 kr.
Sted og startdato
Odense: 4. september 2024
Varighed: 1 dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV
4. september 2024 kl. 9.30 - kl. 16.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristen, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristen.

Er du i målgruppen?

Medarbejdere, der arbejder med tilsyn med boligorganisationer. 
Det er en fordel, at have et vist kendskab til reglerne for tilsyn og drift af boligorganisationer. Kendskab til regnskab eller regnskabspraksis er ikke en forudsætning for deltagelse. Det er ikke nødvendigt at have særlig indsigt i regnskaber

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Program

Kaffe/te med brød
Velkomst
Regnskab og styringsrapport
Kurset indledes med en kort beskrivelse af, hvor reglerne findes. For at give tilsynsfunktionen det fornødne indblik i, hvorledes regnskaberne bliver til i boligorganisationen gennemgås det forløb, som normalt ligger forud for indberetning af regnskabet og styringsrapporten. Det gennemgås ligeledes, hvorledes en boligorganisation typisk forholder sig til vedligeholdelsesplanen og ajourfører denne. Udarbejdelsen af revisors protokol gennemgås, herunder hvorledes det foregår i praksis. Vi kommer bl.a. rundt om:

- Regler om kommunens opgaver ved regnskaber og styringsrapport
- Boligorganisationers udarbejdelse af regnskaber og styringsrapport
- Kontroller i årets løb, afslutning af regnskaber
- Vedligeholdelsesplan, ajourføring og 'markvandring'
- Revisionsprotokollens behandling i boligorganisationen
- Revisionstyper, finansiel, juridisk, kritisk og forvaltningsrevision
- Revisors rolle, herunder ved indberetning af regnskab og styringsrapport
Frokost
Kritisk regnskabsgennemgang i praksis
Når regnskabet og styringsrapporten er indberettet udføres den kommunale opgave.

Der vises praktiske eksempel på, hvorledes gennemgang af regnskab og protokol foretages, samt hvorledes dokumentationen for gennemgangen kan udarbejdes.
Efter den kritiske regnskabsgennemgang foretages en vurdering af, om regnskabet kan tages til efterretning med eller uden bemærkninger. Der lægges vægt på at gennemgå, hvad der typisk kræver en reaktion fra kommunens side. Vi kommer bl.a. rundt om:

- Nøgletal fra regnskaberne
- Gennemgang af revisionsprotokol, hvad skal man se efter? Krav til indhold? Typiske bemærkninger fra revisor
- Styringsrapportens effektivitetstal og kritiske nøgletal
Hvornår er kommunens reaktion nødvendig?
- Regnskaber uden bemærkninger, tages til efterretning
- Regnskaber med bemærkninger, hvad er bemærkninger (konstateringer) fra revisor, hvad skal reaktionen være?
- LBF’s regnskabsgennemgang
- Det årlige tilsynstema, som ministeriet melder ud
- Kommunalt udvalgte fokusområder, som fx anvisningsordninger, bygningsvedligeholdelsesopdatering af bygninger og boliger
Konkrete eksempler (cases)
Dagen afrundes med konkrete læringseksempler - gerne med udgangspunkt i deltagernes egne indsendte eksempler
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
landskab
Chefkonsulent
Sigga Birkvad