Siden 2017 har der været krav om miljøvurdering af planer, programmer og projekter, som fordrer en samlet koordineret myndighedsindsats indenfor plan-, miljø-, natur- og vejområdet.

Lovens formål er at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau, hvor integrerede miljøhensyn indgår i vurderingen med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling.

Retspraksis har vist, at det kan have fatale konsekvenser, hvis regler overses f.eks. i forhold til vindmøllestøj, gødskning, ændringer i spildevandsplaner eller trafikplaner – også selv de forventelig har en positiv effekt på miljøet.

Hvis du ikke helt har styr på følgende spørgsmål, er det måske en god investering at bygge ny viden på din faglighed:

  • Hvilket EU-direktiv implementerer miljøvurderingsloven ikke?
  • Er en plan, vedtaget af et privat forsyningsselskab, omfattet af miljøvurderingsloven?
  • Hvornår er et projekt screeningspligtigt?
  • Kan ophævelse af en plan være screeningspligtig? 
  • Hvad indebærer "salamimetoden"?
  • Hvad hedder bekendtgørelsen, som udgør et led i den retlige ramme?


Komponent udbyder Miljøvurderingsloven - jura og praksis for alle sagsbehandlere indenfor plan-, natur-, miljø- og vejområdet, som træffer afgørelser omfattet af miljøvurderingslovens to regelsæt.

Kurset kobler jura med praksis ved at inddrage cases, domme og afgørelser og kommunernes erfaringer.

Underviser
Advokat og partner Henriette Soja, Horten 

3.625 kr.
Sted og startdato
Odense: 18. september 2024
Varighed: 1 dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Kurset afholdes i Odense

18. september 2024 kl. 9.00 - kl. 16.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

Komponent udbyder Miljøvurderingsloven - jura og praksis for alle sagsbehandlere indenfor plan-, natur-, miljø- og vejområdet, som træffer afgørelser omfattet af miljøvurderingslovens to regelsæt.

Program

Kaffeøen er åben
Velkommen og præsentation af dagens program og gensidig forventningsafstemning
Introduktion til miljøvurderingslovens to regelsæt
Miljøscreening og miljøvurdering af planer og programmer
Frokost
Miljøscreening og miljøvurdering af konkrete projekter
Udvalgte cases fra deltagerkommunerne
Gruppearbejde og fælles læringsopsamling
Skyd på juristen – tvivlsspørgsmål og skarpe svar
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
landskab
Chefkonsulent
Sigga Birkvad