Professionelt lederskab af spildevandsforsyningsanlæg

Uddannelsen er udviklet inden for rammerne af bekendtgørelse nr. 916 af 27/06/2016 om undervisning af personale, der betjener renseanlæg for spildevand.

Danmark har brug for dygtige driftsledere der kan sikre velfærd, miljø og sikker drift gennem de rigtige investeringer og fornyelser.

Velfungerende kloaksystemer og renseanlæg er afgørende for folkesundheden og et rent miljø, og i vores del af verden betragtes det som en selvfølge, at kloakker og renseanlæg fungerer fejlfrit og ubemærket.

Os, der arbejder med kloakker, pumpestationer, renseanlæg mm. ved godt, at den høje standard, der er en selvfølge for vores kunder, ikke kommer af tilfældigheder. Den er et resultat af en lang og vedholdende indsats. I centrum af den indsats står forsyningsselskabernes medarbejdere med driftslederansvar. Alle renseanlæg skal overholde strikte udlederkrav og en lang række andre krav fra love og regler.

I de senere år er renseanlæggene blevet mødt med en lang række af nye forventninger. Der er øget fokus på badevandskvalitet. Der er krav om energioptimering eller ligefrem energioverskud. Der er krav om en evig økonomisk optimering. Der er forventning om medvirken til klimasikring. Helt grundlæggende er dog til en hver tid kravet om lovlig drift.

Driftslederuddannelsen er et krav for de medarbejdere, der har ansvaret for den lovlige drift. En driftsleder skal ikke være ekspert på alle områder af renseanlægsdrift, men en driftsleder skal have en indgående forståelse for de mange forskellige processer og handlinger, der tilsammen giver og opretholder den sikre og lovlige drift af renseanlæg til en hver tid.

Den lovpligtige driftslederuddannelse sikrer dig de nødvendige kompetencer til at opretholde en lovmedholdelig drift på et bæredygtigt grundlag for miljø, anlæg og folkesundhed.

Tilrettelæggelse

Uddannelsen er på 3 moduler som afsluttes med en eksamen.

Modul 1; Myndighed og miljøforståelse, - her opnår du bl.a. viden om miljøpåvirkning, lovgivning, retningslinjer og retshåndhævelse

Modul 2; Ledelse og samskabelse, - her opnår du bl.a. viden og indsigt i at lede andre gennem dig selv med afsæt i forskellige ledelsesteorier og en test på egne præferencer.

Modul 3; Teknisk drift og vedligeholdelse, - her opnår du bl.a. viden om den tekniske drift, spildevandsprocesser og vedligeholdelse af anlægget.

Du skal både før og under uddannelsen påregne en væsentlig egen indsats. Inden du starter forventer vi at du har orienteret dig i e-bøgerne og til hvert modul regner vi med at du har læst på modulets pensum. Tilsvarende forventer vi at du får lavet de øvelsesopgaver som uddeles på modulerne.

Til gengæld sikrer vi dig at du ikke står alene – men bliver allerede på første modul tilknyttet en arbejdsgruppe, som giver dig mulighed for at drøfte pensum og forskellige problematikker.

Du vil på første modul få udleveret alle materialer du skal bruge på uddannelsen, herunder også rammerne for afvikling af eksamen.

Uddannelsen bliver afholdt på Vejlsøhus Hotel & Konferencecenter i Silkeborg. Spørgedag afholdes online og eksamen afholdes hos Komponent i Aarhus.

Pensum vil blive udleveret efter tilmeldingsfristen. 

Eksamensform

Uddannelsen afsluttes med 2-delt eksamen, hvor din viden i hele pensum bliver testet.

Du vil inden eksamensdagen få mulighed for at deltage i en spørgedag, hvor du/studiegruppen kan stille spørgsmål til underviserne.

Den første eksamen afprøver din viden indenfor Teknisk drift og vedligeholdelse og er på 3 timer.

Den anden eksamen afprøver din viden indenfor myndighed-, miljøforståelse og ledelse. Denne eksamen er ligeledes på 3 timer.

Du har til eksamen rådighed over egne notater, E-bøger, kompendie, egen regnemaskine, men vil ikke have adgang til internettet.

Eksamen afvikles anonymt, hvilket betyder at du får tildelt et tal, som skal noteres på alle de dokumenter der afleveres til bedømmelse.

Undervisere/oplægsholdere

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Miljøstyrelsen, KL og Spildevandsteknisk Forening.

Varighed: 11 dage + skriftlig eksamen
Se hvad prisen inkluderer
Den samlede pris for uddannelsen er ekskl. moms.
Prisen dækker undervisning, undervisningsmaterialer, forplejning og overnatning på modul 1, 2 og 3 samt spørgerdag og eksamen.
1. Reeksamen er inkluderet i prisen.
Effter fristen er tilmelding bindende.
Er du i målgruppen?

 

Målgruppen er primært driftsledere, men også teamledere, miljøteknikere, laboranter og driftsassistenter ved spildevandsforsyningsanlæg kan have gavn af uddannelsen.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke