KEF har i samarbejde med Komponent udviklet et chefudviklingsforløb, som skal styrke de kommunale drifts- og servicechefers kompetencer til at navigere bedst muligt i fremtidens strategiske dagsordner, udfordringer og dilemmaer. ​

Forløbet understøtter på en og samme tid både den enkelte chefs personlige lederskab og gennemslagskraft samtidig med, at sammenhængskraften i eksisterende netværk styrkes. ​
 

​Udviklingsforløbets temaer: ​

  • Det personlige lederskab og gennemslagskraft  ​

  • Ledelse af den attraktive arbejdsplads ​

  • Ledelse af lærende organisationer ​

  • Når ledergrupper skaber værdi – sammen ​

  • Fra strategiske dagsordner til faglig praksis ​
     

Udviklingsforløbet er tilrettelagt som 5 læringssamlinger i internatform (12-12), som afvikles gennem et år fra november 2024 til november 2025. Komponent står for facilitering og faglige ekspertoplæg, suppleret med forskellige oplægsholdere som fx topchefer og faglige eksperter fra den private og offentlige sektor med noget på hjerte. Disse er endnu ikke udpeget.
 

34.000 kr.
Sted og startdato
Middelfart: 6. november 2024
Varighed: 10 dage
Se tid og sted for det valgte forløb
HUSET Middelfart, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart

Modul 1: 6. november kl. 12.00 - 7. november 2024 kl. 12.00

Modul 2: 26. februar kl. 12.00 - 27. februar 2025 kl. 12.00

Modul 3: 20. maj kl. 12.00 - 21. maj 2025 kl. 12.00

Modul 4: 26. august kl. 12.00 - 27. august 2025 kl. 12.00

Modul 5: 18. november kl. 12.00 - 19. november 2025 kl. 12.00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

Kommunale drifts- og servicechefer og souschefer.  

 

Modul 1 - Personligt lederskab og gennemslagskraft
Det personlige lederskab handler om bæredygtig ledelse, hvor dit mennesyn, prioriteringer og handlinger skaber forudsætningerne for morgendagens liv.
I det perspektiv dykker vi ned i, hvilken værdi vi  som chefer bidrager med og hvilket aftryk vi gerne vil sætte på de 3 bundlinjer.

Hovedtemaer:
•    Din personlige drivkraft
•    Selvbilleder, styrker og udfordringer
•    Lederskab i politiske dagsordner
•    Etiske fordringer
•    Kommunikation med Etos – Logos og Patos 
•    Din personlige kommunikationsstil 
•    Krise- og mediehåndtering

Faglige oplæg og facilitering ved: 
Per Møller Janniche, Chefkonsulent i Komponent og projektleder for væksthusprojektet om ”det stærke samarbejde i chefgruppen”.
Gæsteoplæg ved Topleder og bestyrelsesmedlem Pernille Blach Hansen. 
 

Læs mere Læs mindre

Modul 2 - Ledelse af den attraktive arbejdsplads
Som chef er du omdrejningspunktet for den attraktive arbejdsplads. Du er med til at sætte retning, rammer  og standarder for arbejdspladsens kerneydelse og  vitalitet. Og der eksperimenteres som aldrig før med nye organisations- og samarbejdsformer for at sikre en attraktiv arbejdsplads og et bæredygtigt arbejdsliv. 

Hovedtemaer:
•    Rekruttering, fastholdelse og onboarding
•    Mangfoldighedsledelse og kultur 
•    Samskabt styring i organisationen og i MED 
•    Nye organisationsformer og omdømmeledelse 
•    De kommende generationer på arbejdsmarkedet 

Faglige oplæg og facilitering ved: 
Anne Steffensen, chefkonsulent i Komponent og ekspert i Ledelses- og organisationsudvikling.
Aftaler med topchef/faglig eksperter fra den private eller offentlige sektor er på vej.

Læs mere Læs mindre
 

Modul 3 - Ledelse af lærende organisationer 
Organisationer er i konstant bevægelse initieret af  krav og ønsker udefra såvel som  indefra.  Ny viden, metoder og teknologi udfordrer os konstant og dermed også i måden, vi tænker velfærdsløsninger  og samarbejde på. 
Hvordan leder vi  vores organisationer, så de hele tiden lærer at lære og dermed bliver bedre til at bevæge sig i forandringsprocesser? 

Hovedtemaer: 
•    Forandringens psykologi og reaktionsmønstre. 
•    Nudging – hvordan kan vi lede og styrke ny adfærd 
•    Digital transformation – hvordan arbejder vi med organisationens digitale kompetencer 

Faglige oplæg og facilitering ved:
Alice Holmberg, chefkonsulent i Komponent og ekspert i adfærdsdesign og innovative processer.
Gæsteoplæg ved Professor, forfatter og rektor ved Designskolen Kolding, Lene Tanggaard
 

Læs mere Læs mindre

Modul 4 - Når ledergrupper skaber værdi – sammen 
Ledergruppens samspil er afgørende for organisationens effektivitet, værdiskabelse og helhedstænkning. Når samarbejdet fungerer godt, er der skabt et solidt fundament for en professionel uenighedskultur, hvor dilemmaer, prioriteringer, ressourceoptimeringer, besparelser og organisationsudvikling kan drøftes fordomsfrit.  

Hovedtemaer: 
•    Hvordan kan man styrke samarbejdet i ledergruppen  
•    Din personlige trivsel – som chef og i ledergruppen 
•    Beslutningsprocessen – egen beslutningsstil  
•    Selvevaluering og handleplan for egen ledergruppe 
•    Tværgående ledelse og samarbejde  

Faglige oplæg og facilitering ved:
Per Møller Janniche, Chefkonsulent i Komponent og projektleder for væksthusprojektet om ”det stærke samarbejde i chefgruppen”, Christina Nüssler, centerchef i Komponent og ekspert i strategi og beslutningsprocesser.  
 

Læs mere Læs mindre

Modul 5 - Fra strategiske dagsordner til faglig praksis 
I det strategiske ledelsesarbejde kæmper de store dagsordner som klima og bæredygtighed, kvalificeret arbejdskraft, sammenhængende løsninger, sund økonomi og digital transformation om din opmærksomhed. Bevægelsen fra en oplevet nutid til en ønsket fremtid kalder på gode procesfærdigheder som skaber ejerskab hos jeres ledere.  

Hovedtemaer:   
•    Hvad er fællesnævnere for en værdiskabende strategisk ledelsespraksis? 
•    Hvilke udfordringer og dilemmaer er følgesvende i strategiarbejdet? 
•    Hvordan kan vi blive endnu bedre til implementering og realisering? 
•    Kunsten at involvere klogt og prioritere det vigtigste af det vigtige 

Læs mere Læs mindre

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke