KEF har i samarbejde med Komponent udviklet et chefudviklingsforløb, som skal styrke de kommunale drifts- og servicechefers kompetencer til at navigere bedst muligt i fremtidens strategiske dagsordner, udfordringer og dilemmaer. ​

Forløbet understøtter på en og samme tid både den enkelte chefs personlige lederskab og gennemslagskraft samtidig med, at sammenhængskraften i eksisterende netværk styrkes. ​

​Udviklingsforløbets temaer: ​

 • Det personlige lederskab og gennemslagskraft  ​

 • Ledelse af den attraktive arbejdsplads ​

 • Ledelse af lærende organisationer ​

 • Når ledergrupper skaber værdi – sammen ​

 • Fra strategiske dagsordner til faglig praksis ​

 

​Forløbets tilrettelæggelse
 

Udviklingsforløbet er tilrettelagt som 5 læringssamlinger i internatform (12-12), som afvikles gennem et år fra november 2023 til november 2024. Komponent står for facilitering og faglige ekspertoplæg, suppleret med forskellige oplægsholdere som fx topchefer og faglige eksperter fra den private og offentlige sektor med noget på hjerte. Disse er endnu ikke udpeget.
 

Programskitse
 

Personligt lederskab og gennemslagskraft ​den 15.-16. november 2023

Det personlige lederskab handler om bæredygtig ledelse, hvor dit mennesyn, prioriteringer og handlinger skaber forudsætningerne for morgendagens liv.​

I det perspektiv dykker vi ned i, hvilken værdi vi  som chefer bidrager med og hvilket aftryk vi gerne vil sætte på de 3 bundlinjer.​

​Hovedtemaer:​

 • Din personlige drivkraft​

 • Selvbilleder, styrker og udfordringer​

 • Lederskab i politiske dagsordner​

 • Etiske fordringer​

 • Kommunikation med Etos – Logos og Patos ​

 • Din personlige kommunikationsstil ​

 • Krise- og mediehåndtering​

   

Ledelse af den attraktive arbejdsplads den 27.-28. februar 2024​

​Som chef er du omdrejningspunktet for den attraktive arbejdsplads. Du er med til at sætte retning, rammer  og standarder for arbejdspladsens kerneydelse og  vitalitet. Og der eksperimenteres som aldrig før med nye organisations- og samarbejdsformer for at sikre en attraktiv arbejdsplads og et bæredygtigt arbejdsliv. ​

​Hovedtemaer:​

 • Rekruttering, fastholdelse og onboarding​

 • Mangfoldighedsledelse og kultur ​

 • Samskabt styring i organisationen og i MED ​

 • Nye organisationsformer og omdømmeledelse ​

 • De kommende generationer på arbejdsmarkedet  ​

   

Ledelse af lærende organisationer ​den 23. – 24. maj 2024 ​

​Organisationer er i konstant bevægelse initieret af  krav og ønsker udefra såvel som  indefra.  Ny viden, metoder og teknologi udfordrer os konstant og dermed også i måden, vi tænker velfærdsløsninger  og samarbejde på. ​

Hvordan leder vi  vores organisationer, så de hele tiden lærer at lære og dermed bliver bedre til at bevæge sig i forandringsprocesser? ​

Hovedtemaer: ​

 • Forandringens psykologi og reaktionsmønstre. ​

 • Nudging – hvordan kan vi lede og styrke ny adfærd ​

 • Digital transformation – hvordan arbejder vi med organisationens digitale kompetencer ​

   

Når ledergrupper skaber værdi – sammen ​den 29. – 30. august 2024 ​

​Ledergruppens samspil er afgørende for organisationens effektivitet, værdiskabelse og helhedstænkning. Når samarbejdet fungerer godt, er der skabt et solidt fundament for en professionel uenighedskultur, hvor dilemmaer, prioriteringer, ressourceoptimeringer, besparelser og organisationsudvikling kan drøftes fordomsfrit.  ​

​Hovedtemaer: ​

 • Hvordan kan man styrke samarbejdet i ledergruppen  ​

 • Din personlige trivsel – som chef og i ledergruppen ​

 • Beslutningsprocessen – egen beslutningsstil  ​

 • Selvevaluering og handleplan for egen ledergruppe ​

 • Tværgående ledelse og samarbejde  ​
   

Fra strategiske dagsordner til faglig praksis den 14. og 15. november 2024 ​

​I det strategiske ledelsesarbejde kæmper de store dagsordner som klima og bæredygtighed, kvalificeret arbejdskraft, sammenhængende løsninger, sund økonomi og digital transformation om din opmærksomhed. Bevægelsen fra en oplevet nutid til en ønsket fremtid kalder på gode procesfærdigheder som skaber ejerskab hos jeres ledere.  ​

​Hovedtemaer:   ​

 • Hvad er fællesnævnere for en værdiskabende strategisk ledelsespraksis? ​

 • Hvilke udfordringer og dilemmaer er følgesvende i strategiarbejdet? ​

 • Hvordan kan vi blive endnu bedre til implementering og realisering? ​

 • Kunsten at involvere klogt og prioritere det vigtigste af det vigtige ​

34.000 kr.
Sted og startdato
Børkop: 15. november 2023
Varighed: 10 dage
Se tid og sted for det valgte forløb
Modul 1 og 5 afholdes på Comwell Kellers Park i Vejle.
Modul 2-4 afholdes på Huset i Middelfart.

Modul 1: 15.- 16. november 2023
Modul 2: 27.- 28. februar 2024
Modul 3: 23.- 24. maj 2024
Modul 4: 29.- 30. august 2024
Modul 5: 14.- 15. november 2024
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

Kommunale drifts- og servicechefer og souschefer.  

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke