KL udbyder nu et nyt hold på KL's MiljøJurauddannelse med start i november 2024. Også denne gang kan vi tilbyde en uddannelse i den nyeste regulering på miljøområdet i kommunerne

Deltagerne på MiljøJurauddannelsen får mulighed for at blive kommunens spydspids indenfor den seneste miljølovgivning. De får en bred indføring i de juridiske sider af sagsbehandlingen indenfor natur, miljø og planlægning. Desuden giver mulighed for at bringe egne cases i spil.

Det nye hold hedder Hold Z, og kommer til at løbe over et år med start i november 2024. Kurset afsluttes med en skriftlig opgave. Såfremt kursisten har deltaget i minimum 6 moduler samt besvaret den skriftlige opgave, vil kursisten modtage et kursusbevis.


Program

Undervisningen er inddelt i følgende moduler:

Modul 1: Generel forvaltningsret, EU-ret og juridisk metodelære

Modul 2: Vandløb og Miljømålsloven, vandforsyning og spildevand

Modul 3: Planlægning samt Kommunalret

Modul 4: Naturbeskyttelse samt godkendelse og driftsregulering af landbrug

Modul 5: Godkendelse og driftsregulering af industri og VVM

Modul 6: Jordforurening og ansvar samt affald

Modul 7: Byggesagsbehandling samt tilsyn og håndhævelse

Kontakt kursusleder Janne Sommer Nielsen på jani@kl.dk, hvis du har spørgsmål.


Praktisk
Ved tilmelding bedes du sende følgende til Aida H. Buzdalek (ah@komponent.dk):
Motivationsblanket (findes på denne side, til højre under filer)
Billede

Undervisere på uddannelsen

  • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater
  • Mai-Britt Bruun, juridisk konsulent, Miljøjura.dk
  • Advokat Jens Flensborg, Codex Advokater
  • Advokat Henriette Soja, Horten
  • Natalia Louise Lehnsdahl, juridisk konsulent, KL

Læs mere om uddannelsen her: KL's Miljøjurauddannelse 2024 (komponent.dk)

45.250 kr.
Sted og startdato
Korsør: 20. november 2024
Se tid og sted for det valgte forløb
Comwell Klarskovgaard, Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør

Modul 1: 20. november kl. 9.00 - 21. november 2024 kl. 15.30

Modul 2: 8. januar kl. 9.00 - 9. januar 2025 kl. 15.30

Modul 3: 4. marts kl. 9.00 - 5. marts 2025 kl. 15.30

Modul 4: 6. maj kl. 9.00 - 7. maj 2025 kl. 15.30

Modul 5: 3. juni kl. 9.00 - 4. juni 2025 kl. 15.30

Modul 6: 19. august kl. 9.00 - 20. august 2025 kl. 15.30

Modul 7: 24. september kl. 9.00 - 25. september 2025 kl. 15.30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelser. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristen, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Er du i målgruppen?

Erfarne miljøsagsbehandlere og ledere.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek