Kritisk gennemgang af boligorganisationernes regnskaber.

Årligt skal kommunen som tilsyn foretage en kritisk gennemgang af boligorganisationernes regnskaber. Dette gælder både for hjemsted- og beliggenhedskommuner. Samtidig med regnskabsgennemgangen – som ikke er revision – gennemgås den indberettede styringsrapport og revisors protokol.

Kursets formål er, at klæde deltagerne på til at løse opgaven ”kritisk regnskabsgennemgang og gennemgang af styringsrapporten”, ved at sætte fokus på opgavens omfang og mulige løsning.

Det skal igen understreges, at der ikke tale om hverken revision eller kontrol af regnskaberne, fordi regnskaberne fra boligorganisationerne er revideret af en godkendt revisor som fx en statsautoriseret revisor. Der kræves derfor ikke kendskab til regnskaber eller regnskabsføring for at løse opgaven og heller ikke for at deltage i kurset.

Baggrund for kurset er det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer.

I de indberettede styringsrapporter vises nogle nøgletal, som direkte er relateret til nøgletal, som kan sammenlignes for fx alle afdelinger i kommunen.

Styringsrapporten indeholder oplysninger om effektivitetstal og kritiske nøgletal. Effektivitetstallene kan danne grundlag for en drøftelse med boligorganisationen. I styringsrapporten findes også for nogle boligorganisationer kritiske nøgletal, som skal forklares for den afdeling, hvor de forekommer. Det er disse økonomiske oplysninger, som kurset giver et bud på, hvorledes de skal ses i sammenhæng med i regnskaberne.

En stor del af den kritiske regnskabsgennemgang omfatter revisor protokol. På kurset vises, hvordan revisors bemærkninger læses, og det gennemgås, hvad indholdet af bemærkninger fra revisor betyder i praksis, og hvordan kommunen forholder sig til sådanne bemærkninger.

Undervisere

Konsulent Inge-Lis Kalum og revisor Lasse Heggeland, PwC

Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristen, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristen.
Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig til sagsbehandlere i kommuner, der som arbejdsområde har tilsynet med almene boligorganisationer.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke