Kritisk gennemgang af boligorganisationernes regnskaber.

Årligt skal kommunen som tilsyn foretage en kritisk gennemgang af boligorganisationernes regnskaber. Dette gælder både for hjemsted- og beliggenhedskommuner. Samtidig med regnskabsgennemgangen – som ikke er revision – gennemgås den indberettede styringsrapport og revisors protokol.

Kursets formål er, at klæde deltagerne på til at løse opgaven ”kritisk regnskabsgennemgang og gennemgang fa styringsrapporten”, ved at sætte fokus på opgavens omfang og mulige løsning.

Det skal igen understreges, at der ikke tale om hverken revision eller kontrol af regnskaberne, fordi regnskaberne fra boligorganisationerne er revideret af en godkendt revisor som fx en statsautoriseret revisor. Der kræves derfor ikke kendskab til regnskaber eller regnskabsføring for at løse opgaven og heller ikke for at deltage i kurset.

Baggrund for kurset er det kommunale tilsyn med almene boligorganisationer.

I de indberettede styringsrapporter vises nogle nøgletal, som direkte er relateret til nøgletal, som kan sammenlignes for fx alle afdelinger i kommunen.

Styringsrapporten indeholder oplysninger om effektivitetstal og kritiske nøgletal. Effektivitetstallene kan danne grundlag for en drøftelse med boligorganisationen. I styringsrapporten findes også for nogle boligorganisationer kritiske nøgletal, som skal forklares for den afdeling, hvor de forekommer. Det er disse økonomiske oplysninger, som kurset giver et bud på, hvorledes de skal ses i sammenhæng med i regnskaberne.

En stor del af den kritiske regnskabsgennemgang omfatter revisor protokol. På kurset vises, hvordan revisors bemærkninger læses, og det gennemgås, hvad indholdet af bemærkninger fra revisor betyder i praksis, og hvordan kommunen forholder sig til sådanne bemærkninger.

Undervisere

Konsulent Inge-Lis Kalum og revisor Lasse Heggeland, PwC

3.875 kr.
Sted og startdato
Odense: 30. august 2023
Varighed: 1 dag
Se alle dage og tidspunkter
Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C
30.08.2023 kl. 09:30 - kl. 16:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristen, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristen.

Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig til sagsbehandlere i kommuner, der som arbejdsområde har tilsynet med almene boligorganisationer.

Program

Kaffe/te med brød
Velkomst
Regnskab og styringsrapport
Kurset indledes med en kort beskrivelse af, hvor reglerne findes. For at give tilsynsfunktionen det fornødne indblik i, hvorledes regnskaberne bliver til i boligorganisationen gennemgås det forløb, som normalt ligger forud for indberetning af regnskabet og styringsrapporten. Det gennemgås ligeledes, hvorledes en boligorganisation typisk forholder sig til vedligeholdelsesplanen og ajourfører denne. Udarbejdelsen af revisors protokol gennemgås, herunder hvorledes det foregår i praksis. Vi kommer bl.a. rundt om:

- Regler om kommunens opgaver ved regnskaber og styringsrapport
- Boligorganisationers udarbejdelse af regnskaber og styringsrapport
- Kontroller i årets løb, afslutning af regnskaber
- Vedligeholdelsesplan, ajourføring og 'markvandring'
- Revisionsprotokollens behandling i boligorganisationen
- Revisionstyper, finansiel, juridisk, kritisk og forvaltningsrevision
- Revisors rolle, herunder ved indberetning af regnskab og styringsrapport
Frokost
Kritisk regnskabsgennemgang i praksis
Når regnskabet og styringsrapporten er indberettet udføres den kommunale opgave.

Der vises praktiske eksempel på, hvorledes gennemgang af regnskab og protokol foretages, samt hvorledes dokumentationen for gennemgangen kan udarbejdes.
Efter den kritiske regnskabsgennemgang foretages en vurdering af, om regnskabet kan tages til efterretning med eller uden bemærkninger. Der lægges vægt på at gennemgå, hvad der typisk kræver en reaktion fra kommunens side. Vi kommer bl.a. rundt om:

- Nøgletal fra regnskaberne
- Gennemgang af revisionsprotokol, hvad skal man se efter? Krav til indhold? Typiske bemærkninger fra revisor
- Styringsrapportens effektivitetstal og kritiske nøgletal
Hvornår er kommunens reaktion nødvendig?
- Regnskaber uden bemærkninger, tages til efterretning
- Regnskaber med bemærkninger, hvad er bemærkninger (konstateringer) fra revisor, hvad skal reaktionen være?
- LBF’s regnskabsgennemgang
- Det årlige tilsynstema, som ministeriet melder ud
- Kommunalt udvalgte fokusområder, som fx anvisningsordninger, bygningsvedligeholdelsesopdatering af bygninger og boliger
Konkrete eksempler (cases)
Dagen afrundes med konkrete læringseksempler - gerne med udgangspunkt i deltagernes egne indsendte eksempler
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke