KEF og Komponent har i samarbejde udviklet et forløb for nøglemedarbejdere som er bindeled mellem ledelse og teams/arbejdsfællesskaber, - altså nøglemedarbejdere uden personaleledelse. DER ER STADIG LEDIGE PLADSER.

En uddannelse for dig som har en understøttende funktion mellem team og ledelse der sikrer kvalitet og effektivitet i opgavevaretagelsen og sikrer at opgaver prioriteres og koordineres med de organisatoriske pejlemærker og forventninger.  Du kan sidde med opgaver indenfor økonomi, personaleadministration, drift, tilsyn, indløb, lager- og kontraktstyring m.v.

Uddannelsen tilbyder viden, færdigheder og kompetencer til at varetage rollen, gennem øget bevidsthed om egne virkemidler i rollen som organisatorisk bindeled og som facilitator af processer og samspil i teamet, herunder rollemodel og kulturskaber.

Uddannelsen består af følgende grundelementer:

  • Rollen som bindeled uden formelt personaleansvar – organisatorisk legitimitet, Vilkårs- og mulighedsrum
  • Din personlige rolleidentitet og kulturbærer
  • De organisatoriske samtaler omkring drift, udvikling og samspil
  • Faglig ledelse i forhold til kvalitet, effektivitet og forandringer

Udbytte

  • Du får en tydelig forståelse af, hvilke forventninger der er til dig i din rolle og funktion
  • Du får indsigt i hvordan du navigere i din rolle uden personaleansvar – op ad mod nærmeste leder – sideordnet med dine kolleger og udad i organisationen og udenfor organisationen.
  • Du får viden om hvordan du kan lykkes gennem anerkende og tydelig kommunikation, herunder bidrage til en positiv læringskultur med afsæt i feedback
  • Du får en forståelse af hvordan forskellige perspektiver og forskellighed kan skabe værdi og indsigt i hvordan konflikter kan opløses
  • Du får viden og redskaber til at faciliterer korte møder f.eks. tavlemøder, herunder formidle informationer og budskaber

Den Kommunale Kompetencefond

Kompetencefonden har tidligere meddelt tilsagn om støtte til forskellige medarbejdergrupper som har ansøgt om midler til denne uddannelse.

Uddannelsen options

Uddannelsen består af 3 moduler a 2 dages varighed og afvikles med to undervisere.

Som skræddersyet forløb kan uddannelsen tones og farves efter de behov og ønsker den enkelte kommune har for specifikke emner og problemstillinger, f.eks at flytte organisationen ”fra gruppe til team”.

Undervisere

Chefcoach & Manager Frank Bertelsen, BCC Bertelsen Coach Consult ApS
Chefkonsulent John Møldrup, Komponent

14.600 kr.
Sted og startdato
Nyborg: 8. marts 2023
Se alle dage og tidspunkter
Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg
08.03.2023 kl. 08:00 - 09.03.2023 kl. 15:00
20.04.2023 kl. 08:00 - 21.04.2023 kl. 15:00
10.05.2023 kl. 08:00 - 11.05.2023 kl. 14:30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Bemærk - overnatning er ikke med i prisen. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristen, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristen.

Er du i målgruppen?

Medarbejdere der arbejder indenfor Vej og park, ejendomme, vagt- og sikkerhedsarbejde, tilsyn, indkøb, kundeservice m.fl.

Program

Modul 1: Rollen som bindeled og støttefunktion - ikke leder- ikke som de andre
Rolle og legitimitet
Kaffe og brød
Præsentation af underviserne
Introduktion til uddannelsen
Deltagerpræsentation
Rollen som service- drifts- og teamkoordinator
Temaer:
- Krydspres i rollen som service-drifts- og teamkoordinator
- Dilemmaer & udfordringer
- Autoritet og legitimitet som afsæt for følgeskab
- Personlige oplevelser i rollen – vi giver ordet til jer

Veksling mellem oplæg, dialog, øvelser og gruppearbejde
Frokost
Program fortsat
Opsamling på dagen
Gruppe, team, ansvar og motivation
Kaffe og morgenbrød
God morgen – hvad tager I med fra dagen i går?
Temaer:
- Gruppe eller team – hvad er forskellen?
- Forudsætningerne for det vellykkede team
- Fra enkelt ansvar til fællesansvar

Veksling mellem oplæg, dialog, øvelser og gruppearbejde
Temaer:
Temaer:
- Motivation & drive – hvad er det egentlig?
- Tilfredshed og motivation, 2 sider af den gode samarbejdskultur
- Engagement som afsæt for "sammen skaber vi de bedste løsninger"

Veksling mellem oplæg, dialog, øvelser og gruppearbejde
Frokost
Program fortsat
Præsentation af hjemmeopgave
Opsamling på dagen
Modul 2: Kommunikation, samspil og læring
De organisatoriske samtaler
Kaffe og morgenbrød
Velkommen tilbage
- Hvad tager I med fra modul 1?
- Intro til modulet
- Opfølgning på hjemmeopgaven – fælles læring
De forskellige organisatoriske samtaler
- Basic om konstruktiv kommunikation
- Anerkendende & værdsættende kommunikation. Hvordan arbejder du som bindeled og støttefunktion med den anerkendende kommunikation? – Hvordan udforsker du det der skaber succes og værdi?
- Assertiv kommunikation – den offentlige ansattes ståsted i mødet med borgere, kolleger og samarbejdspartnere
- Præsentationsteknik, - kunsten at overbevise med Logos, Pathos og Ethos

Veksling mellem oplæg, dialog, øvelser og gruppearbejde
Frokost
Program fortsat
Præsentation af hjemmeopgave
Opsamling på dagen
Feedback, læring og konfliktopløsning
Kaffe og morgenbrød
God morgen – hvad tager I med fra dagen i går?
Temaer:
- At lede op ad og give feedback i dit team/arbejdsfællesskab. Hvordan giver du kollegial feedback og hvordan giver du dine erfaringer på metoder, arbejdsprocesser og dialoger videre til nærmeste leder?
- Konfliktforebyggelse & konfliktkommunikation. Når der er mislyde i arbejdsfællesskabet. Vi ser på forskellige typer af sammenstød og personlige konfliktstile.

Udveksling af oplæg, dialog, øvelser og gruppearbejde.
Frokost
Program fortsat
Præsentation af hjemmeopgave og opsamling på dagen
Modul 3: Kvalitetsbegrebet & faglig forandringsagent
Velkommen tilbage
- Hvad tager i med fra modul 2
- Præsentation af modulet
- Hjemmeopgaven - fælles læring
Temaer:
- Kvalitetsbegrebet - Oplæg om Kvalitet, herunder faglig kvalitet – brugeroplevet og kvalitet fra et organisatorisk perspektiv i forhold til f.eks. drift, synlig rengøring, indkøb, sikkerhed m.v.
- Oplæg om faglig udvikling – kontrol, evaluering og nye metoder og arbejdsprocesser, herunder jobrotation – et fælles VI i opgaveløsningen.
- Forandringsprocesser & forandringspsykologi. Vi ser på forandringens forskellige faser og håndtering af ”modstand mod forandring”.

Udveksling af oplæg, dialog, øvelser og gruppearbejde.
Frokost
Program fortsat
Afrunding på dagen
Morgenmad
God morgen – hvad tager I med fra dagen i går?
Temaer:
Balancehjulet mellem stabilitet - udvikling - resultater og socialt fællesskab - herunder egne præferencer
- Med afsæt i egen læring udarbejder den enkelte deltager en handleplan for egen udvikling, som skal forelægges for nærmeste leder.
- Den enkelte deltager lægger en plan for, hvordan formidlingen af egen handleplan skal forelægges nærmeste leder.

Udveksling af oplæg, dialog, øvelser og gruppearbejde
Frokost
Program fortsat
Afslutning og udlevering af diplom v/ underviserne.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek