KEF og Komponent har i samarbejde udviklet et forløb for nøglemedarbejdere som er bindeled mellem ledelse og teams/arbejdsfællesskaber, - altså nøglemedarbejdere uden personaleledelse. DER ER STADIG LEDIGE PLADSER.

En uddannelse for dig som har en understøttende funktion mellem team og ledelse der sikrer kvalitet og effektivitet i opgavevaretagelsen og sikrer at opgaver prioriteres og koordineres med de organisatoriske pejlemærker og forventninger.  Du kan sidde med opgaver indenfor økonomi, personaleadministration, drift, tilsyn, indløb, lager- og kontraktstyring m.v.

Uddannelsen tilbyder viden, færdigheder og kompetencer til at varetage rollen, gennem øget bevidsthed om egne virkemidler i rollen som organisatorisk bindeled og som facilitator af processer og samspil i teamet, herunder rollemodel og kulturskaber.

Uddannelsen består af følgende grundelementer:

  • Rollen som bindeled uden formelt personaleansvar – organisatorisk legitimitet, Vilkårs- og mulighedsrum
  • Din personlige rolleidentitet og kulturbærer
  • De organisatoriske samtaler omkring drift, udvikling og samspil
  • Faglig ledelse i forhold til kvalitet, effektivitet og forandringer

Udbytte

  • Du får en tydelig forståelse af, hvilke forventninger der er til dig i din rolle og funktion
  • Du får indsigt i hvordan du navigere i din rolle uden personaleansvar – op ad mod nærmeste leder – sideordnet med dine kolleger og udad i organisationen og udenfor organisationen.
  • Du får viden om hvordan du kan lykkes gennem anerkende og tydelig kommunikation, herunder bidrage til en positiv læringskultur med afsæt i feedback
  • Du får en forståelse af hvordan forskellige perspektiver og forskellighed kan skabe værdi og indsigt i hvordan konflikter kan opløses
  • Du får viden og redskaber til at faciliterer korte møder f.eks. tavlemøder, herunder formidle informationer og budskaber

Den Kommunale Kompetencefond

Kompetencefonden har tidligere meddelt tilsagn om støtte til forskellige medarbejdergrupper som har ansøgt om midler til denne uddannelse.

Uddannelsen options

Uddannelsen består af 3 moduler a 2 dages varighed og afvikles med to undervisere.

Som skræddersyet forløb kan uddannelsen tones og farves efter de behov og ønsker den enkelte kommune har for specifikke emner og problemstillinger, f.eks at flytte organisationen ”fra gruppe til team”.

Undervisere

Chefcoach & Manager Frank Bertelsen, BCC Bertelsen Coach Consult ApS
Chefkonsulent John Møldrup, Komponent

Sted og startdato
Afholdes hos kunden: 31. januar 2024
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Bemærk - overnatning er ikke med i prisen. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristen, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristen.
Er du i målgruppen?

Medarbejdere der arbejder indenfor Vej og park, ejendomme, vagt- og sikkerhedsarbejde, tilsyn, indkøb, kundeservice m.fl.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek