KEF og Komponent har i samarbejde udviklet servicekoordinatoruddannelsen som er et praksisnært forløb for dig som har en nøgleopgave indenfor bl.a. rengøring, Facility management, vagt og sikkerhedsarbejde.

Uddannelsen giver dig viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde i en nøgleposition med særlige beføjelser, men uden formelt personaleansvar.

Du er derfor ikke leder men tildelt en særlig nøglerolle hvor du har ansvaret for at koordinere, prioritere og kvalitetssikre dit teams serviceydelser, herunder sparre med andre kolleger omkring jeres indsats.

Som servicekoordinator har du ansvaret for at du og dine kolleger lykkes med at spille hinanden gode, at den enkelte kollega tager ansvar og at jeres indsats er synlig i hele organisationen. I er en del af et større arbejdsfællesskab hvor i er sammen om at skabe bedre løsninger for alle kommunens borgere og brugere. Derfor en vigtig opgave også at kunne leder op ad.

Uddannelsen består af følgende grundelementer:

 • Rollen som servicekoordinator i et team og dit vilkårs- og mulighedsrum i organisationen
 • Din personlige rolleidentitet og det at være rollemodel og kulturbærer
 • De organisatoriske samtaler – både de nødvendige, de informerende og de dialogprægede
 • Faglig ledelse i forhold til kvalitet, effektivitet og forandringer

Udbytte

 • Du får en tydelig forståelse af, hvilke forventninger der er til dig i din rolle og funktion.
 • Du får indsigt i hvordan du navigere i din rolle og funktion, i forhold til at samarbejde/lede sideordnet i forskellige arbejdsfællesskaber og at lede op opad til din nærmeste leder eller andre personalegrupper.
 • Du får indsigt i hvordan du kan træde i karakter og være en rollemodel.
 • Du får viden om og får trænet forskellige kommunikationsformer i praksis i forhold til at understøtte det gode samarbejde.
 • Du får viden om hvordan du kan bidrage til en positiv læringskultur med afsæt i feedback.
 • Du får en forståelse til hvordan forskelligheder kan skabe værdi og du får indsigt i forskellige konflikttyper og hvordan konflikter kan opløses.
 • Du får viden og redskaber til at forberede og facilitere korte møder herunder formidle information og budskaber.

Den Kommunale Kompetencefond

Det kan være muligt for visse medarbejdergrupper at søge midler fra Den Kommunale Kompetencefond til denne uddannelse.

Uddannelsen options

Uddannelsen består af 3 moduler a 2 dages varighed og afvikles med to undervisere.

Som skræddersyet forløb kan uddannelsen tones og farves efter de behov og ønsker den enkelte kommune har for specifikke emner og problemstillinger, f.eks at flytte organisationen ”fra gruppe til team”.

Undervisere

Driftschef Carsten Leth, Materielgården, Roskilde Kommune
Chefcoach & Manager Frank Bertelsen, BCC Bertelsen Coach & Consult

Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Bemærk - overnatning er ikke med i prisen. Faktura sendes, når tilmeldingsfristen udløber. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.
Er du i målgruppen?

Du er i målgruppen for uddannelsen hvis du bl.a. arbejder inden for serviceområderne; rengøring, håndværk- og reparation, Facility management samt vagt og sikkerhedstjeneste.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke
AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek