Vi sætter fokus på processen ved opførelse af støttet byggeri, særligt BOSSINF og støtteregler.

På kurset får du introduktion til det støttede byggeri. Hvad er det, og hvor er reglerne?

Temaerne er bl.a.: Finansiering og kommunale regarantier og garantier, behandling af støttesager i BOSSINF og skema ABC, AB 18 regler og fravigelser, de nye regler om samarbejde med privat part, driften af det støttede byggeri, anvisningsordninger og økonomiske konsekvenser for kommunen, regler om lejeforholdet i Almenlejeloven og præsentation af regler for regnskaber og styringsrapporter.

Kurset er bredt og henvender sig til medarbejdere med arbejdsopgaver inden for et eller flere af følgende områder:
- Sagsbehandler (eller færdiggørelse) af støttesager og bygherrer af støttet byggeri.
- Tilsynet med styringsdialog, møder og aftaler. Almenlejeloven i praksis ved administration af boliger. Administration af kommunale anvisningsordninger.
- Medarbejdere, som har brug for overblik over reglerne, og nye medarbejdere, der har brug for at blive præsenteret for reglerne.

Undervisere

Konsulent Inge-Lis Kalum, Rådgivning om Støttet Boligbyggeri
Vicekontorchef for Byrådssekretariatet, cand. jur. Jesper Graff Thøger, Gladsaxe Kommune
Chefjurist, cand.jur. Claus Pedersen, BO-VEST

8.925 kr.
Sted og startdato
Middelfart: 11. oktober 2022
Varighed: 2 dage
Se alle dage og tidspunkter
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
11.10.2022 kl. 12:00 - 12.10.2022 kl. 17:00
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer

Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning og overnatning i enkeltværelse. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristen hvis der er plads. 

Er du i målgruppen?

Medarbejdere, som har brug for overblik over reglerne, og nye medarbejdere, der har brug for at blive præsenteret for reglerne.

Program

Frokost
Introduktion
Forvaltningsret
Støttede lån og maksimumbeløb
Pause
Realkreditlån og garanti
Støttesagsbehandling introduktion, bygherremuligheder og samarbejde med privat part
Kaffe/te med kage
BOSSINF og web klient
Kommunens opgaver ved BOSSINF støtte
Støttesagen, introduktion
Five o'clock tea
Skema A, AB regler og fravigelser
Før skema B med forlængelse af frist - SKEMA B
Skema C
Opsamling
Middag
Morgenmad
Opsamling på støttesagens forløb
Ændring af boligtyper og lejeforholdet
Klageadgang
Pause
Styringsdialog og indhold
Regnskabsgennemgang, almene boliger
Tilsyn ikke almene boliger
Anvendelse af almene boliger
Opsamling på styringsdialog og tilsyn
Frokost
Landsbyggefonds støttesager, regler om udsættelse af påbegyndelse af sager
Udlejningsproblemer
Anvisning og betaling for tomgang
Salg, nedlæggelse af almene boliger
Salg af kommunalt ejede almene ældreboliger, ophør af indbetalingsforpligtelsen til Landsbyggefonden
Salg af andet støttet byggeri
Kaffe/te med kage
Særlige støtteordninger
Informationskilder, BL, TBSTs og LBF's hjemmesider
Håndbøgerne
Opsamling
Spørgsmål
Hjemrejse

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Du kan også ringe på vores hovednummer 8779 6300 eller skrive til hej@komponent.dk. Så sørger vi for, at din henvendelse lander det rigtige sted, og du hører straks fra os.

AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke