Vi sætter fokus på processen ved opførelse af støttet byggeri, særligt BOSSINF og støtteregler.

På kurset får du introduktion til det støttede byggeri. Hvad er det, og hvor er reglerne?

Temaerne er bl.a.: Finansiering og kommunale regarantier og garantier, behandling af støttesager i BOSSINF og skema ABC, AB 18 regler og fravigelser, de nye regler om samarbejde med privat part, driften af det støttede byggeri, anvisningsordninger og økonomiske konsekvenser for kommunen, regler om lejeforholdet i Almenlejeloven og præsentation af regler for regnskaber og styringsrapporter.

Kurset er bredt og henvender sig til medarbejdere med arbejdsopgaver inden for et eller flere af følgende områder:

  • Sagsbehandler (eller færdiggørelse) af støttesager og bygherrer af støttet byggeri.
  • Tilsynet med styringsdialog, møder og aftaler. Almenlejeloven i praksis ved administration af boliger. Administration af kommunale anvisningsordninger.
  • Medarbejdere, som har brug for overblik over reglerne, og nye medarbejdere, der har brug for at blive præsenteret for reglerne.

Undervisere

Konsulent Inge-Lis Kalum, Rådgivning om Støttet Boligbyggeri
Vicekontorchef for Byrådssekretariatet, cand. jur. Jesper Graff Thøger, Gladsaxe Kommune
Chefjurist, cand.jur. Claus Pedersen, BO-VEST

Varighed: 2 dage
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer, forplejning og overnatning i enkeltværelse.Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristen hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristen.
Er du i målgruppen?

Medarbejdere, som har brug for overblik over reglerne, og nye medarbejdere, der har brug for at blive præsenteret for reglerne.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke