Få indsigt i retsgrundlaget for meddelelse af alkoholbevillinger og lær, hvordan du servicerer brugergruppen bedst muligt uden at gå på kompromis med korrekt myndighedsbehandling

Afgørelser i henhold til restaurationslovens regler kan være udfordrende. Restaurantionsloven er ikke udtømmende og der har udviklet sig forskellige praksisser gennem årene. Desuden kræves der et godt kendskab til forvaltningsretten.

På kurset får du en indsigt i både retsgrundlaget for meddelelse af alkoholbevillinger samt krav og begrænsninger i relation til bevillingen, herunder eksempler fra praksis fra hele landet, og for de forvaltningsretlige regler, der skal anvendes ifm. behandlingen af en bevillingsansøgning. 

Du er velkommen til at indsende spørgsmål fra din egen hverdag i god tid inden kurset. Underviserne vil så søge at inddrage spørgsmålene i undervisningen. 

Kurset tager afsæt i den sagsbehandling, der sker før og efter en ansøgnings behandling i et bevillingsnævn, og består af både oplæg, plenum samt erfaringsudveksling, hvor deltagerne deler hvordan arbejdet er tilrettelagt og bliver håndteret i andre kommuner. 

Baggrund
Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv. indeholder regler om alkoholbevilling for restaurationer, cafeer m.v., dvs. de regler og krav der gælder i tilknytning til servering af stærke drikke pa° eller ved salgsstedet. Desuden indeholder loven regler om bl.a. åbningstider og forbud mod servering af spiritus for unge under 18 år. 

Behandlingen af en ansøgning om alkoholbevilling er en myndighedsafgørelse, og er derfor underlagt forvaltningsretlige principper og sagsbehandlingsregler. Det vil bl.a. sige, at der ved hver ansøgning skal foretages en konkret vurdering af de faktiske forhold vedrørende virksomheden sammenholdt med restaurationslovens regler om meddelelse af alkoholbevilling, åbningstider m.m. Desuden skal der foretages en vurdering af, om der skal knyttes vilkår og betingelser til afgørelsen, ligesom afgørelsen skal begrundes.


Undervisere


Berith Jensen, Odense Kommune
Sara Liedecke, Odense Kommune

Varighed: 1 dag
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristen, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristen.
Er du i målgruppen?

Sagsbehandlere, der arbejder med bevillinger og indstillinger til bevillingsnævn fra såvel kommuner som fra politimyndigheden.

Programmet er tilrettelagt således, at såvel nye som erfarne sagsbehandlere kan have udbytte af kurset.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke