Få indsigt i retsgrundlaget for meddelelse af alkoholbevillinger og lær, hvordan du servicerer brugergruppen bedst muligt uden at gå på kompromis med korrekt myndighedsbehandling

Afgørelser i henhold til restaurationslovens regler kan være udfordrende. Restaurantionsloven er ikke udtømmende og der har udviklet sig forskellige praksisser gennem årene. Desuden kræves der et godt kendskab til forvaltningsretten.

På kurset får du en indsigt i både retsgrundlaget for meddelelse af alkoholbevillinger samt krav og begrænsninger i relation til bevillingen, herunder eksempler fra praksis fra hele landet, og for de forvaltningsretlige regler, der skal anvendes ifm. behandlingen af en bevillingsansøgning. 

Du er velkommen til at indsende spørgsmål fra din egen hverdag i god tid inden kurset. Underviserne vil så søge at inddrage spørgsmålene i undervisningen. 

Kurset tager afsæt i den sagsbehandling, der sker før og efter en ansøgnings behandling i et bevillingsnævn, og består af både oplæg, plenum samt erfaringsudveksling, hvor deltagerne deler hvordan arbejdet er tilrettelagt og bliver håndteret i andre kommuner. 

Baggrund
Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling mv. indeholder regler om alkoholbevilling for restaurationer, cafeer m.v., dvs. de regler og krav der gælder i tilknytning til servering af stærke drikke pa° eller ved salgsstedet. Desuden indeholder loven regler om bl.a. åbningstider og forbud mod servering af spiritus for unge under 18 år. 

Behandlingen af en ansøgning om alkoholbevilling er en myndighedsafgørelse, og er derfor underlagt forvaltningsretlige principper og sagsbehandlingsregler. Det vil bl.a. sige, at der ved hver ansøgning skal foretages en konkret vurdering af de faktiske forhold vedrørende virksomheden sammenholdt med restaurationslovens regler om meddelelse af alkoholbevilling, åbningstider m.m. Desuden skal der foretages en vurdering af, om der skal knyttes vilkår og betingelser til afgørelsen, ligesom afgørelsen skal begrundes.


Undervisere


Berith Jensen, Odense Kommune
Sara Liedecke, Odense Kommune

3.795 kr.
Varighed: 1 dag
Se tid og sted for det valgte forløb
Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle
11. april 2024 kl. 9.00 - kl. 16.30
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Se hvad prisen inkluderer
Prisen er ekskl. moms og dækker undervisning, materialer og forplejning. Faktura sendes ud 3-4 uger før kursusstart. Optagelse på aktiviteten sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne, men kan stadig ske efter fristen, hvis der er plads. Tilmeldingen er bindende efter fristen.
Er du i målgruppen?

Sagsbehandlere, der arbejder med bevillinger og indstillinger til bevillingsnævn fra såvel kommuner som fra politimyndigheden.

Programmet er tilrettelagt således, at såvel nye som erfarne sagsbehandlere kan have udbytte af kurset.

Program

Ankomst, morgenkaffe og netværkssnak
Velkomst, indledning og deltagerpræsentation
Gensidig forventningsafstemning
Gennemgang af relevante regler i forbindelse med behandling af ansøgninger om alkoholbevilling, udvidet åbningstid m.v. herunder:
- restaurantionslovens juridiske krav til at kunne meddelealkoholbevilling
- de kriterier, der skal indgå i vurderingen af om alkoholbevilling skal gives eller fornyes
- de relevante sagsbehandlingsregler i Forvaltningsloven særligt kravene til oplysning af sagen, begrundelse, partshøring, klagevejledning m.v. samt de forvaltningsretlige faldgrupper ved sagsbehandling af alkoholbevillinger vi har set i praksis

Cases med formuleringer af begrundelser

- muligheden for at stille krav til eller begrænse en alkoholbevilling, herunder de relevante sagsbehandlingsregler i Forvaltningsloven

Cases med formuleringer af vilkår og betingelser

- muligheder for fratagelse af en alkoholbevilling
- hvordan skal afgørelsen om evt. udvidet lukketid og udeservering indgå i forhold til afgørelsen om alkoholbevilling
- hvordan kan indhold og gennemførsel af restaurationsplaner m.v. bidrage positivt til den kommunale sagsbehandling
- kort orientering om regler efter Persondataloven og forvaltningslovgivningen aktindsigt, ba°de som part, pressen og andre efter reglerne i Forvaltningsloven og Offentlighedsloven

Kurset afvikles i en vekselvirkning mellem oplæg, belyst ved konkrete eksempler, og dialog - baseret på konkrete problemstillinger, spørgsmål og erfaringer fra deltagernes hverdag.
Frokost
Fortsættelse af formiddagens emner
Opsamling og afrunding baseret på dagens centrale læringspunkter
Tak for i dag

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

AH
Koordinator
Aida Hadzimahovic Buzdalek
Hanne Lykke
Chefkonsulent
Hanne Lykke