Lær, hvordan ungdomsskolen kan understøtte den globale bæredygtighedsdagsorden gennem lokal handling. 3x2 dages forløb for ungdomsskoler - udbydes sammen med Landsforeningen af Ungdomsskoleledere.

Bæredygtighedsdagsordenen er den ubetinget vigtigste dagsorden, vi som samfund, står overfor i dag. En dagsorden også ungdommen har taget til sig og som kræver handling på alle niveauer. 

Denne dagsorden og dette krav skal ungdomsskolen koble sig på, så ungdomsskolen kan blive det gode eksempel og en del af løsningen ved at gå foran og vise vejen, både overfor ungdom, lokalområde og kommune.

Men hvordan får vi skabt handling bag ordene, når det samtidig er en meget fragmenteret dagsorden, som rummer mange forskellige problemstillinger og perspektiver på samme tid? 

Klima, miljø, cirkulær økonomi, fattigdom, genanvendelse, nye organiseringsformer, medindflydelse, Work-Life-Balance og ledelse er alle eksempler på forskellige perspektiver, som ligger indenfor bæredygtighedsbegrebet og som kalder på forskellige løsningstilgange. 

16.500 kr.
Sted og startdato
Kolding: 11. januar 2024
Varighed: 3 internater a 2 dage + projekter og udvikling i egen organisation
Din tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Du kan stadig tilmelde dig efter fristen, hvis der er plads.
Er du i målgruppen?

Vi anbefaler, at den enkelte ungdomsskoles samlede ledelse deltager på udviklingsforløbet, fordi bæredygtig ledelse og bæredygtig udvikling kalder på fælles løsninger og et fælles mindset.

Vi anbefaler desuden, at ungdomsskolernes uformelle ledere også deltager, da de vil komme til at drive mange af bæredygtighedsprojekterne i ungdomsskolerne. Det kan være koordinatorer, tovholdere udviklingskonsulenter eller projektledere.

Tilkøb eksamen

Hvis du er i gang med en lederuddannelse på diplomniveau, eller hvis du vil have papir på dine kompetencer, kan du tilkøbe eksamen i ledelse af bæredygtighed. 

Bestyrelsen i Landsforeningen af Ungdomsskoleledere anbefaler desuden, at man går til gruppeeksamen som samlet ledelse, da det vil give ledelsen mulighed for at gennemtænke bæredygtighedsomstillingen i fællesskab.

Kontakt Mikkel Kaels på T: 8779 6320, hvis du vil vide mere om muligheden for at få papir på dine kompetencer.  

Nyt udviklingsforløb for ungdomsskoleledelser

Ungdomsskolelederforeningen ønsker at tage del i dagsordenen, ved at række ud og adressere en række af de ovenstående tematikker igennem udviklingsforløbet Bæredygtig ungdomsskole.  

Her skal ungdomsskolelederne skal arbejde med, hvordan ungdomsskolen kan understøtte den globale dagsorden ved lokal handling, gennem den enkelte skole, den enkelte elev, den enkelte medarbejder og den enkelte leder. Fokus er på udvikling af et nyt mindset i retning af en bæredygtig fremtid. 

Forløbet tager afsæt i forholdet mellem ledelse af bæredygtighed og bæredygtig ledelse, fordi vi både vil udvikle og gennemføre konkrete bæredygtighedsprojekter, men samtidig også fokusere på interne organisatoriske forhold. De to aspekter af bæredygtighed er nemlig forudsætninger for hinanden.  

Udbytte

Udbyttet vil blive en ungdomsskoleledelse, som kan finde sin vej igennem bæredygtighedsspørgsmålet og som kan skabe en afbalanceret organisation, hvor bl.a. trivsel, arbejdsglæde og sund kultur bliver bærende elementer. 
 
Udviklingsforløbet vil bestå af tre internater, bæredygtighedsprojekter i egen ungdomsskole, udvikling af bæredygtighedsmanifest samt mulighed for afrundende diplomeksamen i bæredygtighed.  

Logo Landsforeningen af Ungdomsskoleledere

Forløbets opbygning

Forløbet består af tre internater, som er to undervisningsdage med overnatning. Mellem internaterne arbejder I med prøvehandlinger og udviklingsaspekter i egen organisation. 

 

Læs mere Læs mindre

Forløbets første internat vil sætte scenen og stille skarpt på det bæredygtige samfund omkring ungdomsskolen, og hvordan man igennem konkrete udviklingsprojekter kan skabe lokal handling.

På internatet vil vi arbejde med, hvordan man kan projektgøre bæredygtighedsdagsordenen gennem en kvalificeret debat om, hvordan konkrete bæredygtighedstemaer kan oversættes til 
bæredygtighedsprojekter i egen kontekst.

Internatet vil således ikke handle om eksempelvis verdensmålene i sig selv, men i stedet om oversættelsen og projektgørelsen af selvvalgte bæredygtighedstemaer. 

Den enkelte ungdomsskole vil så, igennem inspiration udefra og igennem interne arbejdsprocesser, finde frem til ét eller flere konkrete bæredygtighedsprojekter, som vil give mening for skolen og den kommunalpolitiske kontekst. 

I forlængelse heraf vil vi starte arbejdet med, hvilken rolle ungdomsskolen ser sig selv have i fremtiden, set i forhold til bæredygtighed.

På dette internat vil temaet være ledelse af bæredygtighed. 

 • Hvad er bæredygtighed?
 • Ungdomsskolens rolle i det bæredygtige samfund
 • Fra global dagsorden til lokale projekt
 • Tema om projektsamfundet.

På 2. internat bevæger vi os ind i ungdomsskolens organisation og skal arbejde med, hvordan vi kan skabe en mere bæredygtig organisation, som kan understøtte en bæredygtig ungdomsskole. 

Overskriften er samtidig en organisation i balance. Formålet med temaet på dette internat er, at hvis ungdomsskolen skal kunne understøtte bæredygtighedsdagsordenen gennem konkrete handlinger og bæredygtighedsprojekter, så skal ungdomsskolens egen organisation selv arbejde bæredygtig og således gå foran. 

Det kræver nyt mindset, og det arbejde begynder for alvor på dette internat. 

Centrale temaer på internatet vil være, hvordan kan vi udvikle en sund kultur på arbejdspladsen, hvor medarbejderne har mentalt overskud og hvor der er psykologisk tryghed til stede i relationerne mellem hinanden, så vi kan udvikle det stærke arbejdsfællesskab. 


Bagvedliggende temaer er således, hvordan ungdomsskolen kan styrke sin medarbejderglæde, mindske sygefravær, styrke sin rekrutteringsevne og derved øge sin faglige udvikling yderligere.
 
På internatet vil vi introducere til et bæredygtighedsmanifest og informere om mulighederne for at tage en diplomeksamen i bæredygtig ledelse. Både for ledelsesteamet og for den enkelte leder. 

På dette internat bevæger vi os i retning af bæredygtig ledelse

 • Sund organisationskultur
 • Psykologisk tryghed
 • Stærke arbejdsfællesskaber
 • Fordybelse og hjernepauser.
   

På 3. og sidste internat vil vi arbejde med ledelsen af ungdomsskolen og se på, hvordan man kan udvikle bæredygtig ledelse, som skal danne grundlag for den bæredygtige organisation?

Formålet med internatet er, at hvis vi skal lykkes med at skabe bæredygtig forandring igennem bæredygtige projekter, så har vi brug for at udvikle en bæredygtig organisation, og hvis vi skal opnå den bæredygtige organisation, så skal ledelsen selv vise vejen og være bæredygtig. 

Det 3. internat afrunder således den røde tråd gennem de tre internater. 

Internatet vil omhandle, hvad vi forstår ved bæredygtig ledelse, og hvordan den samlede ledelse og den enkelte leder kan arbejde i retning af dette. Vi vil bl.a. se på, hvordan ledelsen kan arbejde mere helheds-
orienteret mellem brugere, medarbejdere og kravene fra den kommunale organisation.


Konkrete temaer vil f.eks. være tredobbelt bundlinje, Leadership Pipeline, relationel ledelse mm. Samtidig vil vi særskilt belyse ledelse af yngre medarbejdere, som har andre krav til deres arbejdsliv og runde af med et fokus på rekruttering og fastholdelse. 

Endelig vil vi også tage et strategisk perspektiv på bæredygtig ledelse.

Internatet rundes af med præsentation af bæredygtighedsprojekt og oplæg om ungdomsskolens bæredygtighedsmanifest.

Dette internat handler om bæredygtig ledelse.

 • Kendetegn ved bæredygtig ledelse og sammenhæng i ledelsen
 • Ledelse af yngre medarbejdere og rekruttering
 • Bæredygtig ledelse som strategisk ledelsesværktøj
 • Bæredygtighedsprojekter og bæredygtighedsmanifest. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MKA
Chefkonsulent
Mikkel Kaels
DBJ
Koordinator
Dorthe Bidstrup Jensen