Sundhedsfaglig screening af instrukser, medicinprocessen og dokumentation
Udgivet den 10-09-2022

Baggrund

Blå Kors Humlebæk (BKH) er et rusfrit socialpædagogisk botilbud for mennesker, som har haft et længerevarende alkoholmisbrug og botilbud for mennesker, som er funktionelt eller reelt hjemløse eller har behov for behandling.

BKH har fokus på at øge kvaliteten i den sundhedsfaglige praksis for at imødekomme de udfordringer borgerne har og for at kunne levere en helhedsorienteret praksis.

Afsættet for samarbejdet er, at BKH’s medarbejdere håndterer mange opgaver i borgernes komplekse medicinering og vil i den forbindelse øge kvaliteten i den sundhedsfaglige praksis – fra instrukser til drift og dokumentation.

 

Løsning

Type2dialog har gennemført en overordnet screening af den sundhedsfaglige kvalitet med fokus på sundhedsfaglig dokumentation og medicin-håndtering, der tilsammen udgør centrale dele af de fokusområder og målepunkter i Det Risikobaserede Tilsyn. Derudover har vi sammen med BKH udarbejdet en ny instruks for medicinhåndtering og gennemført praksisnære kompetenceforløb med fokus på både dokumentation og medicin. 

 

”Det eneste der er at sige er, at alle faser har været; gennemsyret af ordentlighed, hvor fagligheden hele tiden har været i højsædet. Du får hvad du betaler for: Faglighed!”

- Tanja Due Krogh MadsenFaglig leder, Blå Kors, Humlebæk

 

Resultater

BKH har med Type2dialogs rådgivning fået konkrete, lokaltilpassede anbefalinger og anvisninger til en sikker og effektiv medicinhåndtering og en fyldestgørende dokumentation. Medarbejderne har fået ny viden om sundhedsfaglig dokumentation og dette er blevet koblet sammen med borgerens mål og den socialfaglige praksis.

BKH fået øget fokus på, hvordan den medicinfaglige dokumentation bliver fyldestgørende og systematisk, så patientsikkerheden øges og medarbejderne har deltaget i kompetenceforløb med fokus på medicinhåndtering, medicinpædagogik og sammenhængen mellem medicin, recovery og BKH’s helhedsorienterede tilgang.

Type2dialog har sammen med BKH også afdækket hvilke udfordringer der er for at arbejde helhedsorienteret i praksis og hvordan hele den sundhedsfaglige praksis og patientsikkerheden kan kvalificeres og opretholdes fremadrettet.

 

Kortsigtede mål

 • Gennemgang af hele medicinprocessen fra bestilling til administration, heriblandt doseringspraksis.

 • Sparring til botilbuddets sundhedsfaglige om tilbuddets tilrettelæggelse af medicinhåndtering i hverdagen.
   
 • Kvalitetssikring af medicinhåndteringen – både cementering af gode arbejdsgange og konkret rådgivning på udfordringer.
   
 • Øget opmærksomhed på den sundhedsfaglige dimension i det helhedsorienterede arbejde.

 

Resultater

 • Der er udarbejdet en instruks for medicinhåndtering, der lever op til krav i lovgivningen og målepunkter i Det Risikobaserede Tilsyn.
   
 • Der er skabt en tydelig struktur for medicinprocessen, inkl. opgavefordeling, ansvar og kompetencer.
   
 • Der er kommet fokus på at skabe en smidig medicinproces, hvor medicin integreres i hverdagen på en sikker måde.
   
 • Socialfagligt personale er blevet opkvalificeret på medicinhåndtering, medicinpædagogik og dokumentationspraksis.
Læs mere Læs mindre
Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

Anne Juel Huusom
Chefkonsulent
Anne Juel Huusom