I maj 2022 offentliggjorde Momentum en analyse, der viste, at flere borgere med svære og komplekse psykiske problemer og handicap får udgifterne til at stige. På baggrund af dette gik socialchefer, konsulenter fra KL og Komponent sammen og aftalte, at der skulle sikres mere viden om disse borgere og deres tilbud.
Udgivet den 16-05-2023

Momentum offentliggjorde i maj 2022 en analyse, der viste, at flere borgere med svære og komplekse psykiske problemer og handicap får udgifterne til at stige (kl.dk). Analysens data var indsamlet af KL’s Økonomisk Politiske Center i samarbejde med 21 kommuner.  

Socialchefer, konsulenter fra KL og Komponent gik sammen og aftalte, at der skulle sikres mere viden om disse borgere og deres tilbud. Viden, der skal give et bedre grundlag og inspiration til hvad, der kan være af handlemuligheder, og den økonomiske udvikling gjorde, at denne afdækning skulle i gang! 

Metoden blev, at 50 kommuner frivilligt screenede alle sager, der samlet set har kostet over 2 mio. kr. og systematisk svarede på 36 spørgsmål omkring borgerne, som kan anvendes statistik. Spørgsmålene og svarene blev afgivet i et regneark, der med indbyggede grafer gav kommunerne overblik over egne sager med det samme. Proces såvel som resultat viste sig at være relevant og interessant både for de enkelte kommuner, der deltog, såvel som kommunerne samlet set og kommunerne grupperet i rammeaftale-regi.  

Resultaterne er præsenteret i forskellige fora – herunder på KL´s konferencer, KL´s ledernetværk på voksensocialområdet og i forskellige Direktørfora og Socialcheffora i rammeaftaleregi. Temadage er planlagt d. 19. og 20. juni, og en overordnet rapport er under udarbejdelse. De enkelte kommuner har for 6.000 kr. kunne købe en rapport, hvor egne resultater er sammenlignet med både samlet gennemsnit såvel som sammenlignelige kommuner.  

En runde to på projekt særligt dyre enkeltsager  

Komponent har fra flere kommuner fået forespørgsel efter en runde 2 af projekt særligt dyre enkeltsager.  

Dette er nu aftalt iværksat, men med en mindre egenbetaling på 12.000 kr., der inkluderer fremsendelse af den individuelle rapport. 

Dato for opgørelse vil, som i første runde, være borgere i botilbud, der pr. d. 1. oktober 2022 samlet havde servicelovsudgifter over 2 mio. kr.    

Desuden vil der i runde 2 også være 3 spørgsmål, der ikke var med i første runde. Det drejer sig om vurderinger af hvorvidt Socialtilsynet, Styrelsen for Patientsikkerhed og Arbejdstilsynet har påvirket udgifterne til borgeren/tilbuddet. 

 

Tids- og handleplan for runde 2: 

6. juni 2023

Frist for tilmelding: sowo@komponent.dk   

Sagsscreeningsskema + dataoverførselsaftale til underskrift udsendes ved tilmelding.  

Endelig og bindende tilmelding – kan også være senere! 

8. juni kl. 15.30-17.00 

Første møde – intro til skemaet og gode råd og ideer 

22. juni kl. 16.00-17.00 

Spørgetime 

Sommerferie

Tid til sagsscreening

21. august 

Frist for aflevering af både sagsscreening og dataoverførselsaftale 

Uge 36

De kommunespecifikke rapporter udsendes

Læs mere Læs mindre

Komponent har sammen med KL lavet disse temadage:

Kom og arbejd sammen med dine kolleger fra andre kommuner om, hvordan I kan udvikle jeres styring af og faglige indsatser i de dyreste tilbud på voksensocialområdet:

Temadag om særligt dyre enkeltsager - VEST (kl.dk)

 

 

Læs mere Læs mindre

Tilgå SDE eksempel - kommune specifik rapport

SDE-eksempel

Læs mere Læs mindre

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

MAKU
Chefkonsulent
Maibritt Kuszon