Komponent har sammen med Skive Kommune undersøgt udviklingen i målgrupperne på kommunens sociale botilbud og på socialområdet i det hele taget. Det har givet kommunen en bedre datadisciplinen og dermed bedre muligheder for at planlægge kapaciteten i kommunens tilbud fremadrettet.
Udgivet den 11-12-2019

Skive Kommune står ligesom de fleste andre kommuner over for en række udfordringer på de specialiserede socialområder. De ligger for eksempel højt på udskrivning af diagnoser og mangler viden om den demografiske udvikling i brugergrupperne på området.

Kommunen har derfor bedt Komponent (tidl. KLK, red.) om hjælp til at få styr på deres datadisciplin, så de kan imødekomme udfordringerne og få bedre mulighed for at planlægge kapaciteten i kommunens tilbud.

”Som alle andre kan vi se nogle udfordringer i horisonten, og hvis vi ikke overvejer, hvad vi skal gøre ved dem, vil det ikke blive ved med at gå godt”, siger Heidi Becker-Rasmussen, der er socialchef i Skive Kommune. 

Komponent har bl.a. hjulpet kommunen med:

  • At blive klogere på udviklingen i brugergrupperne på området. Det gælder både udviklingen i målgrupper og udviklingen fordelt på §§ i Serviceloven.
  • At blive klogere på udviklingen i forhold til brugen af pladser i botilbud.
  • At øge kommunens viden om sammensætningen i den aktuelle tilbudsvifte i sociale botilbud set i forhold til behovet nu og i fremtiden.
  • At undersøge, hvilke indikatorer kommunen kan følge fremadrettet for løbende at holde sig ajour med udviklingen i brugergrupperne samt viden om, hvordan kommunen kan sikre kvaliteten af data på socialområdet.

Registreringspraksis under loop

Ifølge Heidi Becker-Rasmussen har kommunen fået øjnene op for, at dataene ikke er stærkere end kommunens registreringspraksis.

”Vi var godt klar over, at vi ikke er datatunge og datadisciplinerede på socialområdet. Vi har ikke turde stole nok på vores data. Vi har tidligere gerne ville specificere ud på så mange kategorier som muligt. Vi har fundet ud af, at vi skal have færre kategorier og blive mere specifikke på, hvordan vi registrerer. Det har måske været for meget op til den enkelte sagsbehandler. Vi er nødt til at være ensartede”, forklarer hun.

Hun er ikke i tvivl om, at Skive Kommune nu kommer til at stå stærkere i forhold til at bruge data som grundlag for at træffe beslutninger om fremtidens tilbud på socialområdet.

”Vi bliver skarpere på, hvordan vi kan sikre datadisciplin, så vi selv kan følge op på, hvordan tingene udvikler sig. Vi er nødt til at spørge os selv, om det er de rigtige tilbud, vi har. Der vil være tilbud, vi kommer til at ændre eller lukke. Så vi skal definere, hvilke tilbud vi har brug for i fremtiden”, forklarer Heidi Becker-Rasmussen.  

Demografiske udfordringer er kommet på dagsordenen

Skive Kommune er bl.a. gået i gang med at lave et tydeligere indsatskatalog.

”Bare det at skulle putte tilbud ind i kasser til analyser viser, at vi ikke havde beskrevet tilbud, og hvad man kan forvente af dem, tydeligt nok” siger Heidi Becker-Rasmussen.

Heidi Becker-Rasmussen er glad for, at Skive Kommune nu har fået sat demografi tydeligt på dagsordenen. Hun har bl.a. holdt oplæg for alle medarbejdere på socialområdet samt borgere og pårørende.

”Det giver en bevidsthed om, at der er forandringer på vej. Så de ved, hvorfor forandringerne kommer”, siger hun.  

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

IASR
Chefkonsulent
Ida Andréa Stoltze Rasmussen
HEBG
Specialkonsulent
Heidi Bødker Gantzel