BPA og merudgifter hører ofte til de mindre, men ikke desto mindre komplicerede ydelsesområder i kommunerne. Derfor bliver kompetent kompetenceudvikling på netop de to områder også ekstra vigtigt
Udgivet den 08-03-2022

Af Bjarne Richter Bjelke, chefkonsulent i Komponent

To klassiske ydelsesområder for borgere med handicap er BPA-ordningen (Borgerstyret Personlig Assistance) og dækning af nødvendige merudgifter, henholdsvis §§ 95-96 og §100 i serviceloven. Begge områder har gennem årene været genstand for udfordringer og dilemmaer i sagsbehandling og er det fortsat. Derfor sætter Komponent spot på den gode sagsbehandling på områderne med to vigtige kurser.

Selv om BPA og merudgifter ikke er blandt de største ydelsesfelter på det specialiserede voksenområde, fylder de relativt meget i den kommunale sagsbehandling og blandt borgere med handicap og deres organisationer. Der er desuden tale om områder, hvor praksis løbende justeres og tilpasses nye afgørelser og forståelser. Det kan betyde en del forskelle i bevillingspraksis fra kommune til kommune.

 En anden grund til forskelle i bevillingspraksis kan være, at områderne i mange kommuner er specialiserede og forholdsvis små. Med andre ord: Et lille antal sager gør området mere sårbart og følsomt for udsving i praksis og for, hvordan man arbejder med sagerne og de afgørelser, der kommer ud af det. Netop disse praksisforskelle er noget af det, der bliver tydeligt på de kurser, vi har på områderne. Her går vi tæt på praksis og på de seneste afgørelser og udviklinger på områderne. Det betyder, at god sagsbehandlingspraksis og god kvalitet bliver sat i relief både i forhold til de nyeste tendenser, men også i forhold til praksis i andre kommuner.

De faglige diskussioner og det faglige fællesskab styrker sagsbehandlingen

Sagsbehandlingen inden for BPA og merudgifter beror naturligvis også på individuelle vurderinger, og derfor vil spørgsmål som personkreds og målgruppe for ordningerne også altid være til diskussion, ligesom det vil være til diskussion, hvordan man bedst involverer og belyser sagen, og derudfra træffer den bedst mulige afgørelse. Desto mere man som sagsbehandler har mulighed for at indgå i faglige sammenhænge, hvor erfaringer kan diskuteres, og hvor indsigt i sager og deres begrundelser er på dagsordenen, desto mere kvalificeret sagsbehandling. Det gælder naturligvis endnu mere, hvis og når der ikke sidder de helt store teams i egen kommune, man kan sparre med.

Aktuelle temaer inden for ordningerne er overgangen fra barn til voksen, sammenhængen til andre ydelsesområder (også de to imellem), sammenhæng for og involvering af borgerne, udmåling af tid og nødvendighed og vurdering af, om borger kan være arbejdsleder og/eller arbejdsgiver. Spørgsmål som disse har – i et praksisnært perspektiv – sjældent nogle klare svar. Derfor er Komponents såkaldte paragraf-kurser heller ikke ’sandheds-kurser’, men derimod lejligheder til at blive klogere på de rigtige afgørelser i de rigtige situationer til de rigtige mennesker – ud fra en lovgivning, der mest af alt er en rammesætning for godt, socialt arbejde.

Samtidig er metoderne til at finde frem til forskellige svar inden for ordningerne også ret variable (fx: hvordan finder man metodisk, pålideligt og validt ud af, om en borger kan være arbejdsleder?), ligesom graden og kvaliteten af rådgivning og understøttelse, der tilbydes fra kommunens side. Men altså: Desto mere faglig læring, erfaringsudveksling og dialog om praksis i lovgivningens rammesætning, desto bedre kvalitet i sagsbehandlingen.

Komponent har gennem en lang årrække afholdt kurser om BPA og merudgifter med Danmarks bedste underviser. Det betyder praksisnær involverende undervisning, som altid giver relevante svar på aktuelle spørgsmål. På kurserne afgør vi ikke sagerne; vi belyser dem, diskuterer og perspektiverer, så deltagerne efter kurserne kan løfte kvaliteten i deres egen søgen efter de rette afgørelser. Derfor har vi også nogle gange deltagere, der vender tilbage til vores kurser efter nogle år – simpelthen for at være ajour og få dialogen med fagpersoner fra andre kommuner, der måske er fra den anden ende af landet, men alligevel i samme båd.

Vil du høre mere? Så ringer vi til dig

Er du blevet nysgerrig på, hvordan Komponent kan hjælpe dig, eller vil du have mere information? Udfyld formularen, så ringer vores ekspert til dig. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller vil have mere viden, er du altid velkommen til at kontakte os.

Klik her, hvis du vil finde en anden Komponent-medarbejder eller vil i dialog med os via hovednummer eller hovedmail.

 

BRB
Chefkonsulent
Bjarne Richter Bjelke
Helle Richter
Koordinator
Helle Richter Wester Jensen